Strážníci řešili i ženu, která kradla špekáčky

12. únor 2019, 08:30

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

6. 2. 2019 - středa

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny potravin „Nejlevnější potraviny“. Uvedla, že v prodejně, která se nachází v ulici Kouřimská, zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Nymburk (v současné době ubytovaná v jedné místní ubytovně) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejny odcizila špekáčky v hodnotě 67,- Kč, které uschovala do kabelky a prošla přes pokladní zónu bez zaplacení zboží. Při tomto jednání ji viděla zaměstnankyně obchodu, která ji zadržela na místě do příjezdu hlídky MP Kolín. Žena, která má s „nákupy za pět prstů“ bohaté zkušenosti, se strážníkům ke krádeži zboží doznala. Přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 16:40 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Masarykova. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od paní, které se v ulici Na Svobodném zaběhl pes – rasa německý špic. Paní požádala, zda by mohla být telefonicky kontaktována v případě, že by byl pejsek nalezen. Ve 20:30 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana, že v ulici Moravcova pobíhá bílý špic. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která pejska odchytla. Prostřednictvím operačního MP Kolín byla telefonicky vyrozuměna jeho majitelka s tím, že strážníci pejska odchytli a vezou ji ho na uvedenou adresu. Paní velmi děkovala za ochotu a pomoc.

V čase 22:42 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanů, kteří bydlí v jednom z domů v ulici Benešova. Uvedli, že je v jednom z bytů velký hluk, který je ruší a oni nemohou spát. Na uvedené míso se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci vyrozuměli uživatele bytu, který se omluvil s tím, že je navštívila příbuzná, která pod vlivem alkoholu pořvává. Strážníci upozornili uživatele bytu i hlučnou ženu, že je doba nočního klidu, který je třeba dodržovat. Dále byly osoby upozorněny na zákonný postup v případě, že by se vše opakovalo. Muž vše pochopil s omluvou, že se postará, aby se situace již neopakovala.

7. 2. 2019 - čtvrtek

V čase 08:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici K Dílnám je ulomená DZ. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě byla pořízena názorná fotodokumentace ulomeného dopravního značení DZ B 04 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (s dodatkovou tabulkou) + DZ IP 10a – „Slepá pozemní komunikace“, událost bude předána na příslušný odbor MěÚ v Kolíně, v daném případě Odbor dopravy.

 

V čase 10:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OC Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se

dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše odcizil nápoje v hodnotě 100,- Kč, zboží uschoval do batohu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že „energetické nápoje“ odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě - pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 17:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v Cihelně našel otevřenou cizí garáž. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatele, strážníci poté zjistili, že se v tomto případě nejedná o podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem, ale o „roztržitost“ majitele garáže, který si ji neuzamkl. V garáži bylo osobní vozidlo, strážníci zjistili jeho majitele, který byl v místě bydliště hlídkou MP Kolín kontaktován. Strážníci ho upozornili, aby si svůj majetek řádně zabezpečil. Provedena fotodokumentace události.

10. 2. 2019 - neděle

V čase 3:05 hodin požádal občan, prostřednictvím linky 156, o pomoc strážníky MP Kolín. Uvedl, že je těžce handicapovaný, pohybující se za pomoci invalidního vozíku. Bohužel z vozíku spadl, dostal se pouze ke dveřím, které se mu podařilo otevřít a k telefonu, ale došly mu síly k tomu, aby se dostal zpět na vozík. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci se souhlasem muže vstoupili do obydlí a pomohli mu zpět na vozík. Muž odmítl přivolání lékaře a velmi děkoval za pomoc a vstřícnost.

V čase 03:10 hodin požádal o pomoc (na linku 156) občan. Muž uvedl, že mu na jeho mobilní telefon přišla zpráva o narušení zabezpečení jeho domu, který se nachází v ulici V Zídkách. Uvedl, že je momentálně mimo město, ale během chvíle se domů dostaví a společně s hlídkou MP Kolín, pokud by mohl požádat a bylo to možné, s tím, že by provedli společnou kontrolu. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zkontrolovala okolí domu zvenku. Poté se na místo dostavil majitel domu, který se strážníky prošel celé obydlí. Zde bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu, kterou si ráno majitel zajistí od „zabezpečovací firmy“. Muž velmi děkoval za rychlou pomoc.

V čase 7:08 hodin volal na linku 156 občan, že Rubešovou ulicí jde parta asi tří opilých lidí, kteří dělají nepořádek. Muž uvedl popis osob s tím, že mladíci do všeho kopou a znečistili chodník. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Mladíci se před hlídkou ukryli do vnitrobloku ulice Husova. Vzhledem k tomu, že se jeden z mladíků opakovaně pokusil z místa uprchnout, a to i přes opětovnou výzvu „Jménem zákona, zanechte protiprávního jednání, nebo budou použity donucovací prostředky“, byly poté, co muž neuposlechl, použity hmaty a chvaty, a pouta. Ta byla mladíkovi, po uklidnění situace, sejmuta. Strážníci zjistili totožnost mladých mužů, ti byli vyzvání k podání vysvětlení o události, která se měla odehrát v ulici Kutnohorská, kde byl znečistěný chodník bílým práškem, a na místě byl ponechán hasící přístroj. Mladík z okresu Kolín, který se pokusil zodpovědnost za své chování řešit útěkem, se strážníkům doznal, že to byl on, kdo v ulici Kutnohorská „vystříkal“ práškový hasící přístroj. Ten s kamarády vyhráli v tombole plesu. Toto potvrdili i další náhodní svědci, kteří se též plesu účastnili. K přestupku proti veřejnému pořádku - „znečistění veřejného prostranství“ se muž doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou. Při zákroku nebyl mladík zraněn, ani nedošlo ke škodě na majetku. Provedena fotodokumentace události.

V čase 12:12 hodin volal občan na linku 156 a uvedl, že na parkovišti v ulici Dukelských hrdinů nalezl nějaké stravovací poukázky a účtenku z obchodu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele a ten jí předal, po provedení nezbytné administrativy, nález. Strážníci provedli místní šetření, zdali nebude možno zjistit majitele. Majitel nálezu (bydliště obec v okresu Kolín) i jeho telefonický kontakt strážníci provedeným šetřením zjistili a muže vyrozuměli o nálezu. Majitel stravenek se dostavil osobně na služebnu MP Kolín, kde mu vše bylo předáno.

Kolem 15. hodiny se na služebnu Městské policie Kolín – Kutnohorská 23, dostavila žena s oznámením, že nalezla v ulici Václavská tašku, ve které byla, kromě osobních dokladů muže z Kolína a úředních spisů, také peněženka s velkou hotovostí v cizích měnách. Operační pracovník provedl, za přítomnosti nálezkyně, administrativu a fotodokumentaci nálezu, který měl (dle platného měnového kurzu) hodnotu asi 58 tisíc korun. Hlídka MP Kolín vyrozuměla majitele z Kolína, kterému po provedení administrativy, nález (také za přítomnosti nálezkyně) předala.

V čase 20:00 oznámil na linku 156 občan, že vlastní garáž v ulici V Jezírkách, kde nějaký neznámý člověk odložil kbelík se značkou „toxický obsah“. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde nalezla kbelík, který byl na obalu označen jako obsah s nebezpečnou (toxickou látkou). Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit, o kterou látku se jedná a nelze tyto situace podceňovat a zlehčovat, byli na místo přivoláni hasiči, kteří si událost od strážníků převzali. (Dle jejich vyjádření se bude zřejmě jednat o nějaký olej, neboť kbelík obsahoval černou mazlavou tekutinu).

Helena Honkiszová - MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Strážníci řešili i ženu, která kradla špekáčky

Strážníci řešili i ženu, která kradla špekáčky

12. únor 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

6. 2. 2019 - středa

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny potravin „Nejlevnější potraviny“. Uvedla, že v prodejně, která se nachází v ulici Kouřimská, zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Nymburk (v současné době ubytovaná v jedné místní ubytovně) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejny odcizila špekáčky v hodnotě 67,- Kč, které uschovala do kabelky a prošla přes pokladní zónu bez zaplacení zboží. Při tomto jednání ji viděla zaměstnankyně obchodu, která ji zadržela na místě do příjezdu hlídky MP Kolín. Žena, která má s „nákupy za pět prstů“ bohaté zkušenosti, se strážníkům ke krádeži zboží doznala. Přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 16:40 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Masarykova. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:55 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od paní, které se v ulici Na Svobodném zaběhl pes – rasa německý špic. Paní požádala, zda by mohla být telefonicky kontaktována v případě, že by byl pejsek nalezen. Ve 20:30 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana, že v ulici Moravcova pobíhá bílý špic. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která pejska odchytla. Prostřednictvím operačního MP Kolín byla telefonicky vyrozuměna jeho majitelka s tím, že strážníci pejska odchytli a vezou ji ho na uvedenou adresu. Paní velmi děkovala za ochotu a pomoc.

V čase 22:42 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanů, kteří bydlí v jednom z domů v ulici Benešova. Uvedli, že je v jednom z bytů velký hluk, který je ruší a oni nemohou spát. Na uvedené míso se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci vyrozuměli uživatele bytu, který se omluvil s tím, že je navštívila příbuzná, která pod vlivem alkoholu pořvává. Strážníci upozornili uživatele bytu i hlučnou ženu, že je doba nočního klidu, který je třeba dodržovat. Dále byly osoby upozorněny na zákonný postup v případě, že by se vše opakovalo. Muž vše pochopil s omluvou, že se postará, aby se situace již neopakovala.

7. 2. 2019 - čtvrtek

V čase 08:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici K Dílnám je ulomená DZ. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě byla pořízena názorná fotodokumentace ulomeného dopravního značení DZ B 04 – „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (s dodatkovou tabulkou) + DZ IP 10a – „Slepá pozemní komunikace“, událost bude předána na příslušný odbor MěÚ v Kolíně, v daném případě Odbor dopravy.

 

V čase 10:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OC Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se

dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše odcizil nápoje v hodnotě 100,- Kč, zboží uschoval do batohu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že „energetické nápoje“ odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě - pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 17:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v Cihelně našel otevřenou cizí garáž. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatele, strážníci poté zjistili, že se v tomto případě nejedná o podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem, ale o „roztržitost“ majitele garáže, který si ji neuzamkl. V garáži bylo osobní vozidlo, strážníci zjistili jeho majitele, který byl v místě bydliště hlídkou MP Kolín kontaktován. Strážníci ho upozornili, aby si svůj majetek řádně zabezpečil. Provedena fotodokumentace události.

10. 2. 2019 - neděle

V čase 3:05 hodin požádal občan, prostřednictvím linky 156, o pomoc strážníky MP Kolín. Uvedl, že je těžce handicapovaný, pohybující se za pomoci invalidního vozíku. Bohužel z vozíku spadl, dostal se pouze ke dveřím, které se mu podařilo otevřít a k telefonu, ale došly mu síly k tomu, aby se dostal zpět na vozík. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci se souhlasem muže vstoupili do obydlí a pomohli mu zpět na vozík. Muž odmítl přivolání lékaře a velmi děkoval za pomoc a vstřícnost.

V čase 03:10 hodin požádal o pomoc (na linku 156) občan. Muž uvedl, že mu na jeho mobilní telefon přišla zpráva o narušení zabezpečení jeho domu, který se nachází v ulici V Zídkách. Uvedl, že je momentálně mimo město, ale během chvíle se domů dostaví a společně s hlídkou MP Kolín, pokud by mohl požádat a bylo to možné, s tím, že by provedli společnou kontrolu. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zkontrolovala okolí domu zvenku. Poté se na místo dostavil majitel domu, který se strážníky prošel celé obydlí. Zde bylo zjištěno, že se jedná o technickou závadu, kterou si ráno majitel zajistí od „zabezpečovací firmy“. Muž velmi děkoval za rychlou pomoc.

V čase 7:08 hodin volal na linku 156 občan, že Rubešovou ulicí jde parta asi tří opilých lidí, kteří dělají nepořádek. Muž uvedl popis osob s tím, že mladíci do všeho kopou a znečistili chodník. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Mladíci se před hlídkou ukryli do vnitrobloku ulice Husova. Vzhledem k tomu, že se jeden z mladíků opakovaně pokusil z místa uprchnout, a to i přes opětovnou výzvu „Jménem zákona, zanechte protiprávního jednání, nebo budou použity donucovací prostředky“, byly poté, co muž neuposlechl, použity hmaty a chvaty, a pouta. Ta byla mladíkovi, po uklidnění situace, sejmuta. Strážníci zjistili totožnost mladých mužů, ti byli vyzvání k podání vysvětlení o události, která se měla odehrát v ulici Kutnohorská, kde byl znečistěný chodník bílým práškem, a na místě byl ponechán hasící přístroj. Mladík z okresu Kolín, který se pokusil zodpovědnost za své chování řešit útěkem, se strážníkům doznal, že to byl on, kdo v ulici Kutnohorská „vystříkal“ práškový hasící přístroj. Ten s kamarády vyhráli v tombole plesu. Toto potvrdili i další náhodní svědci, kteří se též plesu účastnili. K přestupku proti veřejnému pořádku - „znečistění veřejného prostranství“ se muž doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou. Při zákroku nebyl mladík zraněn, ani nedošlo ke škodě na majetku. Provedena fotodokumentace události.

V čase 12:12 hodin volal občan na linku 156 a uvedl, že na parkovišti v ulici Dukelských hrdinů nalezl nějaké stravovací poukázky a účtenku z obchodu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele a ten jí předal, po provedení nezbytné administrativy, nález. Strážníci provedli místní šetření, zdali nebude možno zjistit majitele. Majitel nálezu (bydliště obec v okresu Kolín) i jeho telefonický kontakt strážníci provedeným šetřením zjistili a muže vyrozuměli o nálezu. Majitel stravenek se dostavil osobně na služebnu MP Kolín, kde mu vše bylo předáno.

Kolem 15. hodiny se na služebnu Městské policie Kolín – Kutnohorská 23, dostavila žena s oznámením, že nalezla v ulici Václavská tašku, ve které byla, kromě osobních dokladů muže z Kolína a úředních spisů, také peněženka s velkou hotovostí v cizích měnách. Operační pracovník provedl, za přítomnosti nálezkyně, administrativu a fotodokumentaci nálezu, který měl (dle platného měnového kurzu) hodnotu asi 58 tisíc korun. Hlídka MP Kolín vyrozuměla majitele z Kolína, kterému po provedení administrativy, nález (také za přítomnosti nálezkyně) předala.

V čase 20:00 oznámil na linku 156 občan, že vlastní garáž v ulici V Jezírkách, kde nějaký neznámý člověk odložil kbelík se značkou „toxický obsah“. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde nalezla kbelík, který byl na obalu označen jako obsah s nebezpečnou (toxickou látkou). Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit, o kterou látku se jedná a nelze tyto situace podceňovat a zlehčovat, byli na místo přivoláni hasiči, kteří si událost od strážníků převzali. (Dle jejich vyjádření se bude zřejmě jednat o nějaký olej, neboť kbelík obsahoval černou mazlavou tekutinu).

Helena Honkiszová - MP Kolín