Policisté v rámci bezpečnostní akce kontrolovali zejména řidiče kamionů

8. březen 2018, 03:01

Kutnohorsko - V minulém týdnu proběhla ve vybraných evropských státech dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontroly nákladní a autobusové dopravy.

Do této dopravní akce se zapojila ve čtvrtek 1. března 2018 také hlídka dopravních policistů z Územního odboru Policie ČR Kutná Hora.

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Během několika hodin, na které byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, dopravní policisté zkontrolovali několik desítek vozidel. Téměř třetina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, byl technický stav vozidla. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a  zejména snížení dopravní nehodovosti a přestupků v silničním provozu.
TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.

Výsledky za celé krajské ředitelství naleznete na:
http://www.policie.cz/clanek/vysledky-z-dopravne-bezpecnostni-akce-505039.aspx

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora
AVE_CZ
Reklama
Policisté v rámci bezpečnostní akce kontrolovali zejména řidiče kamionů

Policisté v rámci bezpečnostní akce kontrolovali zejména řidiče kamionů

8. březen 2018

Kutnohorsko - V minulém týdnu proběhla ve vybraných evropských státech dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontroly nákladní a autobusové dopravy.

Do této dopravní akce se zapojila ve čtvrtek 1. března 2018 také hlídka dopravních policistů z Územního odboru Policie ČR Kutná Hora.

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Během několika hodin, na které byla na Kutnohorsku akce naplánovaná, dopravní policisté zkontrolovali několik desítek vozidel. Téměř třetina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, byl technický stav vozidla. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a  zejména snížení dopravní nehodovosti a přestupků v silničním provozu.
TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.

Výsledky za celé krajské ředitelství naleznete na:
http://www.policie.cz/clanek/vysledky-z-dopravne-bezpecnostni-akce-505039.aspx

Vendulka Marečková, tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora