Villa Romantica
Reklama

Strážníci MP Kolín řešili bezdomovce, pomočené ženy a další nepříjemnosti

7. srpen 2020, 11:48

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 27. července - 3. srpna.

27. 7. 2020 - pondělí

V čase 7:50 hodin oznámil na linku 156 výpravčí vlaku ČD, že na pátém nástupišti leží na zemi nějaký opilec a hrozí zde nebezpečí pádu do kolejiště. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že si na uvedeném místě ustlal strážníkům známý opilec a narkoman. Strážníci muže probudili, vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, nebylo třeba přivolání RZS. Poté, co byl poučen o tom, že se nebude zdržovat v prostoru nádraží, byl z místa vykázán.  Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem na Karlově náměstí, zjistili strážníci nevhodné chování, řev a vulgarismy skupiny lidí, kterou tvořili členové jedné nepřizpůsobivé rodiny. Všichni byli upozorněni na nevhodnost jejich projevů na veřejnosti, na které není nikdo zvědavý. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci pohozenou injekční stříkačku, kterou v ulici U Křižovatky (u čísla popisného 146) odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu na infekční odpad, provedena fotodokumentace události.

V čase 19:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že se v ulici Veltrubská pohybuje mladík v červené bundě, zřejmě opilý, který vede kolo (nebo kolo vede jeho) a hlasitě nadává. Hlídka na místě zjistila muže, který nezvládal svoje emoce z důvodu defektu na kole. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem na Karlově náměstí, zjistili strážníci dvě ženy, které se povalovaly na lavičce v podloubí. U sebe měly větší množství levného alkoholu, kolem sebe poházené odpadky. Obě ženy poté, co nepořádek uklidily, byly z místa vykázány.

28. 7. 2020 - úterý

Při noční kontrolní činnosti, kterou strážníci provádějí v domě s pečovatelskou službou v ulici Husova, byly ve sklepním prostoru domu nalezeny poházené použité injekční stříkačky. Strážníci je odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 2:17 hodin oznámil na linku 156 občan, že před nádražím nějaký muž kope do odpadkových košů. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde spatřila dva rozbité betonové koše a muže sedícího na lavičce. Muž na dotaz strážníků, zda koše rozbil on odpověděl, že je oba rozbil, aby vybil vztek. Vzhledem k tomu, že byla strážníkům známá hodnota koše, byla z důvodného podezření ze spáchání trestného činu na místo přivolána hlídka policie, která si událost převzala k provedení dalších opatření.  

V čase 5:55 hodin oznámil občan bydlící v ulici Nerudova č. p. 409, že si v jednom z vyšších pater na chodbě ustlal nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že lehce ovíněnému zde bydlícímu muži se nepodařilo dojít až domů. Muž byl poté strážníky nasměrován do bytu s doporučením ulehnout na lůžko.  

V čase 14:30 hodin oznámil na linku 156 občan ze Sendražic, že se jeho manželka nemůže dostat na invalidní vozík, protože spadla a on ji sám neuzvedne. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na místě kontaktovala oznamovatele. Paní seděla na zemi, strážníci ji zvedli a pomohli zpět na vozík. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  

V čase 22:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně injekční stříkačky, která je pohozená na chodníku v ulici Heverova. Strážníci se dostavili na místo a injekční stříkačku odklidili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

29. 7. 2020 - středa

V čase 2:10 hodin oznámil občan z ulice Sladkovského, že z parkoviště za domem č. p. 621 je slyšet nějaký hluk. Na místě strážníky zjištěn bezdomovec, který si zde vesele prozpěvoval. Hlídka ho po domluvě vykázala z místa.  V čase 10:06 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Sportservis Montana, která sídlí v ulici Pražská. Uvedli, že zde zastavili muže, který odcizil zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk odcizil ze stojanu s brýlemi 1 ks slunečních sportovních brýlí v hodnotě 1 400,- Kč. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o podezření ze spáchání trestného činu, z důvodu předešlé trestní minulosti podezřelého. Na místo se dostavila hlídka policie, která si událost od strážníků převzala k provedení dalších opatření.  

Nepěkný pohled se strážníkům naskytl poté, co se na základě oznámení od občanů (linka 156 v čase 15:49 hodin) dostavili k parku Chelčického. Oznamovatelé uvedli, že se v uvedeném místě pohybují dvě podnapilé ženy, které zde močí a dělají nepořádek. Hlídka MP Kolín zde zjistila dvě přiopilé pomočené ženy, které byly vykázány z místa. V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM Drogerie, která je součásti OC Futurum. Uvedli, že zde zastavili dvě ženy, které odcizily zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci na základě místního šetření zjistili, že obě ženy jednaly rukou společnou a nerozdílnou, a tak ve spolupachatelství způsobily škodu, která po součtu všech položek dosáhla hodnoty 6 889,- Kč (jednalo se o dámskou kosmetiku světových značek). Vzhledem k výši škody, pro podezření ze spáchání TČ, byla na místo přivolána policie, které byla událost na místě předána k provedení dalších opatření. 

V čase 22:30 hodin oznámili na linku 156 členové ostrahy ČD, že se před halou na lavičce válejí nějací opilci a řvou. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se na místě nacházejí dvě osoby – nitrožilní uživatelé jiných návykových látek. Muž a žena byli také pod vlivem alkoholu. Oba feťáci byli z prostoru nádraží strážníky velmi důrazně vykázáni.   

30. 7. 2020 - čtvrtek

Na linku 156 oznámil v čase 7:26 hodin zaměstnanec MěÚ Kolín, že viděl, jak cisterna s registrační značkou cizího státu narazila při couvání do lampy veřejného osvětlení, která se nachází u pivovaru. Řidič nesetrval na místě a z místa dopravní nehody ujel. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která vzniklou událost zaznamenala v ulici Sokolská, nedaleko horního vjezdu do pivovaru. Na místě byla provedena fotodokumentace, událost byla následně oznámena Odboru služby dopravní policie Kolín. Prostřednictvím záznamu kamerového systému byl zjištěn další pohyb předmětného vozidla. Vozidlo s německou RZ poté nalezeno autohlídkou městské policie v ulici Pod hroby. Událost si, pro poškození majetku třetí osobě, od strážníků převzali policisté, kterým byla poskytnuta součinnost.

Na linku 156 v čase 9:28 hodin oznámil zdravotnický personál jednoho z oddělení nemocnice, že se jim na toaletě zavřel nějaký bezdomovec a místo nechce opustit. Strážníky bylo na místě zjištěno, že se jedná jim o známou problémovou osobu. Muž se bezdůvodně zdržoval v prvním patře na WC. Na dotaz, zda je v areálu nemocnice za účelem potřeby poskytnutí zdravotnických služeb muž uvedl, že nikoli, jen se mu zde líbí. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byl muž z areálu nemocnice vykázán. Při  kontrolní dopolední činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, oznámil okrskovým strážníkům občan, že jsou u nového K centra v křoví pohozené dvě injekční stříkačky. Provedena fotodokumentace nálezu, odklizeno do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Při kontrole okolí, tedy místa, kde se vyskytují problémové závislé osoby, byl v roští (za školou) nalezen brloh bezdomovce s nashromážděnými odpadky. Provedena fotodokumentace události, předáno firmě AVE. 

V čase 15:30 hodin přinesl na služebnu MP Kolín občan peněženku s doklady, ztracená věc patřila seniorovi z Kutné Hory. Peněženka dále obsahovala finanční hotovost a členský průkaz Svazu tělesně postižených ČR. Strážníci zjistili telefonický kontakt na muže, který si ztracenou věc na služebně MP Kolín v odpoledních hodinách vyzvedl.

V čase 18:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že v zadní části Kmochova ostrova pozoruje, jak nějací mladíci rozbíjejí odpadkový koš a poté ho hází do vody. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci zde zastihli skupinku mladíků. Po dotazu, kde se nachází odpadkový koš, chlapci přiznali, že si s ním nejprve kopali, jednu část rozbitého koše zahodili do křoví a zbývající část do řeky Labe. Jednalo se o dva mladistvé (15 let) Vzhledem k tomu, že odpadkový koš byl nenávratně poškozen a nebylo možno na místě zjistit jeho cenu, byla událost oznámena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

V čase 21:30 hodin oznámila na linku 156 zaměstnankyně ostrahy ČD, že se před halou ČD na lavičce válí nějaký opilec a řve. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě byl zjištěn strážníkům dobře známý problémový muž z okresu Kolín, který byl poučen o tom, jak se má zde ve městě chovat. Následně byl muž vykázán z místa.  

31. 7. 2020 - pátek

V čase 9:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille na ulici Plynárenská zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost  podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila potraviny v hodnotě 166,- Kč tak, že je vložila do igelitové tašky s úmyslem, že zboží nezaplatí. K tomuto jednání se hlídce strážníků doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  V čase 20:10 hodin přinesla na služebnu MP Kolín paní peněženku, kterou nalezla u Hraďišťka. V peněžence se nacházely doklady občana z Červených Peček, dále „stravenková“ karta, karta VZP a finanční hotovost. Strážníci zjistili kontakt na majitele, který si ztracenou věc, po provedení nezbytné administrativy, na služebně MP Kolín převzal.  

1. 8. 2020 - sobota

Při pravidelné kontrolní činnosti, která je zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a na kontrolu míst, kde se vyskytují problémové závislé osoby, zjistili strážníci v prostoru 1. prodlouženého nástupiště poházené injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace události. 

V čase 10:23 hodin oznámila telefonicky na linku 156 neznámá paní, že na Kmochově ostrově provádí firma AVE sečení trávy, a protože je strašné sucho, tak to hrozně práší. Paní si stěžovala, že musela ostrov, spolu s dětmi, opustit. Hlídka MP na místě zjistila pracovníky AVE, kteří zde prováděli pravidelnou údržbu zeleně - sečení trávy. Na místě nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, zřejmě by bylo složitější vysvětlit, že při této činnosti v tomto období dochází k větší prašnosti. 

V čase 10:42 hodin oznámil občan na linku 156, že nalezl na nákupním košíku u OC Kaufland (ulice Benešova) zapomenutou tašku s doklady. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že si pro zapomenutou tašku již přišel její majitel.

V čase 20:31 hodin oznámil na linku 156 občan, že na silnici u Barbucha baru sedí bezdomovec s kočárkem. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o jim známého bezdomovce. Strážníci muže zvedli, ten se přemístil na vhodnější místo. Po krátké chvíli přišel jeho kamarád, který ho usadil do kočárku a společně odjeli. Následně hlídka místo opustila, nebylo třeba přivolán RZS.

2. 8. 2020 - neděle

V čase 12:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Lidl. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží v hodnotě 388,50 Kč. Jednalo se o 2 ks dámské košile, čokoládu a frankfurtské párky. Podezřelá zboží uschovala v kabelce a prošla s ním přes pokladní zónu s úmyslem, že „nakoupí za pět prstů“. Žena se strážníkům ke krádeži doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Poté si výše uvedené zboží žena zakoupila.  V čase 22:20 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Dělnická, že u sousedů probíhá nějaký mejdan a on nemůže spát. Hlídka MP na místě zjistila, že v jednom z bytů probíhá oslava, která při příjezdu strážníků již končila. Žena se omluvila, že si neuvědomila, kolik je hodin.

3. 8. 2020 - pondělí

V čase 11:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení -  prosba o pomoc při zvednutí invalidní ženy, která spadla z vozíku. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci pomohli paní posadit zpět na vozík. Její manžel velmi děkoval za pomoc, přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  V čase 15:25 hodin bylo oznámeno na linku 156 od pracovníků čerpací stanice – ulice Třídvorská, že jim nechce zákazník zaplatit za pohonné hmoty. Jako důvod uvedl, že mu natankované litry benzínu nesouhlasí s měřidlem v automobilu. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na místě zjistila totožnost zákazníka. Na základě podaného vysvětlení řidič uvedl, že mu natankované litry do vozidla nesouhlasí s počítadlem na tankovacím stojanu. Dále uvedl, že když přijížděl na čerpací stanici, tak stěží dojel, jak byl na suchu. Poté, co natankoval 30 litrů paliva, by mu měl měřič ve vozidle ukazovat plnou nádrž. Hlídka strážníků muži vysvětlila, že vozidlo tovární značky Škoda Superb má nádrž na 60 litrů, proto mu ručička na palubním ukazateli, po natankování 30 litrů, nemůže ukazovat plnou nádrž. Zdali muž pochopil, strážníci nezjišťovali, zřejmě mu však toto vysvětlení postačilo k tomu, aby zaplatil a odjel.

V čase 22:27 hodin oznámila na linku 156 paní, že je u nich v domě na 4. patře již delší dobu otevřený byt a má obavu, zda se něco nestalo. Hlídka MP, po příjezdu do jedné z ulice na Kolíně 2, na místě zjistila, že uživatel bytu se ozývá z toalety. Na dotaz, zda je vše v pořádku uvedl, že si z důvodu „vyvětrání“ otevřel dveře bytu, okno a okno na chodbě.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Strážníci MP Kolín řešili bezdomovce, pomočené ženy a další nepříjemnosti

Strážníci MP Kolín řešili bezdomovce, pomočené ženy a další nepříjemnosti

7. srpen 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 27. července - 3. srpna.

27. 7. 2020 - pondělí

V čase 7:50 hodin oznámil na linku 156 výpravčí vlaku ČD, že na pátém nástupišti leží na zemi nějaký opilec a hrozí zde nebezpečí pádu do kolejiště. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že si na uvedeném místě ustlal strážníkům známý opilec a narkoman. Strážníci muže probudili, vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, nebylo třeba přivolání RZS. Poté, co byl poučen o tom, že se nebude zdržovat v prostoru nádraží, byl z místa vykázán.  Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem na Karlově náměstí, zjistili strážníci nevhodné chování, řev a vulgarismy skupiny lidí, kterou tvořili členové jedné nepřizpůsobivé rodiny. Všichni byli upozorněni na nevhodnost jejich projevů na veřejnosti, na které není nikdo zvědavý. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci pohozenou injekční stříkačku, kterou v ulici U Křižovatky (u čísla popisného 146) odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu na infekční odpad, provedena fotodokumentace události.

V čase 19:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že se v ulici Veltrubská pohybuje mladík v červené bundě, zřejmě opilý, který vede kolo (nebo kolo vede jeho) a hlasitě nadává. Hlídka na místě zjistila muže, který nezvládal svoje emoce z důvodu defektu na kole. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem na Karlově náměstí, zjistili strážníci dvě ženy, které se povalovaly na lavičce v podloubí. U sebe měly větší množství levného alkoholu, kolem sebe poházené odpadky. Obě ženy poté, co nepořádek uklidily, byly z místa vykázány.

28. 7. 2020 - úterý

Při noční kontrolní činnosti, kterou strážníci provádějí v domě s pečovatelskou službou v ulici Husova, byly ve sklepním prostoru domu nalezeny poházené použité injekční stříkačky. Strážníci je odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 2:17 hodin oznámil na linku 156 občan, že před nádražím nějaký muž kope do odpadkových košů. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde spatřila dva rozbité betonové koše a muže sedícího na lavičce. Muž na dotaz strážníků, zda koše rozbil on odpověděl, že je oba rozbil, aby vybil vztek. Vzhledem k tomu, že byla strážníkům známá hodnota koše, byla z důvodného podezření ze spáchání trestného činu na místo přivolána hlídka policie, která si událost převzala k provedení dalších opatření.  

V čase 5:55 hodin oznámil občan bydlící v ulici Nerudova č. p. 409, že si v jednom z vyšších pater na chodbě ustlal nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že lehce ovíněnému zde bydlícímu muži se nepodařilo dojít až domů. Muž byl poté strážníky nasměrován do bytu s doporučením ulehnout na lůžko.  

V čase 14:30 hodin oznámil na linku 156 občan ze Sendražic, že se jeho manželka nemůže dostat na invalidní vozík, protože spadla a on ji sám neuzvedne. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na místě kontaktovala oznamovatele. Paní seděla na zemi, strážníci ji zvedli a pomohli zpět na vozík. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  

V čase 22:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně injekční stříkačky, která je pohozená na chodníku v ulici Heverova. Strážníci se dostavili na místo a injekční stříkačku odklidili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

29. 7. 2020 - středa

V čase 2:10 hodin oznámil občan z ulice Sladkovského, že z parkoviště za domem č. p. 621 je slyšet nějaký hluk. Na místě strážníky zjištěn bezdomovec, který si zde vesele prozpěvoval. Hlídka ho po domluvě vykázala z místa.  V čase 10:06 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Sportservis Montana, která sídlí v ulici Pražská. Uvedli, že zde zastavili muže, který odcizil zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk odcizil ze stojanu s brýlemi 1 ks slunečních sportovních brýlí v hodnotě 1 400,- Kč. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o podezření ze spáchání trestného činu, z důvodu předešlé trestní minulosti podezřelého. Na místo se dostavila hlídka policie, která si událost od strážníků převzala k provedení dalších opatření.  

Nepěkný pohled se strážníkům naskytl poté, co se na základě oznámení od občanů (linka 156 v čase 15:49 hodin) dostavili k parku Chelčického. Oznamovatelé uvedli, že se v uvedeném místě pohybují dvě podnapilé ženy, které zde močí a dělají nepořádek. Hlídka MP Kolín zde zjistila dvě přiopilé pomočené ženy, které byly vykázány z místa. V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM Drogerie, která je součásti OC Futurum. Uvedli, že zde zastavili dvě ženy, které odcizily zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci na základě místního šetření zjistili, že obě ženy jednaly rukou společnou a nerozdílnou, a tak ve spolupachatelství způsobily škodu, která po součtu všech položek dosáhla hodnoty 6 889,- Kč (jednalo se o dámskou kosmetiku světových značek). Vzhledem k výši škody, pro podezření ze spáchání TČ, byla na místo přivolána policie, které byla událost na místě předána k provedení dalších opatření. 

V čase 22:30 hodin oznámili na linku 156 členové ostrahy ČD, že se před halou na lavičce válejí nějací opilci a řvou. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se na místě nacházejí dvě osoby – nitrožilní uživatelé jiných návykových látek. Muž a žena byli také pod vlivem alkoholu. Oba feťáci byli z prostoru nádraží strážníky velmi důrazně vykázáni.   

30. 7. 2020 - čtvrtek

Na linku 156 oznámil v čase 7:26 hodin zaměstnanec MěÚ Kolín, že viděl, jak cisterna s registrační značkou cizího státu narazila při couvání do lampy veřejného osvětlení, která se nachází u pivovaru. Řidič nesetrval na místě a z místa dopravní nehody ujel. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která vzniklou událost zaznamenala v ulici Sokolská, nedaleko horního vjezdu do pivovaru. Na místě byla provedena fotodokumentace, událost byla následně oznámena Odboru služby dopravní policie Kolín. Prostřednictvím záznamu kamerového systému byl zjištěn další pohyb předmětného vozidla. Vozidlo s německou RZ poté nalezeno autohlídkou městské policie v ulici Pod hroby. Událost si, pro poškození majetku třetí osobě, od strážníků převzali policisté, kterým byla poskytnuta součinnost.

Na linku 156 v čase 9:28 hodin oznámil zdravotnický personál jednoho z oddělení nemocnice, že se jim na toaletě zavřel nějaký bezdomovec a místo nechce opustit. Strážníky bylo na místě zjištěno, že se jedná jim o známou problémovou osobu. Muž se bezdůvodně zdržoval v prvním patře na WC. Na dotaz, zda je v areálu nemocnice za účelem potřeby poskytnutí zdravotnických služeb muž uvedl, že nikoli, jen se mu zde líbí. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byl muž z areálu nemocnice vykázán. Při  kontrolní dopolední činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, oznámil okrskovým strážníkům občan, že jsou u nového K centra v křoví pohozené dvě injekční stříkačky. Provedena fotodokumentace nálezu, odklizeno do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Při kontrole okolí, tedy místa, kde se vyskytují problémové závislé osoby, byl v roští (za školou) nalezen brloh bezdomovce s nashromážděnými odpadky. Provedena fotodokumentace události, předáno firmě AVE. 

V čase 15:30 hodin přinesl na služebnu MP Kolín občan peněženku s doklady, ztracená věc patřila seniorovi z Kutné Hory. Peněženka dále obsahovala finanční hotovost a členský průkaz Svazu tělesně postižených ČR. Strážníci zjistili telefonický kontakt na muže, který si ztracenou věc na služebně MP Kolín v odpoledních hodinách vyzvedl.

V čase 18:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že v zadní části Kmochova ostrova pozoruje, jak nějací mladíci rozbíjejí odpadkový koš a poté ho hází do vody. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci zde zastihli skupinku mladíků. Po dotazu, kde se nachází odpadkový koš, chlapci přiznali, že si s ním nejprve kopali, jednu část rozbitého koše zahodili do křoví a zbývající část do řeky Labe. Jednalo se o dva mladistvé (15 let) Vzhledem k tomu, že odpadkový koš byl nenávratně poškozen a nebylo možno na místě zjistit jeho cenu, byla událost oznámena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

V čase 21:30 hodin oznámila na linku 156 zaměstnankyně ostrahy ČD, že se před halou ČD na lavičce válí nějaký opilec a řve. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě byl zjištěn strážníkům dobře známý problémový muž z okresu Kolín, který byl poučen o tom, jak se má zde ve městě chovat. Následně byl muž vykázán z místa.  

31. 7. 2020 - pátek

V čase 9:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille na ulici Plynárenská zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost  podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila potraviny v hodnotě 166,- Kč tak, že je vložila do igelitové tašky s úmyslem, že zboží nezaplatí. K tomuto jednání se hlídce strážníků doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  V čase 20:10 hodin přinesla na služebnu MP Kolín paní peněženku, kterou nalezla u Hraďišťka. V peněžence se nacházely doklady občana z Červených Peček, dále „stravenková“ karta, karta VZP a finanční hotovost. Strážníci zjistili kontakt na majitele, který si ztracenou věc, po provedení nezbytné administrativy, na služebně MP Kolín převzal.  

1. 8. 2020 - sobota

Při pravidelné kontrolní činnosti, která je zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a na kontrolu míst, kde se vyskytují problémové závislé osoby, zjistili strážníci v prostoru 1. prodlouženého nástupiště poházené injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace události. 

V čase 10:23 hodin oznámila telefonicky na linku 156 neznámá paní, že na Kmochově ostrově provádí firma AVE sečení trávy, a protože je strašné sucho, tak to hrozně práší. Paní si stěžovala, že musela ostrov, spolu s dětmi, opustit. Hlídka MP na místě zjistila pracovníky AVE, kteří zde prováděli pravidelnou údržbu zeleně - sečení trávy. Na místě nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, zřejmě by bylo složitější vysvětlit, že při této činnosti v tomto období dochází k větší prašnosti. 

V čase 10:42 hodin oznámil občan na linku 156, že nalezl na nákupním košíku u OC Kaufland (ulice Benešova) zapomenutou tašku s doklady. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že si pro zapomenutou tašku již přišel její majitel.

V čase 20:31 hodin oznámil na linku 156 občan, že na silnici u Barbucha baru sedí bezdomovec s kočárkem. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o jim známého bezdomovce. Strážníci muže zvedli, ten se přemístil na vhodnější místo. Po krátké chvíli přišel jeho kamarád, který ho usadil do kočárku a společně odjeli. Následně hlídka místo opustila, nebylo třeba přivolán RZS.

2. 8. 2020 - neděle

V čase 12:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Lidl. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží v hodnotě 388,50 Kč. Jednalo se o 2 ks dámské košile, čokoládu a frankfurtské párky. Podezřelá zboží uschovala v kabelce a prošla s ním přes pokladní zónu s úmyslem, že „nakoupí za pět prstů“. Žena se strážníkům ke krádeži doznala, událost vyřešena příkazem na místě – pokutou. Poté si výše uvedené zboží žena zakoupila.  V čase 22:20 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Dělnická, že u sousedů probíhá nějaký mejdan a on nemůže spát. Hlídka MP na místě zjistila, že v jednom z bytů probíhá oslava, která při příjezdu strážníků již končila. Žena se omluvila, že si neuvědomila, kolik je hodin.

3. 8. 2020 - pondělí

V čase 11:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení -  prosba o pomoc při zvednutí invalidní ženy, která spadla z vozíku. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci pomohli paní posadit zpět na vozík. Její manžel velmi děkoval za pomoc, přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.  V čase 15:25 hodin bylo oznámeno na linku 156 od pracovníků čerpací stanice – ulice Třídvorská, že jim nechce zákazník zaplatit za pohonné hmoty. Jako důvod uvedl, že mu natankované litry benzínu nesouhlasí s měřidlem v automobilu. Na místo se dostavila autohlídka MP, která na místě zjistila totožnost zákazníka. Na základě podaného vysvětlení řidič uvedl, že mu natankované litry do vozidla nesouhlasí s počítadlem na tankovacím stojanu. Dále uvedl, že když přijížděl na čerpací stanici, tak stěží dojel, jak byl na suchu. Poté, co natankoval 30 litrů paliva, by mu měl měřič ve vozidle ukazovat plnou nádrž. Hlídka strážníků muži vysvětlila, že vozidlo tovární značky Škoda Superb má nádrž na 60 litrů, proto mu ručička na palubním ukazateli, po natankování 30 litrů, nemůže ukazovat plnou nádrž. Zdali muž pochopil, strážníci nezjišťovali, zřejmě mu však toto vysvětlení postačilo k tomu, aby zaplatil a odjel.

V čase 22:27 hodin oznámila na linku 156 paní, že je u nich v domě na 4. patře již delší dobu otevřený byt a má obavu, zda se něco nestalo. Hlídka MP, po příjezdu do jedné z ulice na Kolíně 2, na místě zjistila, že uživatel bytu se ozývá z toalety. Na dotaz, zda je vše v pořádku uvedl, že si z důvodu „vyvětrání“ otevřel dveře bytu, okno a okno na chodbě.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín