Pětapadesátiletá řidička nadýchala po nehodě skoro tři promile!

30. prosinec 2020, 07:45

Kutná Hora - Dopravní policisté sdělili v pondělí 28. prosince 2020 podezření z přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky pětapadesátileté ženě z Kutnohorska.

Podezřelá dne 22. prosince 2020 v 13:40 hodin řídila v Kutné Hoře vozidlo značka Škoda Yeti, kde v ulici Kremnická měla v úmyslu objet zastavené vozidlo Škoda Roomster, které bylo zastaveno při pravém okraji komunikace z důvodu telefonování. Ve stejnou chvíli, dle uvedení podezřelé, v opačném směru jízdy jelo jiné vozidlo, proto strhla řidička řízení vozidla vpravo a přitom narazila pravým předním rohem vozidla Škoda Yeti do levého zadního rohu vozidla Roomster, které poškodila.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu naměřila u řidičky vozidla Škoda Yety 2,78 promile alkoholu v dechu. Ta s naměřenými hodnotami souhlasila a lékařské ošetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadovala, k požití alkoholu před jízdou přiznala. Policisté ženu řádně poučili, zakázali další jízdu a na místě jí zadrželi řidičské oprávnění.

Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

Pokud usedneme za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, dopouštíme se tak přestupku nebo trestného činu. Níže uvedená tabulka popisuje, jaké sankce hrozí řidiči za přestupek. První sloupec popisuje přestupkové jednání. Druhý vysvětluje nevyšší možnou pokutu, kterou může policista přestupci uložit. Třetí sloupec znázorňuje (v rozmezí od – do) sankce, které je možno uložit ve správním řízení. Čtvrtý sloupec uvádí (v rozmezí od – do) zákaz činnosti a poslední sloupec vyjadřuje počet bodů za konkrétní spáchaný přestupek.

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo Jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn: 2500 - 20000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 6 měsíců – 1 rok, 7 bodů

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky: 25000 - 50000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 1 - 2 roky, 7 bodů

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku: 25000 - 50000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 1 - 2 roky.

Zdrogovaný nebo opilý řidič se ale také může dle §274 trestního zákoníku dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

,,(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídi-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“
Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
AVE_CZ
Reklama
Pětapadesátiletá řidička nadýchala po nehodě skoro tři promile!

Pětapadesátiletá řidička nadýchala po nehodě skoro tři promile!

30. prosinec 2020

Kutná Hora - Dopravní policisté sdělili v pondělí 28. prosince 2020 podezření z přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky pětapadesátileté ženě z Kutnohorska.

Podezřelá dne 22. prosince 2020 v 13:40 hodin řídila v Kutné Hoře vozidlo značka Škoda Yeti, kde v ulici Kremnická měla v úmyslu objet zastavené vozidlo Škoda Roomster, které bylo zastaveno při pravém okraji komunikace z důvodu telefonování. Ve stejnou chvíli, dle uvedení podezřelé, v opačném směru jízdy jelo jiné vozidlo, proto strhla řidička řízení vozidla vpravo a přitom narazila pravým předním rohem vozidla Škoda Yeti do levého zadního rohu vozidla Roomster, které poškodila.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu naměřila u řidičky vozidla Škoda Yety 2,78 promile alkoholu v dechu. Ta s naměřenými hodnotami souhlasila a lékařské ošetření spojené s odběrem biologického materiálu nepožadovala, k požití alkoholu před jízdou přiznala. Policisté ženu řádně poučili, zakázali další jízdu a na místě jí zadrželi řidičské oprávnění.

Případ je veden ve zkráceném přípravném řízení.

Návykovou látkou se dle §130 trestního zákoníku rozumí „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

Pokud usedneme za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, dopouštíme se tak přestupku nebo trestného činu. Níže uvedená tabulka popisuje, jaké sankce hrozí řidiči za přestupek. První sloupec popisuje přestupkové jednání. Druhý vysvětluje nevyšší možnou pokutu, kterou může policista přestupci uložit. Třetí sloupec znázorňuje (v rozmezí od – do) sankce, které je možno uložit ve správním řízení. Čtvrtý sloupec uvádí (v rozmezí od – do) zákaz činnosti a poslední sloupec vyjadřuje počet bodů za konkrétní spáchaný přestupek.

Alkohol a jiné návykové látky v dopravě

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholu nebo Jiné návykové látky nebo v době, po kterou je řidič ještě ovlivněn: 2500 - 20000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 6 měsíců – 1 rok, 7 bodů

Řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky: 25000 - 50000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 1 - 2 roky, 7 bodů

Odmítnutí podrobit se vyšetření, zda řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látku: 25000 - 50000,- Kč ve správním řízení, zákaz řízení 1 - 2 roky.

Zdrogovaný nebo opilý řidič se ale také může dle §274 trestního zákoníku dopustit trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

,,(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídi-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“
Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina“ s celkovým útlumem. To má za následek prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá u řidičů tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

Řízení pod vlivem návykové látky je zcela nepřijatelné. Touto nebezpečnou a bezohlednou jízdou poté dochází k vážným dopravním nehodám. Řidiči tak ohrožují nejen sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to dodržovat dopravní předpisy, tím zajistit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
Prohlédnout galerii