PM
Reklama

I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína za rok 2018

14. prosinec 2018, 08:49

Kolín - Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů.

Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín případně zaslat poštou na adresu Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu marketing@mukolin.cz do 31. ledna 2019.

Návrh na ocenění musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob), obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín) a příjmení, jméno a podpis navrhovatele, kontakt (e-mail, telefon, adresa navrhovatele).

Pro podání návrhu můžete použít formuláře pro podání návrhu na udělení Ceny města Kolína, který naleznete na webových stránkách města Kolína, nebo může navrhovatel zvolit úpravu návrhu dle vlastní úvahy. Návrhy by však měly být zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou.

Uvedené osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyhodnocení Ceny města Kolína. Budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné.  Informace o zpracování osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese: http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html. Informace o pravidlech akce Cena města Kolína jsou uvedeny na adrese: http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/cena-mesta/.

Pokud si někdo nepřeje být nominován na Cenu města Kolína, nechť se obrátí na Oddělení marketingu a cestovního ruchu, e-mail: marketing@mukolin.cz, tel.: 321 748 216.

Městský úřad Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína za rok 2018

I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína za rok 2018

14. prosinec 2018

Kolín - Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy při záchraně lidských životů.

Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín případně zaslat poštou na adresu Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu marketing@mukolin.cz do 31. ledna 2019.

Návrh na ocenění musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, datum narození kandidáta (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob), obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín) a příjmení, jméno a podpis navrhovatele, kontakt (e-mail, telefon, adresa navrhovatele).

Pro podání návrhu můžete použít formuláře pro podání návrhu na udělení Ceny města Kolína, který naleznete na webových stránkách města Kolína, nebo může navrhovatel zvolit úpravu návrhu dle vlastní úvahy. Návrhy by však měly být zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou.

Uvedené osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyhodnocení Ceny města Kolína. Budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné.  Informace o zpracování osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese: http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html. Informace o pravidlech akce Cena města Kolína jsou uvedeny na adrese: http://www.mukolin.cz/cz/o-meste/zakladni-informace/cena-mesta/.

Pokud si někdo nepřeje být nominován na Cenu města Kolína, nechť se obrátí na Oddělení marketingu a cestovního ruchu, e-mail: marketing@mukolin.cz, tel.: 321 748 216.

Městský úřad Kolín