PM
Reklama

Havárie kanalizace v Třídvorské ulici omezí provoz

24. září 2018, 16:56

Kolín - Dnes v pondělí 24. září v dopoledních hodinách byla společností VODOS s.r.o. identifikována závada na kanalizaci v ulici Třídvorské. Jedná se o dva propady přibližně ve středu komunikace mezi křižovatkami s ulicemi K Vinici a Říční. Oba propady vozovky byly provizorně označeny a v úterý 25. září začne oprava. 

V souvislosti s touto havárií dojde také k omezení provozu na dané komunikaci. Pravděpodobně bude doprava v tomto úseku řízena kyvadlově za užití světelné signalizace. Pokud však nebude možné bezpečně vyhradit pro dopravu alespoň jeden jízdní pruh, bude nutné přistoupit k uzavírce a k vyznačení objízdné trasy.

O této možnosti bude rozhodnuto zítra po zahájení opravy komunikace. V tomto případě by bylo pravděpodobně nutné využít pro objíždění místa havárie ulici Říční a K Vinici, ovšem to by dále znamenalo vyloučení těžké nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 16 tun a hledání další objízdné trasy pro tato vozidla. Minimální doba pro provedení opravy a uvedení tohoto úseku komunikace do provozu je společností Vodos s.r.o. odhadována na minimálně 3 dny.

 
Městský úřad Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Havárie kanalizace v Třídvorské ulici omezí provoz

Havárie kanalizace v Třídvorské ulici omezí provoz

24. září 2018

Kolín - Dnes v pondělí 24. září v dopoledních hodinách byla společností VODOS s.r.o. identifikována závada na kanalizaci v ulici Třídvorské. Jedná se o dva propady přibližně ve středu komunikace mezi křižovatkami s ulicemi K Vinici a Říční. Oba propady vozovky byly provizorně označeny a v úterý 25. září začne oprava. 

V souvislosti s touto havárií dojde také k omezení provozu na dané komunikaci. Pravděpodobně bude doprava v tomto úseku řízena kyvadlově za užití světelné signalizace. Pokud však nebude možné bezpečně vyhradit pro dopravu alespoň jeden jízdní pruh, bude nutné přistoupit k uzavírce a k vyznačení objízdné trasy.

O této možnosti bude rozhodnuto zítra po zahájení opravy komunikace. V tomto případě by bylo pravděpodobně nutné využít pro objíždění místa havárie ulici Říční a K Vinici, ovšem to by dále znamenalo vyloučení těžké nákladní dopravy s celkovou hmotností nad 16 tun a hledání další objízdné trasy pro tato vozidla. Minimální doba pro provedení opravy a uvedení tohoto úseku komunikace do provozu je společností Vodos s.r.o. odhadována na minimálně 3 dny.

 
Městský úřad Kolín