Architektonická soutěž - Jiráskovo náměstí v Kolíně

24. únor 2021, 16:16

Kolín - Město Kolín vyhlásilo v těchto dnech otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh pod názvem „JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ“.

Soutěžní podmínky schválila Rada města Kolína 8. února 2021, rovněž Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení  o regulérnosti soutěže. Soutěž byla oznámena a zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Soutěžní podmínky jsou také zveřejněny na profilu zadavatele, na webu města v sekci Podnikatel / Veřejné zakázky. 

Soutěžní návrhy by měly primárně řešit urbanistický a architektonický návrh prostoru Jiráskova náměstí v územním rozsahu označeném jako „Řešené území – jádrové“ a ideově řešit návaznosti na okolní veřejné prostory Jiráskova náměstí označené v podkladech soutěžních podmínek jako „Řešené území – okolí“. Soutěžní návrh bude následně sloužit jako podklad a vize postupné přeměny Jiráskova náměstí.  

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je do 3. května 2021 do 15 hodin. Soutěžní návrhy budou přijímány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pouze část návrhů – grafickou část „Panely“ – budou účastníci podávat fyzicky v listinné podobě na podatelně MěÚ. Hodnoticí zasedání poroty je stanoveno v termínu mezi 17. a 28. květnem 2021. 

V porotě soutěže usednou tito odborní zástupci z oblasti architektury (nezávislá část): Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Zdeněk Trefil a Ing. arch. Jakub Našinec. Závislými členy poroty z řad města to budou: Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města, Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic, a Mgr. Iveta Mikšíková, první místostarostka. Porota dále přizvala odborníky, a to: por. Ing. Tomáše Bartáka, komunikačního inženýra Dopravního inspektorátu PČR Kolín, a Ing. Jarmilu Hrůzovou, zahradní architektu města Kolína.

TZ, JS, mukolin.cz
AVE_CZ
Reklama
Architektonická soutěž - Jiráskovo náměstí v Kolíně

Architektonická soutěž - Jiráskovo náměstí v Kolíně

24. únor 2021

Kolín - Město Kolín vyhlásilo v těchto dnech otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh pod názvem „JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ V KOLÍNĚ“.

Soutěžní podmínky schválila Rada města Kolína 8. února 2021, rovněž Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení  o regulérnosti soutěže. Soutěž byla oznámena a zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Soutěžní podmínky jsou také zveřejněny na profilu zadavatele, na webu města v sekci Podnikatel / Veřejné zakázky. 

Soutěžní návrhy by měly primárně řešit urbanistický a architektonický návrh prostoru Jiráskova náměstí v územním rozsahu označeném jako „Řešené území – jádrové“ a ideově řešit návaznosti na okolní veřejné prostory Jiráskova náměstí označené v podkladech soutěžních podmínek jako „Řešené území – okolí“. Soutěžní návrh bude následně sloužit jako podklad a vize postupné přeměny Jiráskova náměstí.  

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je do 3. května 2021 do 15 hodin. Soutěžní návrhy budou přijímány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pouze část návrhů – grafickou část „Panely“ – budou účastníci podávat fyzicky v listinné podobě na podatelně MěÚ. Hodnoticí zasedání poroty je stanoveno v termínu mezi 17. a 28. květnem 2021. 

V porotě soutěže usednou tito odborní zástupci z oblasti architektury (nezávislá část): Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Zdeněk Trefil a Ing. arch. Jakub Našinec. Závislými členy poroty z řad města to budou: Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města, Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic, a Mgr. Iveta Mikšíková, první místostarostka. Porota dále přizvala odborníky, a to: por. Ing. Tomáše Bartáka, komunikačního inženýra Dopravního inspektorátu PČR Kolín, a Ing. Jarmilu Hrůzovou, zahradní architektu města Kolína.

TZ, JS, mukolin.cz