PM
Reklama

Kolín si v prosinci připomíná tyto osobnosti

10. prosinec 2018, 09:03

Kolín - V prosinci si připomínáme kulaté výročí pěti osobností jejichž život nebo dílo jsou spojeny s Kolínem. 

Josef Vávra (1838 Praha – 1912 Praha)

Dne 01.12. uplynulo 180 let od narození Josefa Vávry. Učitel na tříleté reálné škole v letech 1862-72, profesor na gymnáziu 1872-75. Autor Dějin královského města Kolína nad Labem. Jde o dosud jediné souborné zpracování dějin města, na kterém pracoval i po odchodu z Kolína roku 1875. První díl Dějin dokončil roku 1878 v Soběslavi a byl vydán ještě téhož roku v Kolíně. Druhý díl dokončil v Praze roku 1886 a vyšel rovněž v Kolíně roku 1888. Přestože se uvažovalo v letech 1910 a 1919 o opětovné vydání knihy, nikdy k tomu už nedošlo. Kniha byla opětně vydána teprve v roce 2016. Vávrův zájem se soustřeďoval na tři oblasti: dějiny měst /Kolín, Beroun/, církevní dějiny a biografie jednotlivých šlechtických osobností i celých rodů. Historii se věnoval během čtyřicetiletého pedagogického působení i na odpočinku. Autor mnoha historických publikací, článků a studií v odborných časopisech, bohatá přednášková činnost. Zabýval se také archivnictvím (pořadatel archivu hrabat z Oppersdorfu ve slezském Horním Hlohovci). Zabýval se také numismatikou a spravoval numismatickou sbírku kolínského gymnázia.


Antonín Pavlík (1888 Lovčice – 1943 Kolín)

Dne 06. 12. jsme si připomněli 130. výročí od narození vojáka a odbojáře Antonína Pavlíka. Od roku 1936 generál tankového vojska. V polovině roku 1939 založil v Kolíně odbojovou skupinu Obrana národa, zaměřenou na shromažďování zbraní a zpravodajskou činnost. Padl v kolínské věznici po boji s místním gestapem. V květnu 2010 mu byla na této budově (dnes Okresní soud) odhalena pamětní deska.

 

František Vojtěch Krátký (1830 Sadská – 1913 Kolín)

Dne 13. 12. uplyne 105 let od úmrtí Františka Vojtěcha Krátkého, malíře, restaurátora, tiskaře a fotografa. Působil hlavně v Sadské, do Kolína přišel až roku 1898. Zakladatel tří generací fotografů Krátkých. Otec Františka a děd Jiřího Krátkého.

 

Gisa Picková-Saudková (1883 Kolín – 1943 Birkenau)

Dne 18.12. uplyne 75 let od úmrtí kolínské rodačky Gisy Pickové-Saudkové. Dramatička, spisovatelka a umělecká překladatelka z francouzštiny a němčiny. Pocházela z jednoho z nejstarších židovských rodů, které se v Kolíně usadily. Vlastním jménem Gisela Picková, psala pod pseudonymem Karel Vávra. Zemřela v koncentračním táboře i se svými dětmi Jiřinou a Pavlem. Jako místo úmrtí je též uváděna Osvětim.

 

Jaroslav Fragner (1898 Praha – 1967 Praha)

Dne 25.12. si připomeneme 120 let od narození Jaroslava Fragnera. Význačný český architekt, představitel funkcionalismu, návrhář nábytku, malíř, vysokoškolský pedagog na AVU. Člen Devětsilu a SVU Mánes. Autor projektů významných budov mj. i v Kolíně, Kostelci nad Černými lesy, Štítarech, Praze, Ostravě ad. Pro Kolín projektoval např. v 2. pol. 20. let Budilovu vilu, zálabskou elektrárnu (stavba z let 1929-32), prodejnu Auto-Tatra (z r. 1932) a zpracovával v letech 1940-49 regulační plán města. Autor rozvoden v Kostelci a Uhlířských Janovicích. Po roce 1945 se věnoval zejména rekonstrukci památkových objektů (Karolinum, Pražský hrad, Betlémská kaple). Od roku 1940 až do smrti byl předsedou SVU Mánes. Byl v příbuzenském poměru s rodinou Radimských.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Kolín si v prosinci připomíná tyto osobnosti

Kolín si v prosinci připomíná tyto osobnosti

10. prosinec 2018

Kolín - V prosinci si připomínáme kulaté výročí pěti osobností jejichž život nebo dílo jsou spojeny s Kolínem. 

Josef Vávra (1838 Praha – 1912 Praha)

Dne 01.12. uplynulo 180 let od narození Josefa Vávry. Učitel na tříleté reálné škole v letech 1862-72, profesor na gymnáziu 1872-75. Autor Dějin královského města Kolína nad Labem. Jde o dosud jediné souborné zpracování dějin města, na kterém pracoval i po odchodu z Kolína roku 1875. První díl Dějin dokončil roku 1878 v Soběslavi a byl vydán ještě téhož roku v Kolíně. Druhý díl dokončil v Praze roku 1886 a vyšel rovněž v Kolíně roku 1888. Přestože se uvažovalo v letech 1910 a 1919 o opětovné vydání knihy, nikdy k tomu už nedošlo. Kniha byla opětně vydána teprve v roce 2016. Vávrův zájem se soustřeďoval na tři oblasti: dějiny měst /Kolín, Beroun/, církevní dějiny a biografie jednotlivých šlechtických osobností i celých rodů. Historii se věnoval během čtyřicetiletého pedagogického působení i na odpočinku. Autor mnoha historických publikací, článků a studií v odborných časopisech, bohatá přednášková činnost. Zabýval se také archivnictvím (pořadatel archivu hrabat z Oppersdorfu ve slezském Horním Hlohovci). Zabýval se také numismatikou a spravoval numismatickou sbírku kolínského gymnázia.


Antonín Pavlík (1888 Lovčice – 1943 Kolín)

Dne 06. 12. jsme si připomněli 130. výročí od narození vojáka a odbojáře Antonína Pavlíka. Od roku 1936 generál tankového vojska. V polovině roku 1939 založil v Kolíně odbojovou skupinu Obrana národa, zaměřenou na shromažďování zbraní a zpravodajskou činnost. Padl v kolínské věznici po boji s místním gestapem. V květnu 2010 mu byla na této budově (dnes Okresní soud) odhalena pamětní deska.

 

František Vojtěch Krátký (1830 Sadská – 1913 Kolín)

Dne 13. 12. uplyne 105 let od úmrtí Františka Vojtěcha Krátkého, malíře, restaurátora, tiskaře a fotografa. Působil hlavně v Sadské, do Kolína přišel až roku 1898. Zakladatel tří generací fotografů Krátkých. Otec Františka a děd Jiřího Krátkého.

 

Gisa Picková-Saudková (1883 Kolín – 1943 Birkenau)

Dne 18.12. uplyne 75 let od úmrtí kolínské rodačky Gisy Pickové-Saudkové. Dramatička, spisovatelka a umělecká překladatelka z francouzštiny a němčiny. Pocházela z jednoho z nejstarších židovských rodů, které se v Kolíně usadily. Vlastním jménem Gisela Picková, psala pod pseudonymem Karel Vávra. Zemřela v koncentračním táboře i se svými dětmi Jiřinou a Pavlem. Jako místo úmrtí je též uváděna Osvětim.

 

Jaroslav Fragner (1898 Praha – 1967 Praha)

Dne 25.12. si připomeneme 120 let od narození Jaroslava Fragnera. Význačný český architekt, představitel funkcionalismu, návrhář nábytku, malíř, vysokoškolský pedagog na AVU. Člen Devětsilu a SVU Mánes. Autor projektů významných budov mj. i v Kolíně, Kostelci nad Černými lesy, Štítarech, Praze, Ostravě ad. Pro Kolín projektoval např. v 2. pol. 20. let Budilovu vilu, zálabskou elektrárnu (stavba z let 1929-32), prodejnu Auto-Tatra (z r. 1932) a zpracovával v letech 1940-49 regulační plán města. Autor rozvoden v Kostelci a Uhlířských Janovicích. Po roce 1945 se věnoval zejména rekonstrukci památkových objektů (Karolinum, Pražský hrad, Betlémská kaple). Od roku 1940 až do smrti byl předsedou SVU Mánes. Byl v příbuzenském poměru s rodinou Radimských.

TZ