Villa Romantica
Reklama

Strážníci řešili krádež čokolády i ztraceného pejska

28. únor 2018, 08:24

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku kolínské Městské policie

20. 2. 2018 - úterý

 

V čase 11:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců 6. ZŠ Kolín - ulice Ovčárecká, že se v prostoru školního hřiště nachází použitá injekční stříkačka. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu kontaktovala kancelář školy. Zaměstnanci strážníkům umožnili vstoupit do areálu sportoviště, kde byla injekční stříkačka nalezena a umístěna do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál. K celé události byla strážníky pořízena názorná fotodokumentace.

 

21. 2. 2018 - středa

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ukopanou dřevěnou zábranu, která odděluje veřejnou zeleň od pozemní komunikace a byla nově postavena v ulici Roháčova. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

22. 2. 2018 - čtvrtek

 

V čase 12:49 hodin volali na linku 156 chlapci, že v ulici Benešova u garáží, vedle pekárny Žalud, našli injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, na kterou čekali na místě oznamovatelé. Jednalo se o žáky 5. třídy z 1. ZŠ Kolín, kteří místo nálezu strážníkům ukázali, ti poté odklidili nebezpečný infekční materiál do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

V čase 13:20 hodin volala řidička vozidla, že právě jede po obchvatu směrem na Novou Ves a téměř ve vozovce jsou prý dva kanystry. Hlídka MP Kolín uvedený úsek obchvatu zkontrolovala a kanystry našla. Jednalo se o plastové dvacetilitrové kanystry, které strážníci odvezli na sběrné místo v Jateční ulici.

 

V čase 14:10 hodin na linku 156 oznámil zaměstnanec MÚ Kolín, že ve třetím patře nalezl použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten jim ukázal místo nálezu. Strážníci odklidili nebezpečný infekční odpad do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

Na linku 156 V čase 12:22 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Tisovecká, před domem č. p. 900, vytéká z trávníku voda. Dále uvedl, že bude poruchu odstraňovat firma VODOS, ale v místě, kde bude oprava probíhat, jim vadí parkující vozidla. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili majitele vozidel, kteří své vozy po upozornění přeparkovali.

 

V čase 19:49 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že v jednom z domů v ulici Zengrova je nějaký přiopilý muž, který zde nadává a odmítá odejít. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo

zjistila muže, který byl účastníkem zdejší oslavy. Jako jediný však „nepochopil“, že oslava již byla ukončena, a že by bylo dobré místo opustit. Muži, který si vynucoval její pokračování, strážníci vysvětlili, že každá oslava má svůj konec, „v nejlepším se má přestat“. Až po tomto rozhovoru muž pochopil, že zde již nikdo slavit nechce a odcházel zklamaný směrem k nádraží, aby se dostal vlakem k domovu. Strážníci jeho pohyb monitorovali, ale již k žádnému problému ze strany muže nedošlo.

 

23. 2. 2018 - pátek

 

V čase 03:20 hodin volal na linku 156 muž, že se k němu přidal na „starém“ mostě vlčák. Muž uvedl, že zde na strážníky počká, aby pes neutekl. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa naložila do služebního vozidla a převezla do útulku, kde psa předala osobě konající službu.

 

24. 2. 2018 - sobota

 

V čase 18:25 hodin, bylo na linku 156, přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v OD na náměstí Republiky zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Peček naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si pod oděv uschoval dvě čokolády v celkové hodnotě 99,80 Kč, které pronesl přes pokladní zónu bez zaplacení. Mladík se k činu doznal, událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

 

V čase 22:48 hodin volal občan z ulice V Kasárnách a uvedl, že chce oznámit rušení nočního klidu hlasitou hudbou, která se ozývá z bytu nad ním. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala uživatele bytu, který uvedl, že před chvílí vypnul hlasitě hrající rádio. Muž byl strážníky upozorněn na noční klid, který je třeba dodržovat. Muž vše pochopil a omluvil se za způsobené nepříjemnosti.

 

25. 2. 2018 - neděle

 

Na linku 156 přijato oznámení od ostrahy Lučebních závodů, že jim tam nějaký pán přivedl nalezeného malého psa. Tento pes jim však utekl do areálu a oni ho nemohou odchytit. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa odchytla a převezla do útulku.

 

Na linku 156 oznámil občan pohozenou injekční stříkačku, která se nachází u „Letního kina“ v ulici Kutnohorská. Nebezpečný infekční odpad odklidili strážníci do sběrného boxu.

 

V čase 9:50 hodin bylo přijato několik oznámení na linku 156, kde občané oznamovali volně pobíhajícího psa v ulici Masarykova, poblíž Vodního světa. Uvedli, že psa nemůže nikdo

odchytit. Společnými silami se o to občané pokoušeli i za pomoci „psí slečny“, ani to však nepomohlo, zřejmě se psíkovi nelíbila. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která učinila pokus o odchyt psa, ale také bez úspěchu. Velkým překvapením nejen pro strážníky, ale i pro přítomné občany, byla „akce“ žáka páté třídy z 1. ZŠ, ke kterému psík přiběhl, mazlil se a Lukáš psa (za souhlasu přítomné maminky) tak bez problému odchytil. Lukášovi strážníci velmi poděkovali a malého psího tuláka odvezli do městského útulku.

 

26. 2. 2018 - pondělí

 

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Vávrova (poblíž č. p. 668). Byla provedena fotodokumentace nálezu, který strážníci odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Helena Honkiszová Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili krádež čokolády i ztraceného pejska

Strážníci řešili krádež čokolády i ztraceného pejska

28. únor 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku kolínské Městské policie

20. 2. 2018 - úterý

 

V čase 11:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců 6. ZŠ Kolín - ulice Ovčárecká, že se v prostoru školního hřiště nachází použitá injekční stříkačka. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu kontaktovala kancelář školy. Zaměstnanci strážníkům umožnili vstoupit do areálu sportoviště, kde byla injekční stříkačka nalezena a umístěna do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál. K celé události byla strážníky pořízena názorná fotodokumentace.

 

21. 2. 2018 - středa

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ukopanou dřevěnou zábranu, která odděluje veřejnou zeleň od pozemní komunikace a byla nově postavena v ulici Roháčova. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

22. 2. 2018 - čtvrtek

 

V čase 12:49 hodin volali na linku 156 chlapci, že v ulici Benešova u garáží, vedle pekárny Žalud, našli injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, na kterou čekali na místě oznamovatelé. Jednalo se o žáky 5. třídy z 1. ZŠ Kolín, kteří místo nálezu strážníkům ukázali, ti poté odklidili nebezpečný infekční materiál do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

V čase 13:20 hodin volala řidička vozidla, že právě jede po obchvatu směrem na Novou Ves a téměř ve vozovce jsou prý dva kanystry. Hlídka MP Kolín uvedený úsek obchvatu zkontrolovala a kanystry našla. Jednalo se o plastové dvacetilitrové kanystry, které strážníci odvezli na sběrné místo v Jateční ulici.

 

V čase 14:10 hodin na linku 156 oznámil zaměstnanec MÚ Kolín, že ve třetím patře nalezl použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten jim ukázal místo nálezu. Strážníci odklidili nebezpečný infekční odpad do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

Na linku 156 V čase 12:22 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Tisovecká, před domem č. p. 900, vytéká z trávníku voda. Dále uvedl, že bude poruchu odstraňovat firma VODOS, ale v místě, kde bude oprava probíhat, jim vadí parkující vozidla. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili majitele vozidel, kteří své vozy po upozornění přeparkovali.

 

V čase 19:49 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že v jednom z domů v ulici Zengrova je nějaký přiopilý muž, který zde nadává a odmítá odejít. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo

zjistila muže, který byl účastníkem zdejší oslavy. Jako jediný však „nepochopil“, že oslava již byla ukončena, a že by bylo dobré místo opustit. Muži, který si vynucoval její pokračování, strážníci vysvětlili, že každá oslava má svůj konec, „v nejlepším se má přestat“. Až po tomto rozhovoru muž pochopil, že zde již nikdo slavit nechce a odcházel zklamaný směrem k nádraží, aby se dostal vlakem k domovu. Strážníci jeho pohyb monitorovali, ale již k žádnému problému ze strany muže nedošlo.

 

23. 2. 2018 - pátek

 

V čase 03:20 hodin volal na linku 156 muž, že se k němu přidal na „starém“ mostě vlčák. Muž uvedl, že zde na strážníky počká, aby pes neutekl. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa naložila do služebního vozidla a převezla do útulku, kde psa předala osobě konající službu.

 

24. 2. 2018 - sobota

 

V čase 18:25 hodin, bylo na linku 156, přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v OD na náměstí Republiky zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Peček naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si pod oděv uschoval dvě čokolády v celkové hodnotě 99,80 Kč, které pronesl přes pokladní zónu bez zaplacení. Mladík se k činu doznal, událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

 

V čase 22:48 hodin volal občan z ulice V Kasárnách a uvedl, že chce oznámit rušení nočního klidu hlasitou hudbou, která se ozývá z bytu nad ním. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala uživatele bytu, který uvedl, že před chvílí vypnul hlasitě hrající rádio. Muž byl strážníky upozorněn na noční klid, který je třeba dodržovat. Muž vše pochopil a omluvil se za způsobené nepříjemnosti.

 

25. 2. 2018 - neděle

 

Na linku 156 přijato oznámení od ostrahy Lučebních závodů, že jim tam nějaký pán přivedl nalezeného malého psa. Tento pes jim však utekl do areálu a oni ho nemohou odchytit. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa odchytla a převezla do útulku.

 

Na linku 156 oznámil občan pohozenou injekční stříkačku, která se nachází u „Letního kina“ v ulici Kutnohorská. Nebezpečný infekční odpad odklidili strážníci do sběrného boxu.

 

V čase 9:50 hodin bylo přijato několik oznámení na linku 156, kde občané oznamovali volně pobíhajícího psa v ulici Masarykova, poblíž Vodního světa. Uvedli, že psa nemůže nikdo

odchytit. Společnými silami se o to občané pokoušeli i za pomoci „psí slečny“, ani to však nepomohlo, zřejmě se psíkovi nelíbila. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která učinila pokus o odchyt psa, ale také bez úspěchu. Velkým překvapením nejen pro strážníky, ale i pro přítomné občany, byla „akce“ žáka páté třídy z 1. ZŠ, ke kterému psík přiběhl, mazlil se a Lukáš psa (za souhlasu přítomné maminky) tak bez problému odchytil. Lukášovi strážníci velmi poděkovali a malého psího tuláka odvezli do městského útulku.

 

26. 2. 2018 - pondělí

 

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Vávrova (poblíž č. p. 668). Byla provedena fotodokumentace nálezu, který strážníci odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Helena Honkiszová Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín