STAVEX
Reklama

V ulici U Borků v Kolíně se pár oddával sexuálním hrátkám v autě

8. říjen 2020, 14:35

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 29.9. - 4. 10. 2020:

29. 9. 2020 – úterý

V čase 3:53 hodin požádal telefonicky na linku 156 občan bydlící v ulici Za Baštou o pomoc s nemohoucí manželkou. Paní upadla při cestě na toaletu a on ji sám, z důvodu své zdravotní indispozice, neuzvedne. Hlídka MP se dostavila na místo, kde pomohla paní zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že zde nedošlo ke zranění způsobené pádem, bylo přivolání ZZS s díky odmítnuto. V čase 23:06 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že se někdo snaží dostat do stavební buňky na svozovém místě AVE, které sídlí v ulici Sadová. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo, kde se spojila s oznamovatelem události. Ten uvedl, že je možné, že osoba, která sem vnikla, může být ještě uvnitř objektu. Strážníci provedli kontrolu i ve vnitřním prostoru tohoto místa, ale nebylo zjištěno jeho narušení, popřípadě přítomnost neoprávněné osoby. 

30. 9. 2020 – středa

V čase 16:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille, která je součástí OC Futurum, zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy uschoval do batohu potraviny v hodnotě 321,- Kč a následně prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Mladík se ke krádeži hlídce MP doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

1. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 1:27 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Na Magistrále, že u jeho sousedů probíhá dost hlasitá zábava. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, který jí označil byt, odkud hluk vychází a poznamenal, že k tomuto jednání dochází takřka denně. Hluk byl „identifikovaný“ jako směs hlasitého sexuálního aktu, který provází smích. Kulisou, která má toto zakrýt, je hlasitě puštěná hudba. Náruživá dvojice, i přes hlasité ťukání a zvonění, neotevřela, ale v místě došlo okamžitě „ke klidu“. Provedena  kontrolní preventivní činnosti na vybraných dětských hřištích a pískovištích, která byla prováděna za pomoci detektoru kovů. Ve vybraných lokalitách nebyla zjištěná závada na kontrolovaných herních prvcích ani nález nebezpečného infekčního materiálu.  

Na linku 156 oznámila v čase 17:29 hodin paní, že v ulici Sadová parta mládeže zřejmě krade ze záhonů s květinami cibulky rostlin. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že zde mládež sbírá napadané žaludy. Žádné protiprávní jednání nezjištěno. V čase 17:54 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Na Magistrále nalezl na lavičce u jednoho z domů dámskou kabelku s finančním obnosem. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP, během místního šetření se dostavila majitelka kabelky. Seniorka uvedla, že byla v tomto domě na návštěvě a kabelku zapomněla na lavičce, na které chvíli odpočívala. Paní, po provedení úkonů spojených s prokázáním totožnosti, si obsah kabelky zkontrolovala a sdělila, že v kabelce je vše a nic se jí neztratilo. Po nezbytné administrativě si nález převzala.

V čase 20:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Ovčárecká (u odbočky k STK) leží uprostřed vozovky sražený srnec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky MP bylo zjištěno, že srnec je mrtvý. Na místo přivolán hospodář z místního spolku myslivců, kterým toto místo patří. Mladého srnce odvezl z místa s tím, že se o vše potřebné již postará. Na místě pořízena názorná fotodokumentace. 

2. 10. 2020 - pátek

Na linku 156 v 11:50 hodin oznámil řidič jedoucí po novém mostě, že u semaforu na Zálabské straně je velká olejová skvrna. Hlídka MP zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří skvrnu zlikvidovali. Do příjezdu hasičů a v průběhu jejich zásahu byl strážníky usměrňován provoz.  

V čase 17:18 hodin volal na linku 156 občan, že v ulici Roháčova našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP, strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

3. 10. 2020 - sobota

V čase 18:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy odcizila vůni do auta v celkové hodnotě 199,- Kč. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Na linku 156 oznámil v čase 20:45 hodin pohoršený občan z ulice U Borků, že jim před vraty domu stoji nastartované vozidlo, ve kterém se nachází tmavovlasý pár, který se plně oddává sexuálním hrátkám. Muž ještě uvedl, že se situace opakuje, neboť zde k pohlavnímu aktu u těchto osob došlo již včera, po jejich odjezdu zde zůstaly použité kondomy. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se v autě nachází muž z Prahy ve společnosti mladší ženy. V době příjezdu hlídky již „po akci“, pouze nastartované vozidlo. Osoby upozorněny na možné protiprávní jednání, po domluvě byly z místa vykázány. Kondomy se tentokrát na místě nenacházely.

V čase 21:25 hodin oznámil občan, že na přejezdu v ulici Tovární již delší dobu stojí mladík v bílé čepici a je zde podezření, že chce skočit pod vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP, která spatřila muže, jak stojí v kolejišti. Jednalo se o jim známou problémovou osobu, muž je nitrožilní uživatel jiných návykových látek. Narkoman uvedl, že  se pohádal s kamarádem a uvažuje nad tím, že skočí pod vlak. Na místo byla přivolána ZZS, následně se na místo dostavila i hlídka PČR, která měla podobné oznámení této události. Hlídka PČR si celou věc následně převzala k dořešení.  

4. 10. 2020 - neděle

Na linku MP Kolín bylo oznámeno v čase 22:04 hodin policií, že z nemocnice měl utéci pacient a tímto žádost o poskytnutí součinnosti při jeho hledání. Na místo se dostavila autohlídka MP, která muže uvedeného popisu nalezla na vrátnici. Osoba následně předána přivolané hlídce PČR. Při kontrolní činnosti zjistili strážníci v ulici Kutnohorská zanedbanou ležící osobu, která si ustlala pod reklamním panelem, který upozorňuje na divadelní představení. Muž z Hronova (1990), zřejmě nový bezdomovec, byl z místa vykázán.  

V čase 13:33 hodin oznámil na linku 156 občan, že na autobusové zastávce Na Výfuku v ulici Radovesnická leží nějaký muž na lavičce. Na místo se dostavila autohlídka MP, která po příjezdu na místo muže vzbudila, následně byla zjištěna jeho totožnost.  Jednalo se o muže z Kolína, který byl hlídkou MP poučen o pravidlech při dodržování veřejného pořádku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jmenovaný choval slušně a neznečistil veřejné prostranství, postačilo samotné projednání a poučení. Následně byl z místa vykázán.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
V ulici U Borků v Kolíně se pár oddával sexuálním hrátkám v autě

V ulici U Borků v Kolíně se pár oddával sexuálním hrátkám v autě

8. říjen 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 29.9. - 4. 10. 2020:

29. 9. 2020 – úterý

V čase 3:53 hodin požádal telefonicky na linku 156 občan bydlící v ulici Za Baštou o pomoc s nemohoucí manželkou. Paní upadla při cestě na toaletu a on ji sám, z důvodu své zdravotní indispozice, neuzvedne. Hlídka MP se dostavila na místo, kde pomohla paní zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že zde nedošlo ke zranění způsobené pádem, bylo přivolání ZZS s díky odmítnuto. V čase 23:06 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že se někdo snaží dostat do stavební buňky na svozovém místě AVE, které sídlí v ulici Sadová. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo, kde se spojila s oznamovatelem události. Ten uvedl, že je možné, že osoba, která sem vnikla, může být ještě uvnitř objektu. Strážníci provedli kontrolu i ve vnitřním prostoru tohoto místa, ale nebylo zjištěno jeho narušení, popřípadě přítomnost neoprávněné osoby. 

30. 9. 2020 – středa

V čase 16:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v Bille, která je součástí OC Futurum, zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy uschoval do batohu potraviny v hodnotě 321,- Kč a následně prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Mladík se ke krádeži hlídce MP doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

1. 10. 2020 - čtvrtek

V čase 1:27 hodin oznámil na linku 156 občan z ulice Na Magistrále, že u jeho sousedů probíhá dost hlasitá zábava. Hlídka na místě kontaktovala oznamovatele, který jí označil byt, odkud hluk vychází a poznamenal, že k tomuto jednání dochází takřka denně. Hluk byl „identifikovaný“ jako směs hlasitého sexuálního aktu, který provází smích. Kulisou, která má toto zakrýt, je hlasitě puštěná hudba. Náruživá dvojice, i přes hlasité ťukání a zvonění, neotevřela, ale v místě došlo okamžitě „ke klidu“. Provedena  kontrolní preventivní činnosti na vybraných dětských hřištích a pískovištích, která byla prováděna za pomoci detektoru kovů. Ve vybraných lokalitách nebyla zjištěná závada na kontrolovaných herních prvcích ani nález nebezpečného infekčního materiálu.  

Na linku 156 oznámila v čase 17:29 hodin paní, že v ulici Sadová parta mládeže zřejmě krade ze záhonů s květinami cibulky rostlin. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila, že zde mládež sbírá napadané žaludy. Žádné protiprávní jednání nezjištěno. V čase 17:54 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Na Magistrále nalezl na lavičce u jednoho z domů dámskou kabelku s finančním obnosem. Na místo oznámení se dostavila autohlídka MP, během místního šetření se dostavila majitelka kabelky. Seniorka uvedla, že byla v tomto domě na návštěvě a kabelku zapomněla na lavičce, na které chvíli odpočívala. Paní, po provedení úkonů spojených s prokázáním totožnosti, si obsah kabelky zkontrolovala a sdělila, že v kabelce je vše a nic se jí neztratilo. Po nezbytné administrativě si nález převzala.

V čase 20:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Ovčárecká (u odbočky k STK) leží uprostřed vozovky sražený srnec. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky MP bylo zjištěno, že srnec je mrtvý. Na místo přivolán hospodář z místního spolku myslivců, kterým toto místo patří. Mladého srnce odvezl z místa s tím, že se o vše potřebné již postará. Na místě pořízena názorná fotodokumentace. 

2. 10. 2020 - pátek

Na linku 156 v 11:50 hodin oznámil řidič jedoucí po novém mostě, že u semaforu na Zálabské straně je velká olejová skvrna. Hlídka MP zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří skvrnu zlikvidovali. Do příjezdu hasičů a v průběhu jejich zásahu byl strážníky usměrňován provoz.  

V čase 17:18 hodin volal na linku 156 občan, že v ulici Roháčova našel injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP, strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

3. 10. 2020 - sobota

V čase 18:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prostoru prodejní plochy odcizila vůni do auta v celkové hodnotě 199,- Kč. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

Na linku 156 oznámil v čase 20:45 hodin pohoršený občan z ulice U Borků, že jim před vraty domu stoji nastartované vozidlo, ve kterém se nachází tmavovlasý pár, který se plně oddává sexuálním hrátkám. Muž ještě uvedl, že se situace opakuje, neboť zde k pohlavnímu aktu u těchto osob došlo již včera, po jejich odjezdu zde zůstaly použité kondomy. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se v autě nachází muž z Prahy ve společnosti mladší ženy. V době příjezdu hlídky již „po akci“, pouze nastartované vozidlo. Osoby upozorněny na možné protiprávní jednání, po domluvě byly z místa vykázány. Kondomy se tentokrát na místě nenacházely.

V čase 21:25 hodin oznámil občan, že na přejezdu v ulici Tovární již delší dobu stojí mladík v bílé čepici a je zde podezření, že chce skočit pod vlak. Na místo se dostavila autohlídka MP, která spatřila muže, jak stojí v kolejišti. Jednalo se o jim známou problémovou osobu, muž je nitrožilní uživatel jiných návykových látek. Narkoman uvedl, že  se pohádal s kamarádem a uvažuje nad tím, že skočí pod vlak. Na místo byla přivolána ZZS, následně se na místo dostavila i hlídka PČR, která měla podobné oznámení této události. Hlídka PČR si celou věc následně převzala k dořešení.  

4. 10. 2020 - neděle

Na linku MP Kolín bylo oznámeno v čase 22:04 hodin policií, že z nemocnice měl utéci pacient a tímto žádost o poskytnutí součinnosti při jeho hledání. Na místo se dostavila autohlídka MP, která muže uvedeného popisu nalezla na vrátnici. Osoba následně předána přivolané hlídce PČR. Při kontrolní činnosti zjistili strážníci v ulici Kutnohorská zanedbanou ležící osobu, která si ustlala pod reklamním panelem, který upozorňuje na divadelní představení. Muž z Hronova (1990), zřejmě nový bezdomovec, byl z místa vykázán.  

V čase 13:33 hodin oznámil na linku 156 občan, že na autobusové zastávce Na Výfuku v ulici Radovesnická leží nějaký muž na lavičce. Na místo se dostavila autohlídka MP, která po příjezdu na místo muže vzbudila, následně byla zjištěna jeho totožnost.  Jednalo se o muže z Kolína, který byl hlídkou MP poučen o pravidlech při dodržování veřejného pořádku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jmenovaný choval slušně a neznečistil veřejné prostranství, postačilo samotné projednání a poučení. Následně byl z místa vykázán.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín