Žena kradla v OC Futurum v Kolíně

18. říjen 2019, 19:16

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 7.  - 12. října.

7. 10. 2019 – pondělí 

V čase 4:13 hodin oznámil na linku 156 občan, že u laviček na nádraží leží někdo na zemi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a zjistila, že se jedná o jí známého bezdomovce. Muž byl probuzen a vykázán z místa. 

V čase 22:35 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl u velkého kruhového objezdu u nádraží. Uvedl, že zde leží nějaká osoba vedle kočárku a nehýbá se. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo poznala v osobě místního bezdomovce, kterého vzbudila a vykázala z místa.

9. 10. 2019 - středa

V čase 21:06 hodin volal občan z ulice Ovčárecká, že vedle restaurace U Černohlávků odchytil psa NO, který má obojek a známku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Podle známky byl zjištěn majitel, kterého o odchytu psa strážníci vyrozuměli. Muž se dostavil na místo a uvedl, že se mu pes utekl ze dvora. Strážníci majitele psa poučili a poté mu ho předali. 

10. 10. 2019 - čtvrtek

V čase 16:00 bylo přijato na linku 156 oznámení od občana, že v části Kmochova ostrova sedí na lavičce mladík, který silně krvácí z ruky. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kolín, která na oznámeném místě nalezla zakrváceného muže. Ten se okamžitě proti hlídce strážníků postavil s nožem v pravé ruce, jeho levá ruka byla silně pořezána, pod mužem byla u lavičky obrovská kaluž krve. Muž vyřvával: „Jděte do p…., stejně se zabiju! Nechte mě být, je to moje věc. Do toho vám nic není!" Strážníci mladíka vyzvali k odhození nože, ten uposlechl a nůž odhodil do řeky. Narkoman byl vůči hlídce agresivní, dle svých slov užil injekčně heroin a vypil láhev vodky. Na místo byla okamžitě přivolána RZS, do příjezdu RZS byla muži poskytnuta hlídkou MP Kolín první pomoc a ošetření. Během ošetřování muž (trvalý pobyt hlášený v jednom z měst v severních Čechách) silně krvácel z řezné rány, ošetření odmítal a strážníky se stále pokoušel napadnout. Vykřikoval, že se chce zabít, protože pro něj vše skončilo. Po příjezdu RZS byl muž předán k ošetření lékaři, poté byla poskytnuta asistence i při následném převozu do nemocnice Kolín. Během převozu se muž choval klidně. Po příjezdu do nemocnice se jeho agresivita začala stupňovat, proto byla poskytnuta asistence také lékaři při ošetření narkomana. Během ošetření muž neustále vyřvával: „Až mi to zašijete, stejně půjdu a udělám to znovu". Na místo byla přivolána hlídka PČR, které byla celá věc předána. Hlídkou PČR byla provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem a proveden test na přítomnost drogy, který byl také pozitivní. Vzhledem ke skutečnému stavu věci, a možnosti ohrožení na životě a zdraví sebe nebo jiných osob, bude muž hospitalizován v léčebně. 

V čase 19:23 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy obchodního centra Futurum. Uvedli, že v jedné ze zdejších prodejen zadrželi osobu, která odcizila zboží.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že osobou podezřelou je jim velmi dobře známá, problémová zlodějka z Kolína. Žena odcizila zboží v hodnotě 179,- Kč, které ukryla a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že opět „nakoupí za pět prstů“. Ke krádeži se žena strážníkům doznala. Totožnost osoby byla ověřena dle OP, následnou lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že seniorka byla v posledních třech letech odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost i s podezřelou od strážníků převzala, a to k provedení dalších opatření. 

V čase 21:57 hodin volal člen ostrahy ČD, že v ulici Rorejcova ulici leží na schodech nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního, velmi problémového „vedoucího skupiny narkomanů“, který měl v ruce a kolem sebe potřeby na aplikaci drogy (ředící roztok pro nitrožilní užití). Feťák byl probuzen a důrazně vykázán z místa.

11. 10. 2019 - pátek

V čase 13:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Polepská. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si uschoval zboží (energetický nápoj) v hodnotě 15,- Kč pod bundu a prošel s ním přes pokladní zónu bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na PČR k jejímu zjištění. Muž se k přestupku strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

 V čase 17:28 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ul. Rybářská - pod starým mostem, nalezl použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Tento hlídce ukázal místo nálezu, injekční stříkačku strážníci z místa odstranili a uložili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

12. 10. 2019 - sobota

V čase 12:48 hodin požádal operační PČR o prověření jim oznámené události o ležícím muži, který se má nacházet na vlakové zastávce Zálabí. Hlídkou strážníků byl na místě zjištěn muž z Mostu, který byl probuzen, poučen a vykázán z místa.

V čase 15:27 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z Prahy 9 (adresa pobytu hlášená na úřadu MO Prahy 9) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila z chladících boxů 2 kusy hovězích steaků a sýr, zboží v celkové hodnotě 533,60 Kč uschovala pod oblečení a následně prošla přes pokladní zónu, aniž by ho zaplatila. Přivolané hlídce MP Kolín se žena ke krádeži doznala. Narkomanka se, dle „rejstříků přestupků“, krádeže zboží (přestupku proti majetku) dopustila po jedenácté. Událost byla vyřešena příkazem na místě – velmi vysokou pokutou. 

V čase 15:50 hodin v ulici Dukelských hrdinů zastavil u hlídky autobus MHD a řidička autobusu požádala hlídku MP Kolín o vykázání dvou osob, které byly pod vlivem alkoholu a nadávaly ostatním cestujícím. Hlídka muže a ženu seniorského věku (adresa pobytu hlášená na jedné z místních ubytoven), kteří nerespektovali přepravní řád a zásady slušného chování, vykázala z autobusu. Problémové osoby místo opustily.

V čase 18:11 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou narkoman odhodil v ulici Masarykova. Strážníci nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru. 

Helena Honkiszová - MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
Žena kradla v OC Futurum v Kolíně

Žena kradla v OC Futurum v Kolíně

18. říjen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 7.  - 12. října.

7. 10. 2019 – pondělí 

V čase 4:13 hodin oznámil na linku 156 občan, že u laviček na nádraží leží někdo na zemi. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín a zjistila, že se jedná o jí známého bezdomovce. Muž byl probuzen a vykázán z místa. 

V čase 22:35 hodin volal na linku 156 řidič, který projížděl u velkého kruhového objezdu u nádraží. Uvedl, že zde leží nějaká osoba vedle kočárku a nehýbá se. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo poznala v osobě místního bezdomovce, kterého vzbudila a vykázala z místa.

9. 10. 2019 - středa

V čase 21:06 hodin volal občan z ulice Ovčárecká, že vedle restaurace U Černohlávků odchytil psa NO, který má obojek a známku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Podle známky byl zjištěn majitel, kterého o odchytu psa strážníci vyrozuměli. Muž se dostavil na místo a uvedl, že se mu pes utekl ze dvora. Strážníci majitele psa poučili a poté mu ho předali. 

10. 10. 2019 - čtvrtek

V čase 16:00 bylo přijato na linku 156 oznámení od občana, že v části Kmochova ostrova sedí na lavičce mladík, který silně krvácí z ruky. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kolín, která na oznámeném místě nalezla zakrváceného muže. Ten se okamžitě proti hlídce strážníků postavil s nožem v pravé ruce, jeho levá ruka byla silně pořezána, pod mužem byla u lavičky obrovská kaluž krve. Muž vyřvával: „Jděte do p…., stejně se zabiju! Nechte mě být, je to moje věc. Do toho vám nic není!" Strážníci mladíka vyzvali k odhození nože, ten uposlechl a nůž odhodil do řeky. Narkoman byl vůči hlídce agresivní, dle svých slov užil injekčně heroin a vypil láhev vodky. Na místo byla okamžitě přivolána RZS, do příjezdu RZS byla muži poskytnuta hlídkou MP Kolín první pomoc a ošetření. Během ošetřování muž (trvalý pobyt hlášený v jednom z měst v severních Čechách) silně krvácel z řezné rány, ošetření odmítal a strážníky se stále pokoušel napadnout. Vykřikoval, že se chce zabít, protože pro něj vše skončilo. Po příjezdu RZS byl muž předán k ošetření lékaři, poté byla poskytnuta asistence i při následném převozu do nemocnice Kolín. Během převozu se muž choval klidně. Po příjezdu do nemocnice se jeho agresivita začala stupňovat, proto byla poskytnuta asistence také lékaři při ošetření narkomana. Během ošetření muž neustále vyřvával: „Až mi to zašijete, stejně půjdu a udělám to znovu". Na místo byla přivolána hlídka PČR, které byla celá věc předána. Hlídkou PČR byla provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem a proveden test na přítomnost drogy, který byl také pozitivní. Vzhledem ke skutečnému stavu věci, a možnosti ohrožení na životě a zdraví sebe nebo jiných osob, bude muž hospitalizován v léčebně. 

V čase 19:23 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy obchodního centra Futurum. Uvedli, že v jedné ze zdejších prodejen zadrželi osobu, která odcizila zboží.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že osobou podezřelou je jim velmi dobře známá, problémová zlodějka z Kolína. Žena odcizila zboží v hodnotě 179,- Kč, které ukryla a pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že opět „nakoupí za pět prstů“. Ke krádeži se žena strážníkům doznala. Totožnost osoby byla ověřena dle OP, následnou lustrací prostřednictvím policie bylo zjištěno, že seniorka byla v posledních třech letech odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka PČR, která si událost i s podezřelou od strážníků převzala, a to k provedení dalších opatření. 

V čase 21:57 hodin volal člen ostrahy ČD, že v ulici Rorejcova ulici leží na schodech nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místního, velmi problémového „vedoucího skupiny narkomanů“, který měl v ruce a kolem sebe potřeby na aplikaci drogy (ředící roztok pro nitrožilní užití). Feťák byl probuzen a důrazně vykázán z místa.

11. 10. 2019 - pátek

V čase 13:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Polepská. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si uschoval zboží (energetický nápoj) v hodnotě 15,- Kč pod bundu a prošel s ním přes pokladní zónu bez zaplacení. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na PČR k jejímu zjištění. Muž se k přestupku strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

 V čase 17:28 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ul. Rybářská - pod starým mostem, nalezl použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se po příjezdu na místo zkontaktovala s oznamovatelem. Tento hlídce ukázal místo nálezu, injekční stříkačku strážníci z místa odstranili a uložili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

12. 10. 2019 - sobota

V čase 12:48 hodin požádal operační PČR o prověření jim oznámené události o ležícím muži, který se má nacházet na vlakové zastávce Zálabí. Hlídkou strážníků byl na místě zjištěn muž z Mostu, který byl probuzen, poučen a vykázán z místa.

V čase 15:27 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Plynárenská. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Narkomanka z Prahy 9 (adresa pobytu hlášená na úřadu MO Prahy 9) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila z chladících boxů 2 kusy hovězích steaků a sýr, zboží v celkové hodnotě 533,60 Kč uschovala pod oblečení a následně prošla přes pokladní zónu, aniž by ho zaplatila. Přivolané hlídce MP Kolín se žena ke krádeži doznala. Narkomanka se, dle „rejstříků přestupků“, krádeže zboží (přestupku proti majetku) dopustila po jedenácté. Událost byla vyřešena příkazem na místě – velmi vysokou pokutou. 

V čase 15:50 hodin v ulici Dukelských hrdinů zastavil u hlídky autobus MHD a řidička autobusu požádala hlídku MP Kolín o vykázání dvou osob, které byly pod vlivem alkoholu a nadávaly ostatním cestujícím. Hlídka muže a ženu seniorského věku (adresa pobytu hlášená na jedné z místních ubytoven), kteří nerespektovali přepravní řád a zásady slušného chování, vykázala z autobusu. Problémové osoby místo opustily.

V čase 18:11 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou narkoman odhodil v ulici Masarykova. Strážníci nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru. 

Helena Honkiszová - MP Kolín