vv auto
Reklama

Svodka MP Kolín, kozy se opět vydaly na výlet k atleťáku

6. listopad 2018, 14:33

Kolín - Přínášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

29. 10. 2018 - pondělí

V čase 01:20 hodin oznámili zaměstnanci nemocnice, že se jim zde pohybují divní lidé – muž a žena. Přišli již ve 22 hodin a od té doby místo neopustili, prozkoumávají automaty na nápoje, proto je zde obava, aby nedošlo k jejich poškození. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci poblíž nemocniční recepce nalezli uvedenou dvojici. Vzhledem k tomu, že zde nepožadovali lékařské ošetření, byli z areálu, po zjištění totožnosti, důrazně vykázáni. Je zde obava, že se bude jednat o „nové bezdomovce“.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ C0 2a – „Přikázaný směr“, které se nachází v ulici Zámecká. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:37 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že v prostoru autobusové zastávky Tylova leží pod lavičkou injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru.  Provedena fotodokumentace události.

V čase 15:43 hodin volal občan z ulice Brankovická, že u atletického stadiónu pobíhají po vozovce čtyři kozy. Uvedl, že se zřejmě jedná o zvířata, která jsou z ohrady u tenisových kurtů. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že se zvířata také minulý týden „vydala na výlet“, strážníci znali jejich majitele a telefonicky ho kontaktovali. Kolemjdoucí obyvatelé byli svědky nezvykle „veselé“ situace, kdy byl, k urychlení návratu zvířat do ohrady, kozel strážníky přivázán na vodítko, a způsobně je následoval. Spolu s ním pokračovaly k ohradě také jeho „kamarádky“. Majitel, který se poté dostavil na místo, byl upozorněn, že je třeba si stádo lépe zajistit.  

30. 10. 2018 - úterý

V brzkých ranních hodinách zjistila autohlídka MP Kolín spadlý strom. Strom, který se nacházel v ulici Žižkova, zasahoval do vozovky sloužící pro otáčení autobusů. Provedena fotodokumentace události, která byla předána k urychlenému odklizení.    

Při preventivní kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v prostoru Centrálního hřbitova, byly zjištěny pokácené lavičky, závadu způsobil silný vítr. Strážníci událost zadokumentovali a sjednali nápravu na místě. 

V čase 08:34 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice pečovatelské služby, že její klientka z ulice Moravcova upadla a ona jí sama nemůže uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde pomohla paní uložit na lůžko. Paní nebyla zraněná, proto nebyla požadována lékařská pomoc. 

Při kontrolní činnosti, ve svěřené časti města, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ IP 4b – „Jednosměrný provoz“, které se nachází v ulici Ovčárecká (u č. p. 1538). Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na budově bývalé OVS na náměstí Republiky jsou vytrhané plechy, které způsobil silný vítr. Strážníci zjistili kontakt na majitele objektu, který byl telefonicky informován o nebezpečné situaci. Vzhledem k tomu, že zde hrozilo nebezpečí pádu plechů, byli vyrozuměni hasiči, kteří střechu zabezpečili. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli. Ta se nachází na křižovatce ulic Brankovická a U Borku. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 12:10 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na Husově náměstí (u Senior centra) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla německého ovčáka, dle místní znalosti strážníci vyrozuměli majitele, kterému psa předali. 

V čase 17:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru Centrálního hřbitova zamčená paní. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní, která přehlédla „Otevírací dobu hřbitova“, strážníci vysvobodili.  

1. 11. 2018 - čtvrtek

Na linku 156 bylo v čase 10:15 hodin oznámeno větší množství použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkoman v ulici Na Magistrále (u č. p. 797). Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zde nalezli šest kusů injekčních stříkaček, které odklidili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.  Provedena fotodokumentace události.

2. 11. 2018 -  pátek

V čase 13:00 hodin oznámil správce střelnice, že zde našel peněženku s doklady.  Hlídka MP Kolín nalezenou peněženku vyzvedla a paní z Kolína ji, po provedení nezbytné administrativy, předala.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníka ostrahy ČD Kolín, že je na druhém nástupišti opilec, který pořvává na cestující, kteří zde čekají na vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Muž z okresu Pardubice byl strážníky poučen o tom, jak se má na místě veřejnosti přístupném chovat. Vzhledem k tomu, že muž neměl platnou jízdenku a ani nikam nechtěl cestovat, byl důrazně vykázán z prostoru nádraží. Muž uposlechl a místo opustil.    

3. 11. 2018 - sobota

V čase 18:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland na ulici Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Kolína (adresa pobytu hlášená na MÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží (alkohol) v hodnotě 3 616,- Kč. Muž se ke krádeži strážníkům doznal. Vzhledem k opakovanému jednání nebyl přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě - pokutou, ale událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín.

V čase 22:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců Tesca. Uvedli, že zde zadrželi muže, který odcizil zboží. Po příjezdu na místo oznámení strážníci zjistili, že se jedná o stejného pachatele, který ve večerních hodinách kradl v Kauflandu. Tentokrát muž odcizil zboží (drogerii a alkohol) v hodnotě 1150 Kč, to opět pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Podezřelý z přestupku se také k tomuto jednání strážníkům doznal, událost bude opět předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Svodka MP Kolín, kozy se opět vydaly na výlet k atleťáku

Svodka MP Kolín, kozy se opět vydaly na výlet k atleťáku

6. listopad 2018

Kolín - Přínášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

29. 10. 2018 - pondělí

V čase 01:20 hodin oznámili zaměstnanci nemocnice, že se jim zde pohybují divní lidé – muž a žena. Přišli již ve 22 hodin a od té doby místo neopustili, prozkoumávají automaty na nápoje, proto je zde obava, aby nedošlo k jejich poškození. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci poblíž nemocniční recepce nalezli uvedenou dvojici. Vzhledem k tomu, že zde nepožadovali lékařské ošetření, byli z areálu, po zjištění totožnosti, důrazně vykázáni. Je zde obava, že se bude jednat o „nové bezdomovce“.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ C0 2a – „Přikázaný směr“, které se nachází v ulici Zámecká. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:37 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že v prostoru autobusové zastávky Tylova leží pod lavičkou injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru.  Provedena fotodokumentace události.

V čase 15:43 hodin volal občan z ulice Brankovická, že u atletického stadiónu pobíhají po vozovce čtyři kozy. Uvedl, že se zřejmě jedná o zvířata, která jsou z ohrady u tenisových kurtů. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, vzhledem k tomu, že se zvířata také minulý týden „vydala na výlet“, strážníci znali jejich majitele a telefonicky ho kontaktovali. Kolemjdoucí obyvatelé byli svědky nezvykle „veselé“ situace, kdy byl, k urychlení návratu zvířat do ohrady, kozel strážníky přivázán na vodítko, a způsobně je následoval. Spolu s ním pokračovaly k ohradě také jeho „kamarádky“. Majitel, který se poté dostavil na místo, byl upozorněn, že je třeba si stádo lépe zajistit.  

30. 10. 2018 - úterý

V brzkých ranních hodinách zjistila autohlídka MP Kolín spadlý strom. Strom, který se nacházel v ulici Žižkova, zasahoval do vozovky sloužící pro otáčení autobusů. Provedena fotodokumentace události, která byla předána k urychlenému odklizení.    

Při preventivní kontrolní činnosti, kterou prováděli okrskoví strážníci v prostoru Centrálního hřbitova, byly zjištěny pokácené lavičky, závadu způsobil silný vítr. Strážníci událost zadokumentovali a sjednali nápravu na místě. 

V čase 08:34 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice pečovatelské služby, že její klientka z ulice Moravcova upadla a ona jí sama nemůže uzvednout. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde pomohla paní uložit na lůžko. Paní nebyla zraněná, proto nebyla požadována lékařská pomoc. 

Při kontrolní činnosti, ve svěřené časti města, zjistili okrskoví strážníci vylomené dopravní značení DZ IP 4b – „Jednosměrný provoz“, které se nachází v ulici Ovčárecká (u č. p. 1538). Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na budově bývalé OVS na náměstí Republiky jsou vytrhané plechy, které způsobil silný vítr. Strážníci zjistili kontakt na majitele objektu, který byl telefonicky informován o nebezpečné situaci. Vzhledem k tomu, že zde hrozilo nebezpečí pádu plechů, byli vyrozuměni hasiči, kteří střechu zabezpečili. 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli. Ta se nachází na křižovatce ulic Brankovická a U Borku. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 12:10 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na Husově náměstí (u Senior centra) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla německého ovčáka, dle místní znalosti strážníci vyrozuměli majitele, kterému psa předali. 

V čase 17:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru Centrálního hřbitova zamčená paní. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo a paní, která přehlédla „Otevírací dobu hřbitova“, strážníci vysvobodili.  

1. 11. 2018 - čtvrtek

Na linku 156 bylo v čase 10:15 hodin oznámeno větší množství použitých injekčních stříkaček, které odhodili narkoman v ulici Na Magistrále (u č. p. 797). Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zde nalezli šest kusů injekčních stříkaček, které odklidili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.  Provedena fotodokumentace události.

2. 11. 2018 -  pátek

V čase 13:00 hodin oznámil správce střelnice, že zde našel peněženku s doklady.  Hlídka MP Kolín nalezenou peněženku vyzvedla a paní z Kolína ji, po provedení nezbytné administrativy, předala.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníka ostrahy ČD Kolín, že je na druhém nástupišti opilec, který pořvává na cestující, kteří zde čekají na vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Muž z okresu Pardubice byl strážníky poučen o tom, jak se má na místě veřejnosti přístupném chovat. Vzhledem k tomu, že muž neměl platnou jízdenku a ani nikam nechtěl cestovat, byl důrazně vykázán z prostoru nádraží. Muž uposlechl a místo opustil.    

3. 11. 2018 - sobota

V čase 18:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland na ulici Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z Kolína (adresa pobytu hlášená na MÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží (alkohol) v hodnotě 3 616,- Kč. Muž se ke krádeži strážníkům doznal. Vzhledem k opakovanému jednání nebyl přestupek vyřešen strážníky příkazem na místě - pokutou, ale událost bude předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín.

V čase 22:00 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců Tesca. Uvedli, že zde zadrželi muže, který odcizil zboží. Po příjezdu na místo oznámení strážníci zjistili, že se jedná o stejného pachatele, který ve večerních hodinách kradl v Kauflandu. Tentokrát muž odcizil zboží (drogerii a alkohol) v hodnotě 1150 Kč, to opět pronesl bez zaplacení za pokladní zónu. Podezřelý z přestupku se také k tomuto jednání strážníkům doznal, událost bude opět předána k projednání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MÚ Kolín

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín