vv auto
Reklama

V průchodu se váleli dva bezdomovci. Popíjeli alkohol a vulgárně pokřikovali na kolemjdoucí

23. červenec 2020, 14:33

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13. července - 20. července.

13. 7. 2020 - pondělí

Prostřednictvím linky 156 požádal v dopoledních hodinách o pomoc s paní, která spadla z invalidního vozíku, muž ze Sendražic. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která paní zvedla ze země a posadila zpět na vozík. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.   Každodenní kontrolní činnost hlídek MP Kolín je, mimo jiné, zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob. Vzhledem k častým stížnostem občanů na kuřáky, kteří znečisťují prostor před nádražní halou, byla kontrola zaměřena také na tento „nešvar“. Okrskoví strážníci zde zjistili dva problémové mladíky. Mladík (2001) z okresu Kolín a mladík (2002) z okresu Nymburk (oba s pestrým rejstříkem přestupků) kouřili v místech, kde je to, dle Zákona „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ zakázáno. Přestupek byl u obou osob vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty.

Na linku 156 oznámil v čase 14:37 hodin občan, že u novinového stánku v ulici Dělnická leží na zemi nějaký muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o muže z Kolína. Muž byl probuzen a vyslán směr domov. Na linku 156 oznámil v čase 17:10 hodin občan, že u restaurace v ulici Havlíčkova leží na zemi nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která již předem tušila, že se bude jednat o opilce, se kterým jsou v každodenním kontaktu. Protentokrát se setkání obešlo bez přítomnosti RZS, muž byl bez zranění a odešel „po svých“.

14. 7. 2020 – úterý

V čase 22:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení o skupině bezdomovců, kteří se před halou ČD navzájem napadají. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde zkontrolovala situaci. Jednalo se o pět místních opilých a zfetovaných narkomanů, kteří se nenapadali, ale podpírali se navzájem, aby neupadli. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba přivolání RZS, byli všichni z místa vykázáni. 

15. 7. 2020 – středa

V čase 13:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v Kauflandu zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že žena z okresu Kolín snědla v oddělení s pečivem sladkou plněnou tyčku s úmyslem, že zboží na pokladně nezaplatí. Starší žena, která byla oblečená „jako dáma“, se k jednání doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 14:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení z nonstop baru – ulice Kutnohorská ohledně injekční stříkačky. Tu zde, po aplikaci jiné návykové látky, odhodil narkoman. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční odpad odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu. 

V čase 19:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že na malém hřišti v ulici Čechovy sady je partička mladých, kteří do sebe kopají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se mládež, zřejmě ovlivněna přílišným sledováním akčních filmů, snaží napodobit tyto „hrdiny“. Všichni byli z místa vykázáni s upozorněním na to, že si mohou velmi ublížit, a to z důvodu neznalosti a nezvládnutí prováděných cviků.

16. 7. 2020 – čtvrtek

V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které narkoman odhodil, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru polikliniky – ulice Smetanova. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která odklidila 3 ks injekčních stříkaček do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa, která je součástí OC Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového narkomana z okresu Nymburk, který odcizil zboží v celkové hodnotě 159,80 Kč. To si vložil do kapsy a prošel za pokladní zónu bez jeho zaplacení. Ke krádeži zboží se hlídce MP Kolín doznal. Jednalo o osobu strážníkům známou nejen z důvodu předešlé trestní minulosti, ale i pro každodenní porušování zákonů zde ve městě. Muž nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl strážníky předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby při ověření totožnosti bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti se jedná o podezření z trestného činu. Muže si poté převzali policisté k provedení dalších opatření. 

17. 7. 2020 - pátek

V čase 10:07 hodin oznámilo na linku 156 několik občanů, že se v ulici Pražská v průchodu válí dva bezdomovci, kteří pijí alkohol, vulgárně pokřikují na kolemjdoucí a kromě odpadků, které mají kolem sebe, neskutečně páchnou. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o dva problémové feťáky. Oba byli upozorněni, že svých zjevem a chováním budí u procházejících lidí pohoršení. Poté, co místo uklidili, byli důrazně vykázáni.

18. 7. 2020 - sobota

V čase 05:30 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Jateční, že při cestě do nemocnice, kde pracuje, nalezla peněženku s doklady. Hlídka MP Kolín od oznamovatelky převzala peněženku a provedla nezbytnou administrativu. Muži z okresu Havlíčkův Brod byla ztracená věc, po telefonickém oznámení, předána v odpoledních hodinách na služebně MP Kolín.    

V čase 10:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od ostrahy hobymarketu OBI. Uvedli, že zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když u sebe uschoval zboží v hodnotě 44,- Kč. To pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží nezaplatí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

19. 7. 2020 – neděle

Z důvodu každodenního výskyty problémových závislých osob v prostoru nádraží, autobusového nádraží a okolí OC Futurum, kde si na jejich obtěžující chování (řev, vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky) v poslední době každodenně stěžovali občané, jsou prováděny pravidelné kontroly těchto míst hlídkami strážníků MP Kolín. Ve večerních a nočních hodinách také, mimo jiné, probíhají kontroly vnitrobloku ulice Husova, kde v domě s pečovatelskou službou žijí naši nejstarší obyvatelé a závislé osoby zde často přespávaly. 

20. 7. 2020 – pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci u Info centra na Karlově náměstí dva narkomany, kteří si ustlali přímo před jeho vchodem. Vzhledem k místní znalosti problémových osob bylo hlídce známo, že je jedna z osob hledaná PČR. Vzhledem k tomu, že druhý muž neměl doklad totožnosti, kterou by ji mohl hodnověrně prokázat, byly obě osoby předvedeny na policii. Službu konající policista si hledaného muže od strážníků převzal, a to k provedení dalších opatření.

V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Muž z Benešova naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v celkové hodnotě 365 Kč. Do tašky uschoval 10 ks láhvového piva Gambrinus a 2 x bagetu, s nákupem „za pět prstů“, po projití pokladní zónou, se pokusil se z obchodu rychle odejít. To se mu ale nepovedlo. Přivolané hlídce MP Kolín se muž ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že se zde nejedná o první případ krádeže zboží, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou v horní hranici sazby. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.  

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Vysokého Mýta naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejně Billa odcizila vakuově balené mleté maso v hodnotě 69,90 Kč. Zboží ukryla do kabelky a prošla pokladní linií bez jeho zaplacení. Žena se ke krádeži masa strážníkům doznala. Vzhledem k tomu, že se u ženy jedná o opakované jednání, nebyl přestupek proti majetku strážníky řešen na místě, ale událost bude oznámena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
V průchodu se váleli dva bezdomovci. Popíjeli alkohol a vulgárně pokřikovali na kolemjdoucí

V průchodu se váleli dva bezdomovci. Popíjeli alkohol a vulgárně pokřikovali na kolemjdoucí

23. červenec 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13. července - 20. července.

13. 7. 2020 - pondělí

Prostřednictvím linky 156 požádal v dopoledních hodinách o pomoc s paní, která spadla z invalidního vozíku, muž ze Sendražic. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která paní zvedla ze země a posadila zpět na vozík. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.   Každodenní kontrolní činnost hlídek MP Kolín je, mimo jiné, zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob. Vzhledem k častým stížnostem občanů na kuřáky, kteří znečisťují prostor před nádražní halou, byla kontrola zaměřena také na tento „nešvar“. Okrskoví strážníci zde zjistili dva problémové mladíky. Mladík (2001) z okresu Kolín a mladík (2002) z okresu Nymburk (oba s pestrým rejstříkem přestupků) kouřili v místech, kde je to, dle Zákona „o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“ zakázáno. Přestupek byl u obou osob vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty.

Na linku 156 oznámil v čase 14:37 hodin občan, že u novinového stánku v ulici Dělnická leží na zemi nějaký muž. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o muže z Kolína. Muž byl probuzen a vyslán směr domov. Na linku 156 oznámil v čase 17:10 hodin občan, že u restaurace v ulici Havlíčkova leží na zemi nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která již předem tušila, že se bude jednat o opilce, se kterým jsou v každodenním kontaktu. Protentokrát se setkání obešlo bez přítomnosti RZS, muž byl bez zranění a odešel „po svých“.

14. 7. 2020 – úterý

V čase 22:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení o skupině bezdomovců, kteří se před halou ČD navzájem napadají. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo, kde zkontrolovala situaci. Jednalo se o pět místních opilých a zfetovaných narkomanů, kteří se nenapadali, ale podpírali se navzájem, aby neupadli. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba přivolání RZS, byli všichni z místa vykázáni. 

15. 7. 2020 – středa

V čase 13:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v Kauflandu zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že žena z okresu Kolín snědla v oddělení s pečivem sladkou plněnou tyčku s úmyslem, že zboží na pokladně nezaplatí. Starší žena, která byla oblečená „jako dáma“, se k jednání doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 14:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení z nonstop baru – ulice Kutnohorská ohledně injekční stříkačky. Tu zde, po aplikaci jiné návykové látky, odhodil narkoman. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční odpad odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu. 

V čase 19:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že na malém hřišti v ulici Čechovy sady je partička mladých, kteří do sebe kopají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se mládež, zřejmě ovlivněna přílišným sledováním akčních filmů, snaží napodobit tyto „hrdiny“. Všichni byli z místa vykázáni s upozorněním na to, že si mohou velmi ublížit, a to z důvodu neznalosti a nezvládnutí prováděných cviků.

16. 7. 2020 – čtvrtek

V dopoledních hodinách bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které narkoman odhodil, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru polikliniky – ulice Smetanova. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která odklidila 3 ks injekčních stříkaček do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa, která je součástí OC Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o problémového narkomana z okresu Nymburk, který odcizil zboží v celkové hodnotě 159,80 Kč. To si vložil do kapsy a prošel za pokladní zónu bez jeho zaplacení. Ke krádeži zboží se hlídce MP Kolín doznal. Jednalo o osobu strážníkům známou nejen z důvodu předešlé trestní minulosti, ale i pro každodenní porušování zákonů zde ve městě. Muž nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl strážníky předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací osoby při ověření totožnosti bylo zjištěno, že z důvodu předešlé trestní minulosti se jedná o podezření z trestného činu. Muže si poté převzali policisté k provedení dalších opatření. 

17. 7. 2020 - pátek

V čase 10:07 hodin oznámilo na linku 156 několik občanů, že se v ulici Pražská v průchodu válí dva bezdomovci, kteří pijí alkohol, vulgárně pokřikují na kolemjdoucí a kromě odpadků, které mají kolem sebe, neskutečně páchnou. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o dva problémové feťáky. Oba byli upozorněni, že svých zjevem a chováním budí u procházejících lidí pohoršení. Poté, co místo uklidili, byli důrazně vykázáni.

18. 7. 2020 - sobota

V čase 05:30 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Jateční, že při cestě do nemocnice, kde pracuje, nalezla peněženku s doklady. Hlídka MP Kolín od oznamovatelky převzala peněženku a provedla nezbytnou administrativu. Muži z okresu Havlíčkův Brod byla ztracená věc, po telefonickém oznámení, předána v odpoledních hodinách na služebně MP Kolín.    

V čase 10:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od ostrahy hobymarketu OBI. Uvedli, že zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když u sebe uschoval zboží v hodnotě 44,- Kč. To pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží nezaplatí. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

19. 7. 2020 – neděle

Z důvodu každodenního výskyty problémových závislých osob v prostoru nádraží, autobusového nádraží a okolí OC Futurum, kde si na jejich obtěžující chování (řev, vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky) v poslední době každodenně stěžovali občané, jsou prováděny pravidelné kontroly těchto míst hlídkami strážníků MP Kolín. Ve večerních a nočních hodinách také, mimo jiné, probíhají kontroly vnitrobloku ulice Husova, kde v domě s pečovatelskou službou žijí naši nejstarší obyvatelé a závislé osoby zde často přespávaly. 

20. 7. 2020 – pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci u Info centra na Karlově náměstí dva narkomany, kteří si ustlali přímo před jeho vchodem. Vzhledem k místní znalosti problémových osob bylo hlídce známo, že je jedna z osob hledaná PČR. Vzhledem k tomu, že druhý muž neměl doklad totožnosti, kterou by ji mohl hodnověrně prokázat, byly obě osoby předvedeny na policii. Službu konající policista si hledaného muže od strážníků převzal, a to k provedení dalších opatření.

V čase 17:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Muž z Benešova naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v celkové hodnotě 365 Kč. Do tašky uschoval 10 ks láhvového piva Gambrinus a 2 x bagetu, s nákupem „za pět prstů“, po projití pokladní zónou, se pokusil se z obchodu rychle odejít. To se mu ale nepovedlo. Přivolané hlídce MP Kolín se muž ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že se zde nejedná o první případ krádeže zboží, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou v horní hranici sazby. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.  

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Futurum. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Vysokého Mýta naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když na prodejně Billa odcizila vakuově balené mleté maso v hodnotě 69,90 Kč. Zboží ukryla do kabelky a prošla pokladní linií bez jeho zaplacení. Žena se ke krádeži masa strážníkům doznala. Vzhledem k tomu, že se u ženy jedná o opakované jednání, nebyl přestupek proti majetku strážníky řešen na místě, ale událost bude oznámena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Odbor správních činností a přestupků při MěÚ v Kolíně.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín