vv auto
Reklama

Pod lávkou, vedoucí ke vchodu do Futura, obtěžovala občany zfetovaná dívka

14. listopad 2019, 15:00

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 28. října - 6. listopadu.

28. 10. 2019 – pondělí

V čase 21:18 hodin oznámili na linku 156 občané jednoho z domů v ulici Tovární, že se jejich opilí sousedé strašně hádají a rozbíjejí věci v domě. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že jedna z obyvatelek domu, která byla pod vlivem alkoholu, nemohla otevřít vchodové dveře, proto rozbila jejich skleněnou výplň. Dále slovně napadala osoby blízké, u kterých společně bydlí. Strážníci zklidnili napjatou atmosféru, kdy bylo přislíbeno, že se situace nebude opakovat. Ostatním obyvatelům domu bylo doporučeno, aby byla, ohledně chování problémových nájemníků, situace řešena stížností majiteli domu. 

29. 10. 2019 - úterý

V čase 9:20 hodin oznámila hlídka projektu Asistent prevence kriminality (Bezpečný Kolín), že při kontrole parkoviště u OC Futurum našla větší množství injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci místo, kde se scházejí narkomani, spolu s asistenty zkontrolovala a veškeré poházené injekční stříkačky vysbírala a uložila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Celkem nalezeno 18 ks infekčního materiálu.

V čase 10:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když kosmetický výrobek (rtěnku v hodnotě 109,- Kč) uschovala do kapsy oděvu a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 12:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si zboží „laserový měřič vzdálenosti“ v hodnotě 549,- Kč vložil do kapsy u oděvu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku s „pestrým rejstříkem přestupků“ se ke svému jednání doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou ve výši 10 000,- Kč.

V čase 16:58 hodin volal na linku 156 zaměstnanec ostrahy z OD Kaufland, že u prodejny pečiva Ječmínek byla nalezena peněženka. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo kontaktovala ostrahu, po provedení nezbytné administrativy si nález strážníci převzali. Jednalo se o pouzdro, které obsahovalo doklady paní z Kolína, jízdenky na vlak + slevový průkaz  ČD pro seniory a menší finanční hotovost. Strážníci se dostavili na adresu pobytu paní a informovali ji o nálezu. Paní měla velkou radost a strážníkům děkovala za vstřícnost.

30. 10. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vylomené dopravní značení „Vyhrazené parkoviště pro O1“ (invalidé), které se nachází v ulici Jateční (před č. p. 797). Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

31. 10. 2019 - čtvrtek

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Muž z Kolína odcizil zboží v hodnotě 228,80 Kč (ponožky a 2x pouzdro na brýle), které uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží nezaplatí. Přivolané hlídce MP Kolín se doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží si muž poté zakoupil.   

V čase 15:35 hodin volal zaměstnanec ostrahy OC Futurum, že pod lávkou, vedoucí ke vchodu do Futura, je nějaká zfetovaná dívka, která pořvává po občanech a chová se podivně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jí dobře známou narkomanku  z okresu Kolín. Žena byla upozorněna, že se bude zde ve městě chovat slušně. 

V čase 16:15 hodin byla Městské policii Kolín oznámena událost – požár jednoho z bytů v domě bývalého mlýna na Podskalském nábřeží č. p. 112. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která prováděla součinnost IZS, místo bylo poté předáno denní směnou strážníků noční směně MP Kolín, která převzala dohled nad objektem s tím, že zde nepřetržitě setrvala na místě do doby, kdy je opět vystřídala denní směna strážníků. Po celou dobu přítomnosti hlídky MP Kolín nebyl zaznamenán neoprávněný vstup osob, preventivně bylo místo zabezpečeno strážníky i z důvodu možné trestné činnosti – „rabování“. Ráno byla celá událost, s tímto zjištěním, předána hlídce PČR, která na místo přijela.

1. 11. 2019 - pátek

V čase 16:55 hodin volal na linku 156 muž z Kutnohorské ulice, že před č. p. 44 leží injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci odstranili stříkačku do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 20:22 oznámili na linku 156 zaměstnanci OD Kaufland ulice Benešova, že mají v provozovně opilce. Uvedli, že muž napadá slovně zákazníky a nechce opustit OD. Hlídka MP Kolín na místě muže zjistila problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), kterého ztotožnila, poučila o slušném chování a vykázala. Muž uposlechl a místo opustil. Strážníci poté z místa odjeli. Asi po necelé půlhodině byla hlídka MP Kolín na místo přivolána znovu, to už muže, který se povaloval na lavičce, nebylo možné probrat. Muž byl pod vlivem návykové nebo jiné návykové látky, měl pěnu u úst a nekomunikoval. Na místo strážníci přivolali RZS, záchranáři si muže převzali a z důvodu možné intoxikace převezli do nemocnice.

2. 11. 2019 – sobota

V čase 12:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že se na autobusovém nádraží - ulice Dukelských hrdinů válí nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o známého místního bezdomovce, který byl probuzen a vykázán z místa. 

Po 16. hodině oznámil telefonicky na linku 156 muž a se stejným oznámením ještě žena, že si před vlakovým nádražím aplikují feťáci drogy stříkačkou přímo do žil a je jim jedno, že kolem chodí občané na vlak. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde zjistila partu zfetovaných narkomanů se svým „vedoucím“. Strážníci problémové závislé osoby vykázali z tohoto prostoru.  

3. 11. 2019 - neděle

V čase 18:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z okresu Kolín odcizil čokoládu, kterou uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. K tomuto jednání se hlídce MP Kolín doznal. Totožnost osoby byla ověřena po předvedení na OO PČR, protože muž neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že je v tomto případě muž podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže, a to z důvodu jeho předešlé trestní minulosti. Z tohoto důvodu si muže převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.

V čase 19:59 hodin volala na linku 156 paní z ulice Benešova, že prosí o pomoc strážníky, protože její manžel upadl na zem a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci pomohli pánovi zpět na lůžko, přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto. Paní velmi děkovala za vstřícnost a pomoc.  

4. 11. 2019 - pondělí

V čase 12:27 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v OD Billa – Futurum zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z okresu Nymburk s pestrým „rejstříkem přestupků“ opět naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když uschovala zboží v hodnotě 838,50 Kč do kabelky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 20:25 hodin byl strážníky zjištěn značně opilý muž ze Slovenska, který ležel v silnici - ulice Na Magistrále. Jedná se o problémového muže slovenské národnosti, muž byl ve stavu silné ebriety, kdy byl ohrožen na životě nebo zdraví, popřípadě by mohl ohrozit jiné osoby. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána RZS, která si muže převzala a převezla do nemocnice.

5. 11. 20119 - úterý

V čase 11:20 hodin oznámil na linku 156 občan, že se na křižovatce ulic Plynárenská a Polepská nachází zmatený starý muž, který neví, kde se nachází. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž odešel ze zařízení pro seniory. Strážníci do zařízení nezraněného seniora dopravili, kde ho předali zaměstnancům. Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité stříkačky, kterou narkoman odhodil u č. p. 398 – ulice Grégrova. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

6. 11. 2019 - středa

V čase 4:30 hodin požádala MP Kolín o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Družstevní. Uvedla, že její nemohoucí manžel spadl z postele a ona ho sama neuzvedne. Hlídka MP Kolín paní pomohla manžela uložit do postele. Přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto s tím, že se pádem muž nezranil. Paní strážníkům poděkovala za pomoc a ochotu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačku, kterou narkoman odhodil, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru parkoviště u nádraží ČD – ulice Rorejcova. Strážníci přivolali autohlídku MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 16:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti UNIKOM. Uvedli, že v prodejně potravin - ulice Na Louži zadrželi chlapce, který odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že cukrovinky v hodnotě 15,90 Kč odcizil chlapec, který je nezletilý. Sáček bonbónů uschoval do podšívky u bundy a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Vzhledem k věku chlapce nebyla událost řešena jako přestupek proti majetku, ale bude oznámena OSPODu. O tomto byla vyrozuměna matka chlapce, která přijela na místo a syna si od strážníků převzala.  

V čase 17:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – ulice Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když baterie Clever v celkové hodnotě 160,- Kč uschoval do bundy a prošel přes pokladní linii bez řádného zaplacení zboží. Zde byl zadržen oznamovatelem a předán strážníkům MP Kolín k dalšímu řešení. Problémový muž s „pestrým rejstříkem přestupků“ se ke krádeži zboží doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V odpoledních hodinách provedla hlídka MP Kolín, po vytipování některých lokalit, kontrolu dětských hřišť za pomocí detektoru kovů. Tato kontrola byla zaměřena hlavně na možný nález použitých injekčních stříkaček, které by se mohly nacházet na pískovištích nebo v blízkosti dětského hřiště. Strážníci provedli kontrolu hřiště v ulici Grégrova, Březinova, Kremličkova a pískoviště v parku Komenského. Na těchto místech nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky, pokud detektor kovů v písku signalizoval kov, naštěstí se jednalo o zátky od piva a plechovek. Strážníci se setkaly s velkou pochvalou od rodičů a se zájmem větších dětí, kterým bylo vysvětleno, proč se pískoviště kontroluje. Strážníci dětem detektor také předvedli. Z důvody ochrany zdraví našich nejmenších spoluobčanů budou tyto preventivní akce pokračovat.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Pod lávkou, vedoucí ke vchodu do Futura, obtěžovala občany zfetovaná dívka

Pod lávkou, vedoucí ke vchodu do Futura, obtěžovala občany zfetovaná dívka

14. listopad 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 28. října - 6. listopadu.

28. 10. 2019 – pondělí

V čase 21:18 hodin oznámili na linku 156 občané jednoho z domů v ulici Tovární, že se jejich opilí sousedé strašně hádají a rozbíjejí věci v domě. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že jedna z obyvatelek domu, která byla pod vlivem alkoholu, nemohla otevřít vchodové dveře, proto rozbila jejich skleněnou výplň. Dále slovně napadala osoby blízké, u kterých společně bydlí. Strážníci zklidnili napjatou atmosféru, kdy bylo přislíbeno, že se situace nebude opakovat. Ostatním obyvatelům domu bylo doporučeno, aby byla, ohledně chování problémových nájemníků, situace řešena stížností majiteli domu. 

29. 10. 2019 - úterý

V čase 9:20 hodin oznámila hlídka projektu Asistent prevence kriminality (Bezpečný Kolín), že při kontrole parkoviště u OC Futurum našla větší množství injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci místo, kde se scházejí narkomani, spolu s asistenty zkontrolovala a veškeré poházené injekční stříkačky vysbírala a uložila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Celkem nalezeno 18 ks infekčního materiálu.

V čase 10:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když kosmetický výrobek (rtěnku v hodnotě 109,- Kč) uschovala do kapsy oděvu a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 12:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si zboží „laserový měřič vzdálenosti“ v hodnotě 549,- Kč vložil do kapsy u oděvu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Podezřelý z přestupku s „pestrým rejstříkem přestupků“ se ke svému jednání doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou ve výši 10 000,- Kč.

V čase 16:58 hodin volal na linku 156 zaměstnanec ostrahy z OD Kaufland, že u prodejny pečiva Ječmínek byla nalezena peněženka. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo kontaktovala ostrahu, po provedení nezbytné administrativy si nález strážníci převzali. Jednalo se o pouzdro, které obsahovalo doklady paní z Kolína, jízdenky na vlak + slevový průkaz  ČD pro seniory a menší finanční hotovost. Strážníci se dostavili na adresu pobytu paní a informovali ji o nálezu. Paní měla velkou radost a strážníkům děkovala za vstřícnost.

30. 10. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vylomené dopravní značení „Vyhrazené parkoviště pro O1“ (invalidé), které se nachází v ulici Jateční (před č. p. 797). Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

31. 10. 2019 - čtvrtek

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Muž z Kolína odcizil zboží v hodnotě 228,80 Kč (ponožky a 2x pouzdro na brýle), které uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží nezaplatí. Přivolané hlídce MP Kolín se doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží si muž poté zakoupil.   

V čase 15:35 hodin volal zaměstnanec ostrahy OC Futurum, že pod lávkou, vedoucí ke vchodu do Futura, je nějaká zfetovaná dívka, která pořvává po občanech a chová se podivně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jí dobře známou narkomanku  z okresu Kolín. Žena byla upozorněna, že se bude zde ve městě chovat slušně. 

V čase 16:15 hodin byla Městské policii Kolín oznámena událost – požár jednoho z bytů v domě bývalého mlýna na Podskalském nábřeží č. p. 112. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která prováděla součinnost IZS, místo bylo poté předáno denní směnou strážníků noční směně MP Kolín, která převzala dohled nad objektem s tím, že zde nepřetržitě setrvala na místě do doby, kdy je opět vystřídala denní směna strážníků. Po celou dobu přítomnosti hlídky MP Kolín nebyl zaznamenán neoprávněný vstup osob, preventivně bylo místo zabezpečeno strážníky i z důvodu možné trestné činnosti – „rabování“. Ráno byla celá událost, s tímto zjištěním, předána hlídce PČR, která na místo přijela.

1. 11. 2019 - pátek

V čase 16:55 hodin volal na linku 156 muž z Kutnohorské ulice, že před č. p. 44 leží injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci odstranili stříkačku do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 20:22 oznámili na linku 156 zaměstnanci OD Kaufland ulice Benešova, že mají v provozovně opilce. Uvedli, že muž napadá slovně zákazníky a nechce opustit OD. Hlídka MP Kolín na místě muže zjistila problémového narkomana (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), kterého ztotožnila, poučila o slušném chování a vykázala. Muž uposlechl a místo opustil. Strážníci poté z místa odjeli. Asi po necelé půlhodině byla hlídka MP Kolín na místo přivolána znovu, to už muže, který se povaloval na lavičce, nebylo možné probrat. Muž byl pod vlivem návykové nebo jiné návykové látky, měl pěnu u úst a nekomunikoval. Na místo strážníci přivolali RZS, záchranáři si muže převzali a z důvodu možné intoxikace převezli do nemocnice.

2. 11. 2019 – sobota

V čase 12:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že se na autobusovém nádraží - ulice Dukelských hrdinů válí nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o známého místního bezdomovce, který byl probuzen a vykázán z místa. 

Po 16. hodině oznámil telefonicky na linku 156 muž a se stejným oznámením ještě žena, že si před vlakovým nádražím aplikují feťáci drogy stříkačkou přímo do žil a je jim jedno, že kolem chodí občané na vlak. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde zjistila partu zfetovaných narkomanů se svým „vedoucím“. Strážníci problémové závislé osoby vykázali z tohoto prostoru.  

3. 11. 2019 - neděle

V čase 18:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z okresu Kolín odcizil čokoládu, kterou uschoval a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. K tomuto jednání se hlídce MP Kolín doznal. Totožnost osoby byla ověřena po předvedení na OO PČR, protože muž neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že je v tomto případě muž podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže, a to z důvodu jeho předešlé trestní minulosti. Z tohoto důvodu si muže převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.

V čase 19:59 hodin volala na linku 156 paní z ulice Benešova, že prosí o pomoc strážníky, protože její manžel upadl na zem a ona ho sama neuzvedne. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci pomohli pánovi zpět na lůžko, přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto. Paní velmi děkovala za vstřícnost a pomoc.  

4. 11. 2019 - pondělí

V čase 12:27 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v OD Billa – Futurum zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z okresu Nymburk s pestrým „rejstříkem přestupků“ opět naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když uschovala zboží v hodnotě 838,50 Kč do kabelky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 20:25 hodin byl strážníky zjištěn značně opilý muž ze Slovenska, který ležel v silnici - ulice Na Magistrále. Jedná se o problémového muže slovenské národnosti, muž byl ve stavu silné ebriety, kdy byl ohrožen na životě nebo zdraví, popřípadě by mohl ohrozit jiné osoby. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána RZS, která si muže převzala a převezla do nemocnice.

5. 11. 20119 - úterý

V čase 11:20 hodin oznámil na linku 156 občan, že se na křižovatce ulic Plynárenská a Polepská nachází zmatený starý muž, který neví, kde se nachází. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž odešel ze zařízení pro seniory. Strážníci do zařízení nezraněného seniora dopravili, kde ho předali zaměstnancům. Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité stříkačky, kterou narkoman odhodil u č. p. 398 – ulice Grégrova. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

6. 11. 2019 - středa

V čase 4:30 hodin požádala MP Kolín o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Družstevní. Uvedla, že její nemohoucí manžel spadl z postele a ona ho sama neuzvedne. Hlídka MP Kolín paní pomohla manžela uložit do postele. Přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto s tím, že se pádem muž nezranil. Paní strážníkům poděkovala za pomoc a ochotu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačku, kterou narkoman odhodil, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru parkoviště u nádraží ČD – ulice Rorejcova. Strážníci přivolali autohlídku MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 16:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti UNIKOM. Uvedli, že v prodejně potravin - ulice Na Louži zadrželi chlapce, který odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že cukrovinky v hodnotě 15,90 Kč odcizil chlapec, který je nezletilý. Sáček bonbónů uschoval do podšívky u bundy a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Vzhledem k věku chlapce nebyla událost řešena jako přestupek proti majetku, ale bude oznámena OSPODu. O tomto byla vyrozuměna matka chlapce, která přijela na místo a syna si od strážníků převzala.  

V čase 17:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – ulice Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když baterie Clever v celkové hodnotě 160,- Kč uschoval do bundy a prošel přes pokladní linii bez řádného zaplacení zboží. Zde byl zadržen oznamovatelem a předán strážníkům MP Kolín k dalšímu řešení. Problémový muž s „pestrým rejstříkem přestupků“ se ke krádeži zboží doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V odpoledních hodinách provedla hlídka MP Kolín, po vytipování některých lokalit, kontrolu dětských hřišť za pomocí detektoru kovů. Tato kontrola byla zaměřena hlavně na možný nález použitých injekčních stříkaček, které by se mohly nacházet na pískovištích nebo v blízkosti dětského hřiště. Strážníci provedli kontrolu hřiště v ulici Grégrova, Březinova, Kremličkova a pískoviště v parku Komenského. Na těchto místech nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky, pokud detektor kovů v písku signalizoval kov, naštěstí se jednalo o zátky od piva a plechovek. Strážníci se setkaly s velkou pochvalou od rodičů a se zájmem větších dětí, kterým bylo vysvětleno, proč se pískoviště kontroluje. Strážníci dětem detektor také předvedli. Z důvody ochrany zdraví našich nejmenších spoluobčanů budou tyto preventivní akce pokračovat.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín