Gotické sklepení odhaluje historii Veigertovského domu

1. únor 2018, 12:14

Kolín - Výstavu nazvanou Dějiny Veigertovského domu otevřeli 30. ledna ve sklepení této zajímavé kolínské budovy. „Expozice se zaměřuje jednak na historii domu, jednak prezentuje i neuvěřitelně bohaté archeologické nálezy, které byly objeveny při rekonstrukci objektu,“ představil nové prostory Zdeněk Štefek (KSČM), předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Krajského úřadu Středočeského kraje.

Expozice seznamuje s historickým a stavebním vývojem domu od 13. století do současnosti. Archeologické nálezy pocházejí z let 2014 – 2015.  Nově otevřenému sklepení dominuje model, který přibližuje podobu domu na počátku 19. století.

Veigertovský dům na kolínském Karlově náměstí, sídlo Regionálního muzea v Kolíně, byl postaven ve druhé polovině 13. století. V letech 1494 - 1499 byl jeho majitelem Jakub Krčín st. z Jelčan, děd rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům převzal městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis, který uskutečnil i významnou barokní přestavbu budovy. V letech 1757 - 1858 byl dům majetkem členů bohaté rodiny Veigertovy.

Do dnešní pozdně klasicistní podoby byl přestavěn v roce 1863 obchodníkem Josefem Turnauem. Od 30. let 20. století v něm sídlilo muzeum, budova byla ale na počátku 80. let vyřazena z provozu a snaha o rekonstrukci narazila po roce 1989 na vleklé majetkové spory, které se podařilo vyřešit až v letech 2012-2013. Středočeský kraj následně objekt s využitím evropských fondů zrekonstruoval a dostavěl. Od roku 2016 tak může opět sloužit jako sídlo kolínského muzea.

TZ
Komentáře
vv auto
Reklama
GASK
Reklama
Gotické sklepení odhaluje historii Veigertovského domu

Gotické sklepení odhaluje historii Veigertovského domu

1. únor 2018

Kolín - Výstavu nazvanou Dějiny Veigertovského domu otevřeli 30. ledna ve sklepení této zajímavé kolínské budovy. „Expozice se zaměřuje jednak na historii domu, jednak prezentuje i neuvěřitelně bohaté archeologické nálezy, které byly objeveny při rekonstrukci objektu,“ představil nové prostory Zdeněk Štefek (KSČM), předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Krajského úřadu Středočeského kraje.

Expozice seznamuje s historickým a stavebním vývojem domu od 13. století do současnosti. Archeologické nálezy pocházejí z let 2014 – 2015.  Nově otevřenému sklepení dominuje model, který přibližuje podobu domu na počátku 19. století.

Veigertovský dům na kolínském Karlově náměstí, sídlo Regionálního muzea v Kolíně, byl postaven ve druhé polovině 13. století. V letech 1494 - 1499 byl jeho majitelem Jakub Krčín st. z Jelčan, děd rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům převzal městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis, který uskutečnil i významnou barokní přestavbu budovy. V letech 1757 - 1858 byl dům majetkem členů bohaté rodiny Veigertovy.

Do dnešní pozdně klasicistní podoby byl přestavěn v roce 1863 obchodníkem Josefem Turnauem. Od 30. let 20. století v něm sídlilo muzeum, budova byla ale na počátku 80. let vyřazena z provozu a snaha o rekonstrukci narazila po roce 1989 na vleklé majetkové spory, které se podařilo vyřešit až v letech 2012-2013. Středočeský kraj následně objekt s využitím evropských fondů zrekonstruoval a dostavěl. Od roku 2016 tak může opět sloužit jako sídlo kolínského muzea.

TZ
%gallery%