Villa Romantica
Reklama

Strážníci řešili zraněného opilce i pád automobilu z parkoviště

25. červen 2018, 16:45

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

18. 6. 2018 - pondělí

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) z kotvící patky vylomené DZ P4 „Dej přednost v jízdě“, které se nachází v ulici Antonína Dvořáka. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady. 

 

V čase 13:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně většího množství injekčních stříkaček, které jsou rozházené u č. p. 333 v ulici Ovčárecká. Po příjezdu na místo oznámení strážníci do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad odklidili 15 ks použitých injekčních stříkaček. Na místě byl také nalezen sběrný žlutý kontejnerek na stříkačky. Provedena fotodokumentace události. 

 

V čase 18:20 hodin bylo přijato oznámení o sedícím muži na zastávce MHD u prodejny Andílek, který dle oznamovatele „seděl divně“ a toto u něho vzbudilo podezření, že je osoba pod vlivem nějaké návykové látky. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se zde nachází muž, který již ležel na zemi. Strážníci se s mužem snažili navázat komunikaci, avšak neúspěšně. Strážníci muže zvedli a opatrně posadili na lavičku. Nebylo zjištěno nějaké viditelné zranění, muž nejevil známky požití alkoholu. Strážníci okamžitě vyrozuměli RZS. Z dechu muže, který byl velmi bledý v obličeji, byl cítit aceton. V pootevřeném batohu, který měl u sebe, byl test na zjištění cukru v krvi. Strážníci před příjezdem RZS podali muži hroznový cukr a dali napít slazeného nápoje, vše měl u sebe. RZS si po příjezdu muže od hlídky MP Kolín převzala a převezla na ošetření do kolínské nemocnice.  

 

19. 6. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4) nepořádek u kontejnerů, které se nachází v ulici Mlýnská u č. p. 1199. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

 

20. 6. 2018 - středa

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl zjištěn okrskovými strážníky (rajón č. 4) nepořádek u kontejnerů v ulici Na Louži u č. p. 871 a nepořádek z poházených odpadků v prostoru parkoviště na náměstí Svobody. Okrskoví strážníci (rajón č. 2) zjistili poškozené dopravní značení DZ IP 10a „Slepá ulice“, které je vylomené z kotvící patky. Značení se nachází na komunikaci v ulici Žižkova. Dále bylo zjištěno poškozené železné zábradlí, které odděluje chodník od travnaté plochy. Nachází se v ulici Dělnická u č. p. 802, hrozí případné nebezpečí úrazu. Provedeny fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 11:30 hodin oznámil občan, že v ulici Tovární leží na chodníku nějaký člověk. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o staršího muže, který upadl ze schodů a v důsledku poranění nohy v oblasti kyčle nemohl vstát. Strážníci okamžitě přivolali RZS, která si poraněného muže převzala a převezla k ošetření do nemocnice.

 

21. 6. 2018 - čtvrtek

 

V čase 08:10 hodin oznámil občan - osobně na služebně MP Kolín Kutnohorská, že na parkovišti u OC Futurum je vozidlo otočené na střechu. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Rorejcova bylo v prostoru dělícího travnatého pásu vozidlo Citroen C4, které se nacházelo „na střeše“. Vozidlo poškodilo tím, že sjelo z parkoviště, další dvě vozidla. Strážníci o události okamžitě vyrozuměli dopravní policii, na její žádost místo zabezpečili vymezovací páskou. Policie si poté celou událost převzala. 

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vyvrácené dopravní značení DZ P4 „Dej přednost v jízdě“ + DZ C1 „Kruhový objezd“. Obě dopravní značky, které se nacházejí na pozemní komunikaci ulic Antonína Dvořáka a A. M. Jelínka, jsou umístěny na jednom sloupku. Ten je vychýlený z důvodu poškození kotvící patky. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 17:20 hodin oznámila na linku 156 paní, že v parku u budovy soudu leží opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, na místě byl zjištěn muž z okresu Kolín, který byl v silně podnapilém stavu. Muž měl, z důvodu pádu na chodník, tržnou ránu na obličeji a sedřenou část tváře v oblasti pravého oka. Na místo byla přivolána RZS, které byl muž předán k provedení vyšetření a ošetření v nemocnici Kolín. 

 

22. 6. 2018 - pátek

 

V čase 8:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně bezdomovců, kteří se utábořili v ulici Masarykova u č. p. 869 pod balkóny a obyvatelé si nepřejí jejich přítomnost. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která provedeným šetřením zjistila přítomnost problémového závislého bezdomovce. Muž byl vyzván, aby místo opustil a uklidil si po sobě nashromážděný nepořádek. Dále byl muž upozorněn, že si obyvatelé jeho pobyt zde na místě nepřejí. Muž uposlechl a místo opustil.    

 

V čase 14:24 hodin volala na linku 156 paní z Dělnické ulice, že naproti restauraci Barborka nalezla použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

24. 6. 2018 - neděle

 

V čase 12:15 hodin oznámil na linku 156 občan, že u nového pítka, které je umístěno u lávky v ulici Brankovická, leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci na místě nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru.  

 

V čase 14:35 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že se při výjezdu na parkoviště u Futura nacházejí použité injekční stříkačky. Strážníci se dostavili na místo do ulice Rorejcova a odklidili do sběrného kontejneru tři kusy nebezpečného infekčního materiálu. Provedena fotodokumentace události.

 

Helena Honkiszová - MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili zraněného opilce i pád automobilu z parkoviště

Strážníci řešili zraněného opilce i pád automobilu z parkoviště

25. červen 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín.

18. 6. 2018 - pondělí

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) z kotvící patky vylomené DZ P4 „Dej přednost v jízdě“, které se nachází v ulici Antonína Dvořáka. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady. 

 

V čase 13:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně většího množství injekčních stříkaček, které jsou rozházené u č. p. 333 v ulici Ovčárecká. Po příjezdu na místo oznámení strážníci do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad odklidili 15 ks použitých injekčních stříkaček. Na místě byl také nalezen sběrný žlutý kontejnerek na stříkačky. Provedena fotodokumentace události. 

 

V čase 18:20 hodin bylo přijato oznámení o sedícím muži na zastávce MHD u prodejny Andílek, který dle oznamovatele „seděl divně“ a toto u něho vzbudilo podezření, že je osoba pod vlivem nějaké návykové látky. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se zde nachází muž, který již ležel na zemi. Strážníci se s mužem snažili navázat komunikaci, avšak neúspěšně. Strážníci muže zvedli a opatrně posadili na lavičku. Nebylo zjištěno nějaké viditelné zranění, muž nejevil známky požití alkoholu. Strážníci okamžitě vyrozuměli RZS. Z dechu muže, který byl velmi bledý v obličeji, byl cítit aceton. V pootevřeném batohu, který měl u sebe, byl test na zjištění cukru v krvi. Strážníci před příjezdem RZS podali muži hroznový cukr a dali napít slazeného nápoje, vše měl u sebe. RZS si po příjezdu muže od hlídky MP Kolín převzala a převezla na ošetření do kolínské nemocnice.  

 

19. 6. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4) nepořádek u kontejnerů, které se nachází v ulici Mlýnská u č. p. 1199. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

 

20. 6. 2018 - středa

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byl zjištěn okrskovými strážníky (rajón č. 4) nepořádek u kontejnerů v ulici Na Louži u č. p. 871 a nepořádek z poházených odpadků v prostoru parkoviště na náměstí Svobody. Okrskoví strážníci (rajón č. 2) zjistili poškozené dopravní značení DZ IP 10a „Slepá ulice“, které je vylomené z kotvící patky. Značení se nachází na komunikaci v ulici Žižkova. Dále bylo zjištěno poškozené železné zábradlí, které odděluje chodník od travnaté plochy. Nachází se v ulici Dělnická u č. p. 802, hrozí případné nebezpečí úrazu. Provedeny fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 11:30 hodin oznámil občan, že v ulici Tovární leží na chodníku nějaký člověk. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o staršího muže, který upadl ze schodů a v důsledku poranění nohy v oblasti kyčle nemohl vstát. Strážníci okamžitě přivolali RZS, která si poraněného muže převzala a převezla k ošetření do nemocnice.

 

21. 6. 2018 - čtvrtek

 

V čase 08:10 hodin oznámil občan - osobně na služebně MP Kolín Kutnohorská, že na parkovišti u OC Futurum je vozidlo otočené na střechu. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Rorejcova bylo v prostoru dělícího travnatého pásu vozidlo Citroen C4, které se nacházelo „na střeše“. Vozidlo poškodilo tím, že sjelo z parkoviště, další dvě vozidla. Strážníci o události okamžitě vyrozuměli dopravní policii, na její žádost místo zabezpečili vymezovací páskou. Policie si poté celou událost převzala. 

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vyvrácené dopravní značení DZ P4 „Dej přednost v jízdě“ + DZ C1 „Kruhový objezd“. Obě dopravní značky, které se nacházejí na pozemní komunikaci ulic Antonína Dvořáka a A. M. Jelínka, jsou umístěny na jednom sloupku. Ten je vychýlený z důvodu poškození kotvící patky. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 17:20 hodin oznámila na linku 156 paní, že v parku u budovy soudu leží opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, na místě byl zjištěn muž z okresu Kolín, který byl v silně podnapilém stavu. Muž měl, z důvodu pádu na chodník, tržnou ránu na obličeji a sedřenou část tváře v oblasti pravého oka. Na místo byla přivolána RZS, které byl muž předán k provedení vyšetření a ošetření v nemocnici Kolín. 

 

22. 6. 2018 - pátek

 

V čase 8:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně bezdomovců, kteří se utábořili v ulici Masarykova u č. p. 869 pod balkóny a obyvatelé si nepřejí jejich přítomnost. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která provedeným šetřením zjistila přítomnost problémového závislého bezdomovce. Muž byl vyzván, aby místo opustil a uklidil si po sobě nashromážděný nepořádek. Dále byl muž upozorněn, že si obyvatelé jeho pobyt zde na místě nepřejí. Muž uposlechl a místo opustil.    

 

V čase 14:24 hodin volala na linku 156 paní z Dělnické ulice, že naproti restauraci Barborka nalezla použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace nálezu.

 

24. 6. 2018 - neděle

 

V čase 12:15 hodin oznámil na linku 156 občan, že u nového pítka, které je umístěno u lávky v ulici Brankovická, leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci na místě nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru.  

 

V čase 14:35 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že se při výjezdu na parkoviště u Futura nacházejí použité injekční stříkačky. Strážníci se dostavili na místo do ulice Rorejcova a odklidili do sběrného kontejneru tři kusy nebezpečného infekčního materiálu. Provedena fotodokumentace události.

 

Helena Honkiszová - MP Kolín