PM
Reklama

Strážníci řešili drogově závislé i propadlou vozovku

17. květen 2018, 07:50

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín

11. 5. 2018 – pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci tyto závady: poškozená dlažba v ulicích Kutnohorská, Parléřova, Pražská, Karlovo náměstí, v ulici Nad Zastávkou – vyvrácený sloupek oddělující komunikaci a vstup k vlakové zastávce, zarostlé dopravní značení „Provoz v obou směrech“, které se nachází u křižovatky ulic Tylova a Jirečkova. Po kontrole bylo zjištěno, že jedno dopravní značení bylo z korun stromů vyřezáno, ale druhá - vzdálenější dopravní značka, je stále zarostlá v koruně stromu. Provedeny fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány k provedení opatření, dle nahledané závady.

V čase 9:40 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že nějací feťáci neoprávněně užívají městský dům v ulici Školská. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v polorozbořeném domě nalezla celkem pět problémových lidí bez domova. Všechny osoby byly, po úkonu prokázání totožnosti, strážníky vykázány z domu s poučením, že jejich jednání by mohlo zakládat skutkovou podstatu protiprávního jednání.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který bydlí v ulici Vávrova, že za halou Bios neoprávněně pobývají (ve staré zástavbě) feťáci. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se na místě nacházel problémový závislý bezdomovec. Muž byl hlídkou MP poučen o skutečnostech, že zdržování se v daném místě je nepřípustné, také z bezpečnostních příčin. V okamžiku, kdy byl muž strážníky poučen, byl následně z místa vykázán. Poučení a výzev uposlechl a místo opustil.

 

12. 5. 2018 - sobota

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“, které se nachází v ulici Funkeho. Dále bylo hlídkou strážníků zjištěno, že dopravní zrcadlo, které slouží k zlepšení přehlednosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích a křižovatkách, je špatně nasměrováno a řidiči tak vidí pouze koruny stromů. Je umístněno naproti výjezdu z nemocnice - do ulice Žižkova. Dále bylo při kontrole v ulici Havlíčkova (poblíž výjezdu u čerpací stanice) zjištěný propadlý kanál. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:40 hodin volal na linku 156 občan, že po ulici Větrná ve Štítarech pobíhá nějaká čivava. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo psa odchytila a chtěla ho převézt do městského útulku, protože se nikde v blízkosti nenacházel jeho majitel. Před 12. hodinou volaly na linku 156 děti, že se jim tento psík zaběhl. Strážníci jim malého tuláka přivezli zpět do Štítar a předali.

V odpoledních hodinách strážníci odklízeli dvě použité injekční stříkačky, první nález byl odklizen do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál v ulici Kmochova, druhou stříkačku odhodil narkoman po aplikaci jiné návykové látky v prostoru ulice Starokolínská. Také tento infekční materiál skončil ve sběrném boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

 

14. 5. 2018 - pondělí

V čase 10:53 hodin volal občan z ulice Benešova, že našel „u šachovnice“ pohozenou injekční stříkačku. Další použitou injekční stříkačku nahlásily na linku 156 děti. Stříkačku pohodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v ulici Tovární, poblíž mostu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci poškozené DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“. Dopravní značka, která je částečně vyvrácená z kotvící patky, se nachází v ulici Na Valech.

Dále byla zjištěna závada - propadlý kanál v ulici Rybářská a propadlá část vozovky v ulici Na Valech. Strážníci kanál vrátili zpět na místo, byla vyrozuměna firma AVE, aby byl tento kanál zabezpečen proti dalšímu propadu. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

15. 5. 2018 - úterý

Deset minut po půlnoci oznámil občan, že v ulici Třídvorská vytéká velké množství vody. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že je zde problém ve výkopu, kde netěsní nějaké víko. Problém byl telefonicky oznámen na pohotovostní službu Vodos, která na místo poslala pracovníky.

Při kontrolní činnosti (noční pěší hlídky) oznámili strážníci autohlídce MP Kolín, že u Penny Marketu (v ulici V Opletkách), nalezli 6 kusů injekčních stříkaček. Autohlídka strážníků se dostavila na místo, všechny injekční stříkačky sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vypadanou dlažbu v ulici Legerova, poblíž prodejny „levných potravin“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:45 hodin se na služebnu MP Kolín Kutnohorská 23 dostavil občan, který požádal strážníky o pomoc. Muž z Havířova zde, jako turista, hledal číslo popisné domu v části Kolín 4 (bez ulice), kde se v třicátých letech narodil jeho otec. Vzhledem k tomu, že nebylo možné toto č. p. zjistit, obrátili se strážníci s telefonickou žádostí na pracovníky Okresního archivu Kolín, kteří velmi ochotně telefonicky spolupracovali při hledání v archivním uspořádání ulic

a jmenném seznamu registru obyvatel z této doby. Muž měl sebou spoustu historických dokumentů, s pracovníky archivu si prostřednictvím strážníků domluvil schůzku, na které se dle přinesených dokumentů spolu pokusí dopátrat požadovaných informací. Pán velmi děkoval strážníkům a pracovníkům archivu za ochotu a pomoc.

Helena Honkiszová - Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili drogově závislé i propadlou vozovku

Strážníci řešili drogově závislé i propadlou vozovku

17. Květen 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín

11. 5. 2018 – pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci tyto závady: poškozená dlažba v ulicích Kutnohorská, Parléřova, Pražská, Karlovo náměstí, v ulici Nad Zastávkou – vyvrácený sloupek oddělující komunikaci a vstup k vlakové zastávce, zarostlé dopravní značení „Provoz v obou směrech“, které se nachází u křižovatky ulic Tylova a Jirečkova. Po kontrole bylo zjištěno, že jedno dopravní značení bylo z korun stromů vyřezáno, ale druhá - vzdálenější dopravní značka, je stále zarostlá v koruně stromu. Provedeny fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány k provedení opatření, dle nahledané závady.

V čase 9:40 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že nějací feťáci neoprávněně užívají městský dům v ulici Školská. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v polorozbořeném domě nalezla celkem pět problémových lidí bez domova. Všechny osoby byly, po úkonu prokázání totožnosti, strážníky vykázány z domu s poučením, že jejich jednání by mohlo zakládat skutkovou podstatu protiprávního jednání.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který bydlí v ulici Vávrova, že za halou Bios neoprávněně pobývají (ve staré zástavbě) feťáci. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se na místě nacházel problémový závislý bezdomovec. Muž byl hlídkou MP poučen o skutečnostech, že zdržování se v daném místě je nepřípustné, také z bezpečnostních příčin. V okamžiku, kdy byl muž strážníky poučen, byl následně z místa vykázán. Poučení a výzev uposlechl a místo opustil.

 

12. 5. 2018 - sobota

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“, které se nachází v ulici Funkeho. Dále bylo hlídkou strážníků zjištěno, že dopravní zrcadlo, které slouží k zlepšení přehlednosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích a křižovatkách, je špatně nasměrováno a řidiči tak vidí pouze koruny stromů. Je umístněno naproti výjezdu z nemocnice - do ulice Žižkova. Dále bylo při kontrole v ulici Havlíčkova (poblíž výjezdu u čerpací stanice) zjištěný propadlý kanál. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:40 hodin volal na linku 156 občan, že po ulici Větrná ve Štítarech pobíhá nějaká čivava. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo psa odchytila a chtěla ho převézt do městského útulku, protože se nikde v blízkosti nenacházel jeho majitel. Před 12. hodinou volaly na linku 156 děti, že se jim tento psík zaběhl. Strážníci jim malého tuláka přivezli zpět do Štítar a předali.

V odpoledních hodinách strážníci odklízeli dvě použité injekční stříkačky, první nález byl odklizen do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál v ulici Kmochova, druhou stříkačku odhodil narkoman po aplikaci jiné návykové látky v prostoru ulice Starokolínská. Také tento infekční materiál skončil ve sběrném boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

 

14. 5. 2018 - pondělí

V čase 10:53 hodin volal občan z ulice Benešova, že našel „u šachovnice“ pohozenou injekční stříkačku. Další použitou injekční stříkačku nahlásily na linku 156 děti. Stříkačku pohodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v ulici Tovární, poblíž mostu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci poškozené DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“. Dopravní značka, která je částečně vyvrácená z kotvící patky, se nachází v ulici Na Valech.

Dále byla zjištěna závada - propadlý kanál v ulici Rybářská a propadlá část vozovky v ulici Na Valech. Strážníci kanál vrátili zpět na místo, byla vyrozuměna firma AVE, aby byl tento kanál zabezpečen proti dalšímu propadu. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

15. 5. 2018 - úterý

Deset minut po půlnoci oznámil občan, že v ulici Třídvorská vytéká velké množství vody. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že je zde problém ve výkopu, kde netěsní nějaké víko. Problém byl telefonicky oznámen na pohotovostní službu Vodos, která na místo poslala pracovníky.

Při kontrolní činnosti (noční pěší hlídky) oznámili strážníci autohlídce MP Kolín, že u Penny Marketu (v ulici V Opletkách), nalezli 6 kusů injekčních stříkaček. Autohlídka strážníků se dostavila na místo, všechny injekční stříkačky sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vypadanou dlažbu v ulici Legerova, poblíž prodejny „levných potravin“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:45 hodin se na služebnu MP Kolín Kutnohorská 23 dostavil občan, který požádal strážníky o pomoc. Muž z Havířova zde, jako turista, hledal číslo popisné domu v části Kolín 4 (bez ulice), kde se v třicátých letech narodil jeho otec. Vzhledem k tomu, že nebylo možné toto č. p. zjistit, obrátili se strážníci s telefonickou žádostí na pracovníky Okresního archivu Kolín, kteří velmi ochotně telefonicky spolupracovali při hledání v archivním uspořádání ulic

a jmenném seznamu registru obyvatel z této doby. Muž měl sebou spoustu historických dokumentů, s pracovníky archivu si prostřednictvím strážníků domluvil schůzku, na které se dle přinesených dokumentů spolu pokusí dopátrat požadovaných informací. Pán velmi děkoval strážníkům a pracovníkům archivu za ochotu a pomoc.

Helena Honkiszová - Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín