Svodka MP Kolín: Záhadným návštěvníkem půdy byla pravděpodobně kuna

6. únor 2019, 11:29

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

28. 1. 2019 – pondělí

Na linku 156 bylo v čase 13:36 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou narkoman pohodil na chodníku v ulici Obecní dvůr (u č. p. 78). Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

29. 1. 2019 - úterý

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci otočenou ceduli - označení názvu ulice Hlavní (u č. p. 130). V ulici Nebovidská byly zjištěny zasahující větve do prostoru chodníku a poškozené dopravní značení DZ B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, které se nachází u č. p. 836. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci v ulici Roháčova nezajištěné jízdní kolo. Bylo provedeno místní šetření, ale nebylo možno zjistit osobu, která zde kolo zanechala. Provedena fotodokumentace události, kolo bylo předáno na MÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“.

V čase 21:00 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v ulici Nad Zastávkou (u schodů přes trať) zmateně pobíhá pes rasy čivava. Hlídka MP Kolín na místě odchytla fenku čivavy a převezla ji do psího útulku.

30. 1. 2019 - středa

V čase 01:00 hodin přivedl osobně na služebnu MP Kolín občan (řidič autobusové dopravy) chlapce, který k němu nastoupil do autobusu na jedné místní zastávce. Na dotaz, co zde v noci dělá, chlapec uvedl, že jede do školy. Strážník operačního střediska MP Kolín od chlapce zjistil, že bydlí spolu s rodiči a sourozenci na jedné z místních ubytoven. Dále chlapec uvedl, že se vzbudil a sám, bez vědomí rodičů, z ubytovny odešel. Hlídka MP Kolín nezraněného chlapce naložila, odvezla ho na ubytovnu, kde ho předala nic netušící matce.  Událost bude oznámena OSPODu.

V čase 13:00 oznámil občan na linku 156, že na zastávce Ovčárecká našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Dále strážníci provedli kontrolu uvedeného místa, kde nalezli ještě další dvě injekční stříkačky. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše vzal „sešívací sponky“ v hodnotě 44,- Kč, které ukryl. Zboží poté pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho „nakoupí za pět prstů“. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 23:53 hodin se, prostřednictvím linky 156, obrátila na strážníky s žádostí o pomoc paní, která bydlí v ulici Husovo náměstí. Uvedla, že bydlí v rodinném domku a má pocit, že jí někdo chodí po půdě. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že není možné, aby se na půdu dostal někdo cizí a paní uklidnili, že zde nikdo není. Bylo zde však podezření, že se na půdu nastěhoval nevítaný host – kuna skalní, která se dokáže pohybovat velmi hlučně.  

31. 1. 2019 - čtvrtek

V čase 5:31 hodin požádala (na linku 156) o pomoc paní, které doma upadl manžel velmi vysokého věku a ona ho sama nemůže uzvednout a uložit zpět na lůžko. Do ulice Rimavské Soboty se dostavila hlídka MP Kolín, která pomohla dostat muže zpět na lůžko. Pomoc s přivoláním RZS byla odmítnuta, protože zde nedošlo ke zranění. Paní poděkovala za vstřícnost a ochotu.  

V čase 10:35 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Prokopa Velikého běhá malý pejsek, který se zřejmě někomu ztratil. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníkům se psa podařilo odchytit v ulici Jateční.  Zde se k nim přihlásila kolem procházející žena s tím, že se jedná o psíka sousedů. Tomu se prý občas povede prolézt pod vraty a vydat se na průzkum okolí. Strážníci tuláka navrátili zpět za plot nemovitosti, sousedka přislíbila, že o vzniklé události vyrozumí majitele. 

V čase 15:42 oznámil na linku 156 občan, že poblíž 5. ZŠ Kolín leží podezřelá kost, zřejmě lidská. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Mnichovická, a to v zadní části objektu kostela svatého Víta, se na chodníku u zděného oplocení nacházela kost. Strážníci na místě dále zjistili, že další kosti se nachází na rozbořené zdi. Na zde uvedeném místě probíhá povolená stavba. (Kolem kostela je hřbitov, kde se až do osmdesátých let devatenáctého století pohřbívalo). Vzhledem k tomu, že zde vzniklo podezření, že se skutečně jedná o lidské kosti, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou událost na místě převzala, k provedení dalšího šetření. 

V čase 17:25 oznámila na linku 156 ostraha OC Futurum, že mají na toaletách zavřené nějaké feťáky, kteří nechtějí uposlechnout a místo opustit. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci dva problémové závislé muže důrazně vykázali z místa.

1. 2. 2019 - pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení DZ P 04 - „Dej přednost v jízdě“, které se nachází na křižovatce ulic Na Přesypu a K Raškovci. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 13:36 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti  Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která v Bille odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil dva kusy čokoládové tyčinky v celkové hodnotě 31,80 Kč. Zboží uschoval a prošel za pokladní zónu se

zbožím, které nezaplatil. K přestupku proti majetku se strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. 

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osoby, které odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že tři nezletilí chlapci z Kolína společně odcizili 5 plechovek nápoje Coca Cola v celkové hodnotě 50,- Kč. K tomuto jednání se strážníkům doznali. Vzhledem k tomu, že osoby jsou mladší patnácti let, nelze událost ze zákona řešit jako přestupek proti majetku. Nezletilí chlapci byli předáni zákonným zástupcům, které strážníci upozornili, že bude událost oznámena Orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

3. 2. 2019 - neděle

V čase 16:24 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kapsy u oděvu uschoval „spojovací materiál k vodoinstalaci“. Zboží v hodnotě 117,- Kč poté pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Muž se ke krádeži strážníkům doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Svodka MP Kolín: Záhadným návštěvníkem půdy byla pravděpodobně kuna

Svodka MP Kolín: Záhadným návštěvníkem půdy byla pravděpodobně kuna

6. únor 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

28. 1. 2019 – pondělí

Na linku 156 bylo v čase 13:36 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou narkoman pohodil na chodníku v ulici Obecní dvůr (u č. p. 78). Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

29. 1. 2019 - úterý

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci otočenou ceduli - označení názvu ulice Hlavní (u č. p. 130). V ulici Nebovidská byly zjištěny zasahující větve do prostoru chodníku a poškozené dopravní značení DZ B 11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, které se nachází u č. p. 836. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci v ulici Roháčova nezajištěné jízdní kolo. Bylo provedeno místní šetření, ale nebylo možno zjistit osobu, která zde kolo zanechala. Provedena fotodokumentace události, kolo bylo předáno na MÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“.

V čase 21:00 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v ulici Nad Zastávkou (u schodů přes trať) zmateně pobíhá pes rasy čivava. Hlídka MP Kolín na místě odchytla fenku čivavy a převezla ji do psího útulku.

30. 1. 2019 - středa

V čase 01:00 hodin přivedl osobně na služebnu MP Kolín občan (řidič autobusové dopravy) chlapce, který k němu nastoupil do autobusu na jedné místní zastávce. Na dotaz, co zde v noci dělá, chlapec uvedl, že jede do školy. Strážník operačního střediska MP Kolín od chlapce zjistil, že bydlí spolu s rodiči a sourozenci na jedné z místních ubytoven. Dále chlapec uvedl, že se vzbudil a sám, bez vědomí rodičů, z ubytovny odešel. Hlídka MP Kolín nezraněného chlapce naložila, odvezla ho na ubytovnu, kde ho předala nic netušící matce.  Událost bude oznámena OSPODu.

V čase 13:00 oznámil občan na linku 156, že na zastávce Ovčárecká našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Dále strážníci provedli kontrolu uvedeného místa, kde nalezli ještě další dvě injekční stříkačky. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejní ploše vzal „sešívací sponky“ v hodnotě 44,- Kč, které ukryl. Zboží poté pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho „nakoupí za pět prstů“. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 23:53 hodin se, prostřednictvím linky 156, obrátila na strážníky s žádostí o pomoc paní, která bydlí v ulici Husovo náměstí. Uvedla, že bydlí v rodinném domku a má pocit, že jí někdo chodí po půdě. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že není možné, aby se na půdu dostal někdo cizí a paní uklidnili, že zde nikdo není. Bylo zde však podezření, že se na půdu nastěhoval nevítaný host – kuna skalní, která se dokáže pohybovat velmi hlučně.  

31. 1. 2019 - čtvrtek

V čase 5:31 hodin požádala (na linku 156) o pomoc paní, které doma upadl manžel velmi vysokého věku a ona ho sama nemůže uzvednout a uložit zpět na lůžko. Do ulice Rimavské Soboty se dostavila hlídka MP Kolín, která pomohla dostat muže zpět na lůžko. Pomoc s přivoláním RZS byla odmítnuta, protože zde nedošlo ke zranění. Paní poděkovala za vstřícnost a ochotu.  

V čase 10:35 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Prokopa Velikého běhá malý pejsek, který se zřejmě někomu ztratil. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníkům se psa podařilo odchytit v ulici Jateční.  Zde se k nim přihlásila kolem procházející žena s tím, že se jedná o psíka sousedů. Tomu se prý občas povede prolézt pod vraty a vydat se na průzkum okolí. Strážníci tuláka navrátili zpět za plot nemovitosti, sousedka přislíbila, že o vzniklé události vyrozumí majitele. 

V čase 15:42 oznámil na linku 156 občan, že poblíž 5. ZŠ Kolín leží podezřelá kost, zřejmě lidská. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Mnichovická, a to v zadní části objektu kostela svatého Víta, se na chodníku u zděného oplocení nacházela kost. Strážníci na místě dále zjistili, že další kosti se nachází na rozbořené zdi. Na zde uvedeném místě probíhá povolená stavba. (Kolem kostela je hřbitov, kde se až do osmdesátých let devatenáctého století pohřbívalo). Vzhledem k tomu, že zde vzniklo podezření, že se skutečně jedná o lidské kosti, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou událost na místě převzala, k provedení dalšího šetření. 

V čase 17:25 oznámila na linku 156 ostraha OC Futurum, že mají na toaletách zavřené nějaké feťáky, kteří nechtějí uposlechnout a místo opustit. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci dva problémové závislé muže důrazně vykázali z místa.

1. 2. 2019 - pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení DZ P 04 - „Dej přednost v jízdě“, které se nachází na křižovatce ulic Na Přesypu a K Raškovci. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 13:36 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti  Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi osobu, která v Bille odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil dva kusy čokoládové tyčinky v celkové hodnotě 31,80 Kč. Zboží uschoval a prošel za pokladní zónu se

zbožím, které nezaplatil. K přestupku proti majetku se strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. 

V čase 14:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osoby, které odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že tři nezletilí chlapci z Kolína společně odcizili 5 plechovek nápoje Coca Cola v celkové hodnotě 50,- Kč. K tomuto jednání se strážníkům doznali. Vzhledem k tomu, že osoby jsou mladší patnácti let, nelze událost ze zákona řešit jako přestupek proti majetku. Nezletilí chlapci byli předáni zákonným zástupcům, které strážníci upozornili, že bude událost oznámena Orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

3. 2. 2019 - neděle

V čase 16:24 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do kapsy u oděvu uschoval „spojovací materiál k vodoinstalaci“. Zboží v hodnotě 117,- Kč poté pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Muž se ke krádeži strážníkům doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Helena Honkiszová - Městská policie Kolín