Villa Romantica
Reklama

Strážníci MP Kolín zasahovali u ženy, která chtěla ukončit svůj život skokem z nového mostu

11. únor 2020, 13:16

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 23. ledna - 3. února. 25. ledna v čase 13:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na „novém mostě“ paní, která se chová tak, že chce zřejmě skočit. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu na uvedené místo spatřila ženu, která plakala a s telefonem v ruce se pohybovala u zábradlí. Rozrušená žena na dotaz, proč pláče uvedla, že volá se svojí příbuznou, které oznámila, že si chce vzít život a skočit, protože má velké problémy, které již nemůže ustát. Strážníci s ženou neustále komunikovali a opatrně ji odvedli po nedalekých schodech z mostu dolů. Žena poté dala strážníkům mobilní telefon, kde se z telefonního hovoru „osoby blízké“ dozvěděli, že se s ní příbuzná rozloučila s tím, že si chce vzít život. Toto žena opakovala i po záchranářům RZS, které na místo přivolali strážníci. Na místo se dostavil také manžel paní, kterého na místo, ještě před příjezdem záchranářů, paní sama přivolala. Muži záchranáři i strážníci vysvětlili situaci a postup, který bude následovat. Muž uvedl, že měla jeho paní v poslední době problémy, i to, že je velmi rád, že situace takto dopadla.   

23. 1. 2020 - čtvrtek

V čase 8:13 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Antonína Kaliny (č. p. 1353), že se u vchodu do domu zdržují nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně. Hlídka MP Kolín bezdomovce (narkomany – muž a žena) z místa vykázala.  V čase 13:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na parkovišti (vedle OC Futurum) pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 18:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který uvedl, že na parkovišti (mezi OC Futurum a ČD) leží nějaký muž, dle vzhledu bezdomovec, který má zranění na hlavě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili,že jim známý bezdomovec upadl a uhodil se do hlavy. Na místo byla přivolána RZS, která si od strážníků událost převzala.   

24. 1. 2020 - pátek

V čase 13:32 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že při venčení psa našel v ulici Sladkovského (poblíž č. p. 623) v křoví batoh. Dle oznámení se jednalo se o starý batoh, který byl plný použitých injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál převezla na služebnu MP Kolín. Zde strážníci obsah batohu vysypali na zem. V batohu byly použité injekční stříkačky (celkem 43 ks), lahvičky s ředícím roztokem pro nitrožilní užití jiné návykové látky, filtrovací tampónky apod. Strážníci vše odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál, který byl tímto nálezem zcela zaplněný. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Billa na náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Jihlava (adresa pobytu na ohlašovně úřadu jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si do kalhot ukryl 1x čokoládu Milka v hodnotě 33,90 Kč, poté prošel s odcizeným zbožím za pokladní linii s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal. Vzhledem k opakovanému jednání a „pestrému rejstříku přestupků“ byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou velmi vysoké hodnoty. 

Na linku 156 bylo v nočních hodinách přijato oznámení od obsluhy čerpací stanice Shell – ulice Jaselská. Uvedli, že zde mají zatoulaného pejska. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Pes rasy kokršpaněl byl poté převezen do městského útulku.

25. 1. 2020 - sobota

V čase 7:50 hodin oznámili obyvatelé „šestnáctipatráku“, že se opět ve sklepě nachází bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která bezdomovce ve sklepě již nenalezla. Vzhledem k místní znalosti a zvyklostí narkomana, který se v domě pravidelně vyskytuje, byl muž nalezen v prostoru 14. patra. Opět se jednalo o narkomana z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který byl z místa vykázán.  Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „DZ B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. DZ se nachází v areálu pivovaru – ulice Sokolská. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve  smyslu nahledané závady. 

V čase 10:15 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na hřišti bývalého fotbalového klubu jsou otevřené stavební buňky, zřejmě do nich bylo vniknuto násilím. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu (krádež vloupáním), byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou událost převzala k provedení dalších šetření.  

V čase 18:14 hodin oznámil občan, že u vchodu do „letního kina“ našel krabičku s injekční stříkačkou. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která krabičku se stříkačkou na uvedeném místě zjistila. Infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

26. 1. 2020 - neděle

V čase 10:50 oznámili občané, že na dětském hřišti v ulici Na Magistrále spí v dětském domečku nějaký muž. Hlídka po příjezdu na místo zjistila dva bezdomovce, muže a ženu, které vzbudila a velmi důrazně vykázala. 

V čase 14:37 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, o pomoc paní, které doma spadl nemohoucí manžel. Strážníci se dostavili do ulice Na Magistrále, kde muže zvedli ze země. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, bylo přivolání lékaře s díky odmítnuto.

V čase 22:10 hodin požádal telefonicky na linku 156 o pomoc muž, kterému doma upadla jeho matka a on není schopen ji sám uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo do ulice Masarykova a pomohla paní zvednout a uložit na lůžko. Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno přivolání lékaře, paní nebyla dle syna zraněná, strážníci poté z místa odjeli. 2

7. 1. 2020 - pondělí

V čase 21:05 hodin oznámil občan, že našel u OC Plynárenská injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u toalet sebrala celkem dvě injekční stříkačky a uložila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. 

28. 1. 2020 - úterý

V čase 12:59 hodin volal na linku 156 chlapec – žák 4. ZŠ Kolín a uvedl, že v prostoru mezi 3.ZŠ a 4.ZŠ nalezl injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, k hlídce se chlapec přihlásil a ukázal jí místo nálezu. Strážníci chlapce pochválili za oznámení nálezu, infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V čase 16:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OBI. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ) odcizil zboží (zahradnické nůžky) v hodnotě 699,- Kč, které ukryl za opasek kalhot a prošel za pokladní linii, aniž by zboží zaplatil. Zde byl zastaven ostrahou OC. Muž u sebe neměl doklad totožnosti, kterou by ji mohl hodnověrně prokázat, proto byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to z důvodu jeho předešlé trestní minulosti. Muž byl následně předán službu konajícímu policistovi k provedení dalšího opatření.

29. 1. 2020 - středa

V čase 22:48 hodin volali na linku 156 obyvatelé ulice Želivského a uvedli, že se v popelnicích hrabe bezdomovec, který vyhazuje odpadky na zem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Strážníci na místě zjistili problémového závislého bezdomovce, který se přehraboval v domovním odpadu. Muž musel nepořádek uklidit, z místa byl poté vykázán. 

V čase 23:01 hodin volala stálá služba PČR, že potřebuje od MP převzít oznámenou událost – „žena na zemi a sama se nemůže zvednout“. Autohlídka MP Kolín se dostavila do Benešovy ulice, oznamovatelka uvedla, že leží za dveřmi a požádala hlídku strážníků, zda by náhradní klíče od jejího bytu vyzvedli u příbuzné, která bydlí Na Výfuku. Jeden strážník počkal na místě, kde s paní (přes dveře) komunikoval, další strážníci dojeli k příbuzné, která jim předala klíče od bytu paní. Hlídka MP Kolín paní zvedla ze země a uložila ji na lůžko. Vzhledem k tomu, že žena nebyla zraněná, odmítla přivolání lékařské pomoci a velmi děkovala za pomoc a ochotu. Strážníci poté náhradní klíče odvezli zpět příbuzné.

30. 1. 2020 - čtvrtek

V čase 10:20 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Nerudova ( . p. 410), že jim v patře spí nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jim dobře známého problémového narkomana, který byl z domu důrazně vykázán. U prodejny Bernard, která se nachází v ulici Okružní, strážníci odchytli psa rasy yorkshire teriér. Psík byl převezen do městského útulku.

31. 1. 2020 - pátek

V čase 14:54 hodin oznámila na linku 156 žena, že před nádražím je pohozeno 5 ks injekčních stříkaček. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde kontaktovala oznamovatelku. Strážníci je odklidili do sběrného boxu na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. Strážníci poté ještě uhasili počínající požár odpadkového koše, a to za pomoci, kterou poskytla paní (obsluha toalet).

V čase 21:55 hodin oznámili telefonicky na linku 156 občané, že jsou v kočárkárně jednoho z domů v ulici V Kasárnách bezdomovci, kteří si tam udělali mejdan. Hlídka MP Kolín na místě od oznamovatelů (a dle ověřování totožnosti) zjistila, že se v kočárkárně se nacházejí osoby, které si na místo „pozval“ muž, který v domě nemá trvalé bydliště. Tento „hostitel“ se prý občas zdržuje v jednom z bytů, kde bydlí jeho známá. Všichni přítomní zde popíjeli alkohol, hlídkou strážníků byli poučeni o způsobu užívání společných prostor, vyzváni k úklidu a k okamžitému opuštění domu. Po celou dobu řešení oznámené události byli (na místě) přítomni oznamovatelé a správce domu.  

2. 2. 2020 - neděle

V čase 00:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně osoby, která spí v 7. patře jednoho z domů v ulici Seifertova. Na uvedené místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že zde spí muž, kterého zmohl alkohol, v domě má trvalý pobyt, pouze si spletl patro. Strážníci muže doprovodili „do správného bytu“.  

V čase 03:38 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Benešova. Uvedla, že jí její stará nemohoucí matka upadla a ona ji nemůže sama uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní pomohla maminku uložit do postele. Přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto, protože zde nedošlo ke zranění, paní poděkovala za rychlou pomoc. V čase 17:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že našel ve sklepě injekční stříkačky. Do ulice Brankovická (č. p. 1281) se dostavila hlídka MP Kolín, kterou kontaktoval oznamovatel. Strážníci z místa odklidili tři ks použitých stříkaček, které byly odklizeny do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.    

V čase 17:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnance společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na ploše obchodu zkonzumovala hamburger a energy drink, vše v celkové hodnotě 60,80 Kč. Poté prošla za pokladní zónu a zboží nezaplatila. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Strážníci MP Kolín zasahovali u ženy, která chtěla ukončit svůj život skokem z nového mostu

Strážníci MP Kolín zasahovali u ženy, která chtěla ukončit svůj život skokem z nového mostu

11. únor 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 23. ledna - 3. února. 25. ledna v čase 13:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na „novém mostě“ paní, která se chová tak, že chce zřejmě skočit. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu na uvedené místo spatřila ženu, která plakala a s telefonem v ruce se pohybovala u zábradlí. Rozrušená žena na dotaz, proč pláče uvedla, že volá se svojí příbuznou, které oznámila, že si chce vzít život a skočit, protože má velké problémy, které již nemůže ustát. Strážníci s ženou neustále komunikovali a opatrně ji odvedli po nedalekých schodech z mostu dolů. Žena poté dala strážníkům mobilní telefon, kde se z telefonního hovoru „osoby blízké“ dozvěděli, že se s ní příbuzná rozloučila s tím, že si chce vzít život. Toto žena opakovala i po záchranářům RZS, které na místo přivolali strážníci. Na místo se dostavil také manžel paní, kterého na místo, ještě před příjezdem záchranářů, paní sama přivolala. Muži záchranáři i strážníci vysvětlili situaci a postup, který bude následovat. Muž uvedl, že měla jeho paní v poslední době problémy, i to, že je velmi rád, že situace takto dopadla.   

23. 1. 2020 - čtvrtek

V čase 8:13 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Antonína Kaliny (č. p. 1353), že se u vchodu do domu zdržují nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně. Hlídka MP Kolín bezdomovce (narkomany – muž a žena) z místa vykázala.  V čase 13:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je na parkovišti (vedle OC Futurum) pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 18:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který uvedl, že na parkovišti (mezi OC Futurum a ČD) leží nějaký muž, dle vzhledu bezdomovec, který má zranění na hlavě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili,že jim známý bezdomovec upadl a uhodil se do hlavy. Na místo byla přivolána RZS, která si od strážníků událost převzala.   

24. 1. 2020 - pátek

V čase 13:32 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že při venčení psa našel v ulici Sladkovského (poblíž č. p. 623) v křoví batoh. Dle oznámení se jednalo se o starý batoh, který byl plný použitých injekčních stříkaček. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál převezla na služebnu MP Kolín. Zde strážníci obsah batohu vysypali na zem. V batohu byly použité injekční stříkačky (celkem 43 ks), lahvičky s ředícím roztokem pro nitrožilní užití jiné návykové látky, filtrovací tampónky apod. Strážníci vše odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál, který byl tímto nálezem zcela zaplněný. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců OC Billa na náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkoman z okresu Jihlava (adresa pobytu na ohlašovně úřadu jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si do kalhot ukryl 1x čokoládu Milka v hodnotě 33,90 Kč, poté prošel s odcizeným zbožím za pokladní linii s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal. Vzhledem k opakovanému jednání a „pestrému rejstříku přestupků“ byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou velmi vysoké hodnoty. 

Na linku 156 bylo v nočních hodinách přijato oznámení od obsluhy čerpací stanice Shell – ulice Jaselská. Uvedli, že zde mají zatoulaného pejska. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Pes rasy kokršpaněl byl poté převezen do městského útulku.

25. 1. 2020 - sobota

V čase 7:50 hodin oznámili obyvatelé „šestnáctipatráku“, že se opět ve sklepě nachází bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která bezdomovce ve sklepě již nenalezla. Vzhledem k místní znalosti a zvyklostí narkomana, který se v domě pravidelně vyskytuje, byl muž nalezen v prostoru 14. patra. Opět se jednalo o narkomana z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ), který byl z místa vykázán.  Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „DZ B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. DZ se nachází v areálu pivovaru – ulice Sokolská. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve  smyslu nahledané závady. 

V čase 10:15 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na hřišti bývalého fotbalového klubu jsou otevřené stavební buňky, zřejmě do nich bylo vniknuto násilím. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu (krádež vloupáním), byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou událost převzala k provedení dalších šetření.  

V čase 18:14 hodin oznámil občan, že u vchodu do „letního kina“ našel krabičku s injekční stříkačkou. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která krabičku se stříkačkou na uvedeném místě zjistila. Infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

26. 1. 2020 - neděle

V čase 10:50 oznámili občané, že na dětském hřišti v ulici Na Magistrále spí v dětském domečku nějaký muž. Hlídka po příjezdu na místo zjistila dva bezdomovce, muže a ženu, které vzbudila a velmi důrazně vykázala. 

V čase 14:37 hodin požádala, prostřednictvím linky 156, o pomoc paní, které doma spadl nemohoucí manžel. Strážníci se dostavili do ulice Na Magistrále, kde muže zvedli ze země. Vzhledem k tomu, že nebyl zraněný, bylo přivolání lékaře s díky odmítnuto.

V čase 22:10 hodin požádal telefonicky na linku 156 o pomoc muž, kterému doma upadla jeho matka a on není schopen ji sám uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo do ulice Masarykova a pomohla paní zvednout a uložit na lůžko. Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno přivolání lékaře, paní nebyla dle syna zraněná, strážníci poté z místa odjeli. 2

7. 1. 2020 - pondělí

V čase 21:05 hodin oznámil občan, že našel u OC Plynárenská injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která u toalet sebrala celkem dvě injekční stříkačky a uložila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. 

28. 1. 2020 - úterý

V čase 12:59 hodin volal na linku 156 chlapec – žák 4. ZŠ Kolín a uvedl, že v prostoru mezi 3.ZŠ a 4.ZŠ nalezl injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, k hlídce se chlapec přihlásil a ukázal jí místo nálezu. Strážníci chlapce pochválili za oznámení nálezu, infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V čase 16:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OBI. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ) odcizil zboží (zahradnické nůžky) v hodnotě 699,- Kč, které ukryl za opasek kalhot a prošel za pokladní linii, aniž by zboží zaplatil. Zde byl zastaven ostrahou OC. Muž u sebe neměl doklad totožnosti, kterou by ji mohl hodnověrně prokázat, proto byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to z důvodu jeho předešlé trestní minulosti. Muž byl následně předán službu konajícímu policistovi k provedení dalšího opatření.

29. 1. 2020 - středa

V čase 22:48 hodin volali na linku 156 obyvatelé ulice Želivského a uvedli, že se v popelnicích hrabe bezdomovec, který vyhazuje odpadky na zem. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Strážníci na místě zjistili problémového závislého bezdomovce, který se přehraboval v domovním odpadu. Muž musel nepořádek uklidit, z místa byl poté vykázán. 

V čase 23:01 hodin volala stálá služba PČR, že potřebuje od MP převzít oznámenou událost – „žena na zemi a sama se nemůže zvednout“. Autohlídka MP Kolín se dostavila do Benešovy ulice, oznamovatelka uvedla, že leží za dveřmi a požádala hlídku strážníků, zda by náhradní klíče od jejího bytu vyzvedli u příbuzné, která bydlí Na Výfuku. Jeden strážník počkal na místě, kde s paní (přes dveře) komunikoval, další strážníci dojeli k příbuzné, která jim předala klíče od bytu paní. Hlídka MP Kolín paní zvedla ze země a uložila ji na lůžko. Vzhledem k tomu, že žena nebyla zraněná, odmítla přivolání lékařské pomoci a velmi děkovala za pomoc a ochotu. Strážníci poté náhradní klíče odvezli zpět příbuzné.

30. 1. 2020 - čtvrtek

V čase 10:20 hodin oznámili na linku 156 občané domu v ulici Nerudova ( . p. 410), že jim v patře spí nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jim dobře známého problémového narkomana, který byl z domu důrazně vykázán. U prodejny Bernard, která se nachází v ulici Okružní, strážníci odchytli psa rasy yorkshire teriér. Psík byl převezen do městského útulku.

31. 1. 2020 - pátek

V čase 14:54 hodin oznámila na linku 156 žena, že před nádražím je pohozeno 5 ks injekčních stříkaček. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde kontaktovala oznamovatelku. Strážníci je odklidili do sběrného boxu na infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. Strážníci poté ještě uhasili počínající požár odpadkového koše, a to za pomoci, kterou poskytla paní (obsluha toalet).

V čase 21:55 hodin oznámili telefonicky na linku 156 občané, že jsou v kočárkárně jednoho z domů v ulici V Kasárnách bezdomovci, kteří si tam udělali mejdan. Hlídka MP Kolín na místě od oznamovatelů (a dle ověřování totožnosti) zjistila, že se v kočárkárně se nacházejí osoby, které si na místo „pozval“ muž, který v domě nemá trvalé bydliště. Tento „hostitel“ se prý občas zdržuje v jednom z bytů, kde bydlí jeho známá. Všichni přítomní zde popíjeli alkohol, hlídkou strážníků byli poučeni o způsobu užívání společných prostor, vyzváni k úklidu a k okamžitému opuštění domu. Po celou dobu řešení oznámené události byli (na místě) přítomni oznamovatelé a správce domu.  

2. 2. 2020 - neděle

V čase 00:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně osoby, která spí v 7. patře jednoho z domů v ulici Seifertova. Na uvedené místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že zde spí muž, kterého zmohl alkohol, v domě má trvalý pobyt, pouze si spletl patro. Strážníci muže doprovodili „do správného bytu“.  

V čase 03:38 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Benešova. Uvedla, že jí její stará nemohoucí matka upadla a ona ji nemůže sama uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní pomohla maminku uložit do postele. Přivolání lékařské pomoci bylo odmítnuto, protože zde nedošlo ke zranění, paní poděkovala za rychlou pomoc. V čase 17:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že našel ve sklepě injekční stříkačky. Do ulice Brankovická (č. p. 1281) se dostavila hlídka MP Kolín, kterou kontaktoval oznamovatel. Strážníci z místa odklidili tři ks použitých stříkaček, které byly odklizeny do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.    

V čase 17:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnance společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na ploše obchodu zkonzumovala hamburger a energy drink, vše v celkové hodnotě 60,80 Kč. Poté prošla za pokladní zónu a zboží nezaplatila. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín