vv auto
Reklama

Strážníci řešili narkomana, který ukradl Red Bull i opilého řidiče

28. listopad 2018, 08:10

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

19. 11. 2018 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 3) v parku v ulici Jaselská suchý strom, na kterém je, zřejmě vlivem nepříznivého počasí, poškozená velká větev. Vzhledem k tomu, že by mohla, v případě pádu, ohrozit procházející chodce, provedli okrskáři fotodokumentaci nahledané události, která bude předána na příslušný odbor při MÚ Kolín. Dále zjistili poškozené DZ IP 11c – „Parkoviště“ - (podélné stání), které bylo vylomené z kotvící patky a nachází se v ulici Tyršova. Také tato událost bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 14:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa, která se nachází na náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Jihlava naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si za bundu uschoval krém Nivea v hodnotě 164,90 Kč a prošel pokladní linií bez zaplacení zboží. Ke krádeži se přivolané hlídce MP Kolín doznal, přestupek byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět na prodejnu.

V čase 17:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa na náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z Kolína opět nakupovala „za pět prstů“, tentokrát se jednalo o potraviny a drogistické zboží v hodnotě 1128,- Kč. Žena vše ukryla do batohu a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Vzhledem k opakovanému jednání byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci otevřený kryt u lampy veřejného osvětlení, která se nachází v ulici Politických vězňů (u č. p. 39). Strážníci provedli fotodokumentaci události, poškozenou část lampy opravili.

20. 11. 2018 - úterý

V čase 13:05 hodin oznámil na linku 156 občan, že na Vinickém kopci nějaký řidič prorazil nádrž u traktoru, z vozu prý vytéká nafta. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že řidič na místo již přivolal hasiče, kteří se dostavili a znečistěnou plochu zasypali. Událost byla zadokumentována, následně řešena MÚ – Odbor životního prostředí.

V čase 14:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Osmnáctiletý narkoman z Prahy, s velmi pestrým rejstříkem přestupků, opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil dvě plechovky energetického nápoje Red Bull v

celkové hodnotě 69,- Kč tak, že si je dal do kapsy u bundy a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty vysoké hodnoty.

V čase 16:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží - cukrovinky v celkové hodnotě 67,60 Kč. Zboží zastrkala do kapes a prošla pokladní linií s úmyslem, že ho odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Vzhledem k věku (17 let - osoba mladistvá) bude událost oznámena OSPODu.

22. 11. 2018 - čtvrtek

V čase 16:30 hodin se na služebnu MP Kolín dostavil mladík, který donesl (na Karlově náměstí) nalezenou peněženku. Ta obsahovala, kromě finanční hotovosti, také doklady majitelky. Prostřednictvím policie bylo ověřeno, že se nejedná o věc, která je nahlášená jako odcizená. Strážníci zjistili telefonický kontakt na majitelku, které byla, po provedení nezbytné administrativy, peněženka předána.

Na linku 156 bylo přijato oznámení, že se do jednoho vchodu u domu, který se nachází v ulici Rimavské Soboty, dobývá nějaký opilý nebo zfetovaný muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovateli. Ti uvedli, že se jedná o jim dobře známého, problémového feťáka a opilce (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Kolín), který má zde v domě matku, kterou kontaktuje vždy, když potřebuje peníze. Problémový mladík se dobýval do vchodu, kopal do dveří a dožadoval se vstupu. To se mu však nepovedlo. Strážníci provedli kontrolu okolí, ale problémový muž, kterého velmi dobře znají, se již v místě nenacházel.

23. 11. 2018 - pátek

V čase 09:25 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u lékárny na Zálabí leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

24. 11. 2018 - sobota

V čase 18:11 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Havlíčkova, u bývalé Tesly, leží na chodníku nějaký muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila známého bezdomovce z Čáslavi. Tento muž (nejedná se o narkomana) patří k těm méně problémovým, který to občas přežene s alkoholem, ale kterému tento „styl života“ vyhovuje. Muž byl vzbuzen a sám odešel „po svých“ do svého příbytku.

25. 11. 2018 - neděle

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla v ulici Zámecká (u č. p. 87) zjištěna poškozená dlažba. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 17:15 hodin prováděla hlídka MP Kolín, na žádost správce, asistenci při vykázání problémových opilých osob z jedné místní ubytovny. Jednalo se o čtyři muže slovenské národnosti. Tyto osoby, po vykázání z ubytovny, nasedly do vozidla Ford Tranzit. Vzhledem k tomu, že odjíždějící hlídka Městské policie Kolín pojala důvodné podezření, že opilé osoby s vozidlem z místa odjedou, strážníci místo opustili a vyčkali v ulici Brankovická – u vjezdu ke Stapu. Chvíli poté již okolo hlídky strážníků projelo ono zmíněné vozidlo Ford Tranzit. Strážníci vozidlo zákonným způsobem zastavili a vyzvali řidiče k předložení dokladu totožnosti a dokladu potřebného k řízení vozidla. Z muže byl cítit alkohol, také jeho pohyby a mluva vykazovaly požití návykové látky – alkoholu. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka Policie České republiky. Ta si také celou událost od strážníků převzala, neboť bylo u řidiče zjištěno požití alkoholického nápoje – a to hodnota provedené dechové zkoušky = 2, 66 ‰ v dechu.

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili narkomana, který ukradl Red Bull i opilého řidiče

Strážníci řešili narkomana, který ukradl Red Bull i opilého řidiče

28. listopad 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

19. 11. 2018 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 3) v parku v ulici Jaselská suchý strom, na kterém je, zřejmě vlivem nepříznivého počasí, poškozená velká větev. Vzhledem k tomu, že by mohla, v případě pádu, ohrozit procházející chodce, provedli okrskáři fotodokumentaci nahledané události, která bude předána na příslušný odbor při MÚ Kolín. Dále zjistili poškozené DZ IP 11c – „Parkoviště“ - (podélné stání), které bylo vylomené z kotvící patky a nachází se v ulici Tyršova. Také tato událost bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 14:00 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa, která se nachází na náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Jihlava naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si za bundu uschoval krém Nivea v hodnotě 164,90 Kč a prošel pokladní linií bez zaplacení zboží. Ke krádeži se přivolané hlídce MP Kolín doznal, přestupek byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět na prodejnu.

V čase 17:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa na náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z Kolína opět nakupovala „za pět prstů“, tentokrát se jednalo o potraviny a drogistické zboží v hodnotě 1128,- Kč. Žena vše ukryla do batohu a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Vzhledem k opakovanému jednání byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci otevřený kryt u lampy veřejného osvětlení, která se nachází v ulici Politických vězňů (u č. p. 39). Strážníci provedli fotodokumentaci události, poškozenou část lampy opravili.

20. 11. 2018 - úterý

V čase 13:05 hodin oznámil na linku 156 občan, že na Vinickém kopci nějaký řidič prorazil nádrž u traktoru, z vozu prý vytéká nafta. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že řidič na místo již přivolal hasiče, kteří se dostavili a znečistěnou plochu zasypali. Událost byla zadokumentována, následně řešena MÚ – Odbor životního prostředí.

V čase 14:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Osmnáctiletý narkoman z Prahy, s velmi pestrým rejstříkem přestupků, opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil dvě plechovky energetického nápoje Red Bull v

celkové hodnotě 69,- Kč tak, že si je dal do kapsy u bundy a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty vysoké hodnoty.

V čase 16:40 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila zboží - cukrovinky v celkové hodnotě 67,60 Kč. Zboží zastrkala do kapes a prošla pokladní linií s úmyslem, že ho odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Vzhledem k věku (17 let - osoba mladistvá) bude událost oznámena OSPODu.

22. 11. 2018 - čtvrtek

V čase 16:30 hodin se na služebnu MP Kolín dostavil mladík, který donesl (na Karlově náměstí) nalezenou peněženku. Ta obsahovala, kromě finanční hotovosti, také doklady majitelky. Prostřednictvím policie bylo ověřeno, že se nejedná o věc, která je nahlášená jako odcizená. Strážníci zjistili telefonický kontakt na majitelku, které byla, po provedení nezbytné administrativy, peněženka předána.

Na linku 156 bylo přijato oznámení, že se do jednoho vchodu u domu, který se nachází v ulici Rimavské Soboty, dobývá nějaký opilý nebo zfetovaný muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovateli. Ti uvedli, že se jedná o jim dobře známého, problémového feťáka a opilce (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Kolín), který má zde v domě matku, kterou kontaktuje vždy, když potřebuje peníze. Problémový mladík se dobýval do vchodu, kopal do dveří a dožadoval se vstupu. To se mu však nepovedlo. Strážníci provedli kontrolu okolí, ale problémový muž, kterého velmi dobře znají, se již v místě nenacházel.

23. 11. 2018 - pátek

V čase 09:25 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u lékárny na Zálabí leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

24. 11. 2018 - sobota

V čase 18:11 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Havlíčkova, u bývalé Tesly, leží na chodníku nějaký muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila známého bezdomovce z Čáslavi. Tento muž (nejedná se o narkomana) patří k těm méně problémovým, který to občas přežene s alkoholem, ale kterému tento „styl života“ vyhovuje. Muž byl vzbuzen a sám odešel „po svých“ do svého příbytku.

25. 11. 2018 - neděle

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla v ulici Zámecká (u č. p. 87) zjištěna poškozená dlažba. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 17:15 hodin prováděla hlídka MP Kolín, na žádost správce, asistenci při vykázání problémových opilých osob z jedné místní ubytovny. Jednalo se o čtyři muže slovenské národnosti. Tyto osoby, po vykázání z ubytovny, nasedly do vozidla Ford Tranzit. Vzhledem k tomu, že odjíždějící hlídka Městské policie Kolín pojala důvodné podezření, že opilé osoby s vozidlem z místa odjedou, strážníci místo opustili a vyčkali v ulici Brankovická – u vjezdu ke Stapu. Chvíli poté již okolo hlídky strážníků projelo ono zmíněné vozidlo Ford Tranzit. Strážníci vozidlo zákonným způsobem zastavili a vyzvali řidiče k předložení dokladu totožnosti a dokladu potřebného k řízení vozidla. Z muže byl cítit alkohol, také jeho pohyby a mluva vykazovaly požití návykové látky – alkoholu. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka Policie České republiky. Ta si také celou událost od strážníků převzala, neboť bylo u řidiče zjištěno požití alkoholického nápoje – a to hodnota provedené dechové zkoušky = 2, 66 ‰ v dechu.

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín