Svodka kolínské Městské policie

14. listopad 2017, 15:01

Kolín - Přinášíme svodku kolínských strážníků za období od 9. do 13. listopadu.

9. 11. 2017 – čtvrtek

 

V čase 12:45 hodin volala na linku 156 paní vychovatelka, že jsou se školní družinou na procházce a v ulici Raisova, vedle Stavony, je odkrytý kanál a zde leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a dala do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.

 

10. 11. 2017 - pátek

 

V čase 7:10 hodin volali na linku 156 občané jednoho z domů – ulice Na Magistrále a stěžovali si, že v desátém patře je nějaký přiopilý mladík, který se tam válí na zemi. Dále si stěžovali, že znečistil tento prostor zvratky a místo použil jako toaletu.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele a další svědky, kteří se na místě sešli. Hlídka na místě zjistila totožnost mladíka, ten se k tomuto pohoršujícímu jednání doznal. Událost byla vyřešena na místě – uložením správního trestu – pokuty.   

 

Na základě častých stížností od obyvatel na osoby, které svým jednáním porušují zákon a OZV města (v prostoru autobusového nádraží a nádraží ČD konzumují alkoholické nápoje, kouří tabákové výrobky a žebrají peníze), byla v této lokalitě strážníky provedena další kontrola. Osoby, které zákon a vyhlášku města porušovaly, byly strážníky na tento zákaz (někteří i opakovaně) upozorněny, všechny události byly řešeny příkazem na místě – pokutou.

 

11. 11. 2017 - sobota

 

V čase 12:58 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Kolína zde odcizil zboží v hodnotě 379,- Kč, to pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Ke krádeži se strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením správního trestu - pokutou.  Zboží bylo vráceno zpět do prodejny.

 

V odpoledních hodinách volala na linku 156 žena a uvedla, že je na návštěvě u své matky, která bydlí v ulici Rimavské Soboty a na byt babičky tluče její zfetovaný vnuk, kope do dveří a řve. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že žena uvedla, že na místo volá městskou policii, syn - feťák se na místě již nenacházel. Provedena kontrola okolí, ale s negativním výsledkem. Nebyla zjištěna škoda na majetku babičky ani třetí osoby.

 

12. 11. 2017 - neděle

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu a dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ -  s dodatkovou tabulkou značící tvar křižovatky. Událost v ulici Na Pustině byla zadokumentována a bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

13. 11. 2017 - pondělí

 

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na 156 občan a uvedl, že u banky, v ulici Kutnohorská, hoří odpadkový koš. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Závada byla na místě odstraněna hlídkou MP Kolín, která koš prolila vodou a začínající požár uhasila. Ke škodě na koši nedošlo. 

 

V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OBI odcizil svinovací 5- ti metr v hodnotě 59 Kč. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku, muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením pokuty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.  

 

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) černou skládku, která se nachází v ulici K Vinici, vedle silnice do bývalého vojenského prostoru. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

Helena Honkiszová, Městská policie Kolín
Komentáře
vv auto
Reklama
GASK
Reklama
Svodka kolínské Městské policie

Svodka kolínské Městské policie

14. listopad 2017

Kolín - Přinášíme svodku kolínských strážníků za období od 9. do 13. listopadu.

9. 11. 2017 – čtvrtek

 

V čase 12:45 hodin volala na linku 156 paní vychovatelka, že jsou se školní družinou na procházce a v ulici Raisova, vedle Stavony, je odkrytý kanál a zde leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a dala do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.

 

10. 11. 2017 - pátek

 

V čase 7:10 hodin volali na linku 156 občané jednoho z domů – ulice Na Magistrále a stěžovali si, že v desátém patře je nějaký přiopilý mladík, který se tam válí na zemi. Dále si stěžovali, že znečistil tento prostor zvratky a místo použil jako toaletu.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele a další svědky, kteří se na místě sešli. Hlídka na místě zjistila totožnost mladíka, ten se k tomuto pohoršujícímu jednání doznal. Událost byla vyřešena na místě – uložením správního trestu – pokuty.   

 

Na základě častých stížností od obyvatel na osoby, které svým jednáním porušují zákon a OZV města (v prostoru autobusového nádraží a nádraží ČD konzumují alkoholické nápoje, kouří tabákové výrobky a žebrají peníze), byla v této lokalitě strážníky provedena další kontrola. Osoby, které zákon a vyhlášku města porušovaly, byly strážníky na tento zákaz (někteří i opakovaně) upozorněny, všechny události byly řešeny příkazem na místě – pokutou.

 

11. 11. 2017 - sobota

 

V čase 12:58 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v prodejně zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Kolína zde odcizil zboží v hodnotě 379,- Kč, to pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Ke krádeži se strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením správního trestu - pokutou.  Zboží bylo vráceno zpět do prodejny.

 

V odpoledních hodinách volala na linku 156 žena a uvedla, že je na návštěvě u své matky, která bydlí v ulici Rimavské Soboty a na byt babičky tluče její zfetovaný vnuk, kope do dveří a řve. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že žena uvedla, že na místo volá městskou policii, syn - feťák se na místě již nenacházel. Provedena kontrola okolí, ale s negativním výsledkem. Nebyla zjištěna škoda na majetku babičky ani třetí osoby.

 

12. 11. 2017 - neděle

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu a dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ -  s dodatkovou tabulkou značící tvar křižovatky. Událost v ulici Na Pustině byla zadokumentována a bude předána ve smyslu nahledané závady.

 

13. 11. 2017 - pondělí

 

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na 156 občan a uvedl, že u banky, v ulici Kutnohorská, hoří odpadkový koš. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Závada byla na místě odstraněna hlídkou MP Kolín, která koš prolila vodou a začínající požár uhasila. Ke škodě na koši nedošlo. 

 

V čase 12:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OBI odcizil svinovací 5- ti metr v hodnotě 59 Kč. V daném případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku, muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal. Událost byla vyřešena příkazem na místě – uložením pokuty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.  

 

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) černou skládku, která se nachází v ulici K Vinici, vedle silnice do bývalého vojenského prostoru. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

Helena Honkiszová, Městská policie Kolín
%gallery%