Villa Romantica
Reklama

Strážníci řešili ztracené pejsky i krádež cédéček v Tescu

20. duben 2018, 15:03

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

13. 4. 2018 - pátek


V čase 09:04 hodin oznámila na linku 156 pracovnice Bezpečný Kolín - prevence kriminality, že nalezla v ulici Rorejcova, mezi novým mostem a lázněmi, injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 4ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace nálezu.


V čase 15:00 hodin oznámila na linku zaměstnankyně z Domu dětí a mládeže Kolín, že se před DDM v areálu Zámecká povaluje partička opilců. Hlídka MP Kolín na místě zjistila místní problémové narkomany, které důrazně vykázala z areálu.


V čase 19:42 hodin bylo oznámeno občanem na linku 156, že v ulici Rorejcova pobíhá vlčák. Po příjezdu na místo oznámení občan, kterému se podařilo psa odchytnout, německého ovčáka strážníkům poté předal. Pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit majitele, proto byl převezen do městského útulku.


V čase 20:54 hodin oznámil občan, že u Draslovky odchytl pejska, zřejmě pudla. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa převezla do městského útulku.    


14. 4. 2018 – sobota


Na linku 156 byla přijata v čase 2:24 hodin žádost o pomoc, kdy v ulici Masarykova spadla na zem starší žena a její příbuzný ji nemohl sám uzvednout. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která paní zvedla ze země a posadila zpět na lůžko. Lékařská pomoc byla odmítnuta. Strážníkům všichni zúčastnění poděkovali za rychlou pomoc.


V čase 12:13 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že u OC Futrum (u vjezdu na parkoviště) leží nějaký opilec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila občana Polska, který z důvodu opilosti upadl a bouchl se do temene hlavy a na bolest hlavy si strážníkům stěžoval. Strážníci na místo přivolali RZS, která si muže převzala a převezla na vyšetření do kolínské nemocnice.


Na linku 156 bylo v čase 22:37 hodin přijato telefonické oznámením občana, že se v ulici Václavská pohybují dva divní opilci, jeden se povaluje na zemi a druhý se opírá o dopravní značku. Občan uvedl popis jako „dva pořádní chlapi“. Jaké bylo pro hlídku MP Kolín překvapení, když se ukázalo, že se jedná o dvě ženy v příbuzenském poměru, které dost špatně zvládly konzumaci alkoholických nápojů, což dokazovalo i pozvracené oblečení. Vzhledem k tomu, že ženy bydlely nedaleko a komunikovaly, byly nasměrovány k domovu, kde je strážníci zkontrolovali, že bez úhony dorazily. Příbuzní měli „obrovskou radost“. Poškození dopravního značení ani jiná škoda na majetku nebyla zjištěna.

 

15. 4. 2018 - neděle


V odpoledních hodinách oznámily na linku 156 děti, že si hrály v ulici Kmochova, kde u č. p. 561 nalezly použité stříkačky. Po příjezdu na místo strážníci odklidili 5 ks použitého infekčního materiálu, který tam, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, odhodili feťáci. Nález zadokumentován a odklizen hlídkou MP Kolín do sběrného boxu.  


V čase 18:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zadrželi osobu, která v OD odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena s místem pobytu Nymburk při nakupování v OD Tesco uschovala do tašky zboží v hodnotě 1193,- Kč, jednalo se o CD disky a oříšky. S uschovaným zbožím v tašce prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. K „nákupu za pět prstů“ se hlídce MP Kolín žena doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.


V čase 19:12 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že před OD Tesco sedí nějací páchnoucí opilci a otravují zákazníky žebráním. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dva problémové závislé bezdomovce, kteří byli po dořešení přestupku z místa důrazně vykázáni.    

16. 4. 2018 - pondělí


Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) propadlý kanál. Ten se nachází v prostoru ulice Tyršova. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.


V čase 15:40 hodin bylo přijato oznámení od občanů o skupince osob, kteří  na terasách MěÚ pořvávají na občany a chovají se vulgárně a nevhodně.  Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místní feťáky, tyto osoby byly poučeny a vykázány z místa.

V dopoledních hodinách bylo přijato oznámení na linku 156 o pádu tělesa lampy v ulici Veltrubská -  na pozemní komunikaci u místní restaurace. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, událost byla telefonicky oznámena na pohotovostní linku firmy AVE. Strážníci na místě setrvali do příjezdu pracovníků firmy, které událost předali.   V 13:38 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že v ulici Družstevní u č. p. 753 se nachází použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, ke které se přihlásily dívky ze 7. ZŠ a nalezený infekční odpad ukázaly. Strážníci provedli fotodokumentaci události, injekční stříkačka byla odklizena do sběrného kontejneru.  

 

18. 4. 2018 – středa


Při kontrolní činnosti nalezli okrskoví strážníci použitou injekční stříkačku, kterou narkoman odhodil v ulici U Borků u č. p. 607. Byla provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční odpad strážníci odklidili do sběrného boxu.


Nahledány závady v prostoru dětského hřiště – nedostatečně zajištěný poklop kanalizace na dětském hřišti (ve vnitrobloku bytových jednotek Tylova x Havlíčkova x Plynárenská), dále uvolněné šroubení dětské prolézačky a houpačky. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady správci hřišť a sportovišť. 


19. 4. 2018 - čtvrtek


V čase 13:03 hodin volal občan z ulice Na Magistrále, že u č. p. 813 nalezly nějaké děti použitou stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, na místě se nacházeli dva žáci z 1. ZŠ Kolín, kteří strážníkům nález ukázali. Provedena fotodokumentace nahledané události, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu.   


V čase 18:34 hodin bylo na linku 156, přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI, že zde zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil gumové těsnící hadičky za 169,- Kč, které ukryl a prošel pokladní zónou bez jejich uhrazení. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili ztracené pejsky i krádež cédéček v Tescu

Strážníci řešili ztracené pejsky i krádež cédéček v Tescu

20. duben 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

13. 4. 2018 - pátek


V čase 09:04 hodin oznámila na linku 156 pracovnice Bezpečný Kolín - prevence kriminality, že nalezla v ulici Rorejcova, mezi novým mostem a lázněmi, injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 4ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace nálezu.


V čase 15:00 hodin oznámila na linku zaměstnankyně z Domu dětí a mládeže Kolín, že se před DDM v areálu Zámecká povaluje partička opilců. Hlídka MP Kolín na místě zjistila místní problémové narkomany, které důrazně vykázala z areálu.


V čase 19:42 hodin bylo oznámeno občanem na linku 156, že v ulici Rorejcova pobíhá vlčák. Po příjezdu na místo oznámení občan, kterému se podařilo psa odchytnout, německého ovčáka strážníkům poté předal. Pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit majitele, proto byl převezen do městského útulku.


V čase 20:54 hodin oznámil občan, že u Draslovky odchytl pejska, zřejmě pudla. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa převezla do městského útulku.    


14. 4. 2018 – sobota


Na linku 156 byla přijata v čase 2:24 hodin žádost o pomoc, kdy v ulici Masarykova spadla na zem starší žena a její příbuzný ji nemohl sám uzvednout. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která paní zvedla ze země a posadila zpět na lůžko. Lékařská pomoc byla odmítnuta. Strážníkům všichni zúčastnění poděkovali za rychlou pomoc.


V čase 12:13 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že u OC Futrum (u vjezdu na parkoviště) leží nějaký opilec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila občana Polska, který z důvodu opilosti upadl a bouchl se do temene hlavy a na bolest hlavy si strážníkům stěžoval. Strážníci na místo přivolali RZS, která si muže převzala a převezla na vyšetření do kolínské nemocnice.


Na linku 156 bylo v čase 22:37 hodin přijato telefonické oznámením občana, že se v ulici Václavská pohybují dva divní opilci, jeden se povaluje na zemi a druhý se opírá o dopravní značku. Občan uvedl popis jako „dva pořádní chlapi“. Jaké bylo pro hlídku MP Kolín překvapení, když se ukázalo, že se jedná o dvě ženy v příbuzenském poměru, které dost špatně zvládly konzumaci alkoholických nápojů, což dokazovalo i pozvracené oblečení. Vzhledem k tomu, že ženy bydlely nedaleko a komunikovaly, byly nasměrovány k domovu, kde je strážníci zkontrolovali, že bez úhony dorazily. Příbuzní měli „obrovskou radost“. Poškození dopravního značení ani jiná škoda na majetku nebyla zjištěna.

 

15. 4. 2018 - neděle


V odpoledních hodinách oznámily na linku 156 děti, že si hrály v ulici Kmochova, kde u č. p. 561 nalezly použité stříkačky. Po příjezdu na místo strážníci odklidili 5 ks použitého infekčního materiálu, který tam, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, odhodili feťáci. Nález zadokumentován a odklizen hlídkou MP Kolín do sběrného boxu.  


V čase 18:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zadrželi osobu, která v OD odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena s místem pobytu Nymburk při nakupování v OD Tesco uschovala do tašky zboží v hodnotě 1193,- Kč, jednalo se o CD disky a oříšky. S uschovaným zbožím v tašce prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. K „nákupu za pět prstů“ se hlídce MP Kolín žena doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.


V čase 19:12 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že před OD Tesco sedí nějací páchnoucí opilci a otravují zákazníky žebráním. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dva problémové závislé bezdomovce, kteří byli po dořešení přestupku z místa důrazně vykázáni.    

16. 4. 2018 - pondělí


Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) propadlý kanál. Ten se nachází v prostoru ulice Tyršova. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.


V čase 15:40 hodin bylo přijato oznámení od občanů o skupince osob, kteří  na terasách MěÚ pořvávají na občany a chovají se vulgárně a nevhodně.  Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místní feťáky, tyto osoby byly poučeny a vykázány z místa.

V dopoledních hodinách bylo přijato oznámení na linku 156 o pádu tělesa lampy v ulici Veltrubská -  na pozemní komunikaci u místní restaurace. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, událost byla telefonicky oznámena na pohotovostní linku firmy AVE. Strážníci na místě setrvali do příjezdu pracovníků firmy, které událost předali.   V 13:38 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že v ulici Družstevní u č. p. 753 se nachází použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, ke které se přihlásily dívky ze 7. ZŠ a nalezený infekční odpad ukázaly. Strážníci provedli fotodokumentaci události, injekční stříkačka byla odklizena do sběrného kontejneru.  

 

18. 4. 2018 – středa


Při kontrolní činnosti nalezli okrskoví strážníci použitou injekční stříkačku, kterou narkoman odhodil v ulici U Borků u č. p. 607. Byla provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční odpad strážníci odklidili do sběrného boxu.


Nahledány závady v prostoru dětského hřiště – nedostatečně zajištěný poklop kanalizace na dětském hřišti (ve vnitrobloku bytových jednotek Tylova x Havlíčkova x Plynárenská), dále uvolněné šroubení dětské prolézačky a houpačky. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady správci hřišť a sportovišť. 


19. 4. 2018 - čtvrtek


V čase 13:03 hodin volal občan z ulice Na Magistrále, že u č. p. 813 nalezly nějaké děti použitou stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, na místě se nacházeli dva žáci z 1. ZŠ Kolín, kteří strážníkům nález ukázali. Provedena fotodokumentace nahledané události, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu.   


V čase 18:34 hodin bylo na linku 156, přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI, že zde zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil gumové těsnící hadičky za 169,- Kč, které ukryl a prošel pokladní zónou bez jejich uhrazení. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Městská policie Kolín