Kolínská 3. Základní škola se otevřela veřejnosti

14. březen 2018, 08:05

Kolín - Dne 7. března se konal Den otevřených dveří na Základní škole Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Pro tento slavnostní den bylo pro rodiče a širokou veřejnost připraveno  také divadelní představení  s názvem Malenka, které zahráli členové divadelního spolku Oříšek. Naši malí herci hráli divadlo celkem čtyřikrát a měli velký úspěch.

V přízemí hlavní budovy se průběžně   promítala prezentace ze života školy, tentokrát doplněná ukázkami nově utvořeného zájmového kroužku Tvorba zpravodajství,  návštěvníci měli možnost vidět  vyučování v jednotlivých hodinách,  praktickou výuku s interaktivní tabulí, seznámit se s pomůckami činnostního učení  či pohovořit s vyučujícími i vychovateli.

Nechyběly ukázky dětských prací z výuky, družiny i školního klubu. Současně i v tento  den bylo připraveno  projektové odpoledne pro předškoláky , v němž  děti  zasedly do školních lavic a na chvíli se  staly  opravdovými školáky.  Výuka  probíhala zábavnou činnostní formou, děti si zahrály  různé hry, poznaly  zajímavé pomůcky, zazpívaly si  známé písničky a  díky  rytmizaci se naučily  i nové říkanky.

Kateřina Koděrová
Komentáře
GASK
Reklama
Kolínská 3. Základní škola se otevřela veřejnosti

Kolínská 3. Základní škola se otevřela veřejnosti

14. březen 2018

Kolín - Dne 7. března se konal Den otevřených dveří na Základní škole Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Pro tento slavnostní den bylo pro rodiče a širokou veřejnost připraveno  také divadelní představení  s názvem Malenka, které zahráli členové divadelního spolku Oříšek. Naši malí herci hráli divadlo celkem čtyřikrát a měli velký úspěch.

V přízemí hlavní budovy se průběžně   promítala prezentace ze života školy, tentokrát doplněná ukázkami nově utvořeného zájmového kroužku Tvorba zpravodajství,  návštěvníci měli možnost vidět  vyučování v jednotlivých hodinách,  praktickou výuku s interaktivní tabulí, seznámit se s pomůckami činnostního učení  či pohovořit s vyučujícími i vychovateli.

Nechyběly ukázky dětských prací z výuky, družiny i školního klubu. Současně i v tento  den bylo připraveno  projektové odpoledne pro předškoláky , v němž  děti  zasedly do školních lavic a na chvíli se  staly  opravdovými školáky.  Výuka  probíhala zábavnou činnostní formou, děti si zahrály  různé hry, poznaly  zajímavé pomůcky, zazpívaly si  známé písničky a  díky  rytmizaci se naučily  i nové říkanky.

Kateřina Koděrová