V rámci bezpečnostní akce „Železnice“ policisté uložili sedmnáct blokových pokut

23. březen 2017, 09:24

Čáslav - Policisté z místního oddělení Policie České republiky v Čáslavi s prováděním pravidelných kontrol dodržování zákona „o drahách“, se zaměřením na zkracování si cesty ze strany některých cestujících přes železniční dráhu (koleje) v Čáslavi a nevyužívání přechodové lávky k tomu vybudované a určené začali v únoru 2014.

Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k porušování pravidel na železnici, vrátili se čáslavští policisté opět v časných ranních hodinách na vlakové nádraží v úterý dne 21. března 2017. K součinnosti byla přizvána regionální manažerka bezpečnosti Českých drah a.s.

Samotná kontrola byla zaměřena rovněž na dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti vlakového nádraží, kdy tentokrát byl zjištěn přestupek ve dvou případech.

V areálu vlakového nádraží bylo za nedovolené přecházení a zkracování si cesty cestujícími přes železniční dráhu (koleje), policisty uloženo 17 blokových pokut v celkové výši 5.600,- Kč

Při úvodní akci v roce 2014 bylo zaevidováno neuvěřitelných 75 přestupkových jednání (nesprávné přecházení přes železniční dráhu, či kouření cigaret na zastřešených zastávkách ČD (nástupiště), byly uloženy pokuty ve výši 8.300,- Kč.

Závěrem lze říci, že kontrolní činnost na vlakovém nádraží a přítomnost čáslavských policistů, je stále aktuální a potřebná. Někteří z řad cestujících se nepoučili a byli sankciováni opakovaně, v souvislosti s předchozími akcemi.

Od února 2014 do března 2017, bylo policisty uloženo celkem 214 blokových pokut v celkové výši 46.400,- Kč.
Kontroly budou probíhat i v následujících měsících.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
V rámci bezpečnostní akce „Železnice“ policisté uložili sedmnáct blokových pokut

V rámci bezpečnostní akce „Železnice“ policisté uložili sedmnáct blokových pokut

23. březen 2017

Čáslav - Policisté z místního oddělení Policie České republiky v Čáslavi s prováděním pravidelných kontrol dodržování zákona „o drahách“, se zaměřením na zkracování si cesty ze strany některých cestujících přes železniční dráhu (koleje) v Čáslavi a nevyužívání přechodové lávky k tomu vybudované a určené začali v únoru 2014.

Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k porušování pravidel na železnici, vrátili se čáslavští policisté opět v časných ranních hodinách na vlakové nádraží v úterý dne 21. března 2017. K součinnosti byla přizvána regionální manažerka bezpečnosti Českých drah a.s.

Samotná kontrola byla zaměřena rovněž na dodržování zákazu kouření na krytém nástupišti vlakového nádraží, kdy tentokrát byl zjištěn přestupek ve dvou případech.

V areálu vlakového nádraží bylo za nedovolené přecházení a zkracování si cesty cestujícími přes železniční dráhu (koleje), policisty uloženo 17 blokových pokut v celkové výši 5.600,- Kč

Při úvodní akci v roce 2014 bylo zaevidováno neuvěřitelných 75 přestupkových jednání (nesprávné přecházení přes železniční dráhu, či kouření cigaret na zastřešených zastávkách ČD (nástupiště), byly uloženy pokuty ve výši 8.300,- Kč.

Závěrem lze říci, že kontrolní činnost na vlakovém nádraží a přítomnost čáslavských policistů, je stále aktuální a potřebná. Někteří z řad cestujících se nepoučili a byli sankciováni opakovaně, v souvislosti s předchozími akcemi.

Od února 2014 do března 2017, bylo policisty uloženo celkem 214 blokových pokut v celkové výši 46.400,- Kč.
Kontroly budou probíhat i v následujících měsících.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek
vedoucí oddělení
OO PČR Čáslav

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora

Prohlédnout galerii