3A.CZ s.r.o.
Reklama

Kolínští občané poslali radnici 75 přání

9. leden 2018, 08:46

Kolín - V pátek 5. ledna byla na kolínské radnici otevřena schránka na vánoční přání, kterou město pravidelně umisťuje pod vánoční strom.

Občané Kolína znovu využili možnosti sdělit svá přání, náměty nebo připomínky a do schránky vhodili 75 příspěvků.

Mezi přáními se opakovala žádost o snížení rychlosti na Jaselské ulici a vybudování supermarketu na Zálabí (v této lokalitě zatím supermarket nevyroste, ale koncem roku bude otevřeno obchodní centrum v průmyslové zóně). Celkem 4x požádali občané o nasvícení stezky  mezi Kolínem a Polepy.

Tradičně se pak objevily připomínky k úklidu různých ulic nebo veřejných prostor. Zmiňována byla ulice V Jezírkách, nebo cyklostezka na Polepské, či ulice Benešova. Pisatelé volali po větším postihu pejskařů, kteří po svých miláčcích neuklízí, nebo po lepší kvalitě veřejných WC.

Řada příspěvků se pak týkala zlepšení stavu komunikací, nebo cest pro pěší, konkrétně kolem Pekla, v zahrádkách u vodárny nebo přístupové cesty do Borků. Jeden z dotazů se týkal také Školské ulice a osudu poničeného objektu. V blízkém horizontu je plánována jeho demolice a komplexní řešení celého prostoru Školské ulice, včetně stávajícího provizorního parkoviště. Úpravou by měl i další dotazovaný prostor u Futura. Přestože pozemek není v majetku města, spolu s městských architektem je připravována jeho revitalizace. Kladné řešení bude mít i přání na trvale otevřený průchod přes pivovar k zámku. Po vybudování veřejného osvětlení na nádvoří pivovaru, dojde k otevření průchodu.  Na vyřešení mnoha požadavků nemá město dostatečné kompetence, ale bude s příslušnými subjekty jednat. Jde například o obnovení pošty na sídlišti, bezbariérový vstup do chrámu sv. Bartoloměje (možný bude z opravených parkánů), hluk z letiště nebo stav budov bývalé vojenské správy na náměstí Republiky.

Do kategorie přání spíše nereálných patřil požadavek na odstranění domů v ulici Politických vězňů tak aby se otevřel pohled na chrám sv. Bartoloměje. Ve schránce se našla i malovaná přání od dětí, žádost o zelené autíčko, tři oříšky a sedm korun. Všechna přání budou tematicky roztříděna a předána příslušným odborům, které se jimi budou zabývat. Podnětům, které byly opatřeny podpisem a adresou, bude jednotlivě odpovězeno. Vrátíme se k nim také ve Zpravodaji města Kolína.

TZ
Komentáře
vv auto
Reklama
AVE_CZ
Reklama
Kolínští občané poslali radnici 75 přání

Kolínští občané poslali radnici 75 přání

9. leden 2018

Kolín - V pátek 5. ledna byla na kolínské radnici otevřena schránka na vánoční přání, kterou město pravidelně umisťuje pod vánoční strom.

Občané Kolína znovu využili možnosti sdělit svá přání, náměty nebo připomínky a do schránky vhodili 75 příspěvků.

Mezi přáními se opakovala žádost o snížení rychlosti na Jaselské ulici a vybudování supermarketu na Zálabí (v této lokalitě zatím supermarket nevyroste, ale koncem roku bude otevřeno obchodní centrum v průmyslové zóně). Celkem 4x požádali občané o nasvícení stezky  mezi Kolínem a Polepy.

Tradičně se pak objevily připomínky k úklidu různých ulic nebo veřejných prostor. Zmiňována byla ulice V Jezírkách, nebo cyklostezka na Polepské, či ulice Benešova. Pisatelé volali po větším postihu pejskařů, kteří po svých miláčcích neuklízí, nebo po lepší kvalitě veřejných WC.

Řada příspěvků se pak týkala zlepšení stavu komunikací, nebo cest pro pěší, konkrétně kolem Pekla, v zahrádkách u vodárny nebo přístupové cesty do Borků. Jeden z dotazů se týkal také Školské ulice a osudu poničeného objektu. V blízkém horizontu je plánována jeho demolice a komplexní řešení celého prostoru Školské ulice, včetně stávajícího provizorního parkoviště. Úpravou by měl i další dotazovaný prostor u Futura. Přestože pozemek není v majetku města, spolu s městských architektem je připravována jeho revitalizace. Kladné řešení bude mít i přání na trvale otevřený průchod přes pivovar k zámku. Po vybudování veřejného osvětlení na nádvoří pivovaru, dojde k otevření průchodu.  Na vyřešení mnoha požadavků nemá město dostatečné kompetence, ale bude s příslušnými subjekty jednat. Jde například o obnovení pošty na sídlišti, bezbariérový vstup do chrámu sv. Bartoloměje (možný bude z opravených parkánů), hluk z letiště nebo stav budov bývalé vojenské správy na náměstí Republiky.

Do kategorie přání spíše nereálných patřil požadavek na odstranění domů v ulici Politických vězňů tak aby se otevřel pohled na chrám sv. Bartoloměje. Ve schránce se našla i malovaná přání od dětí, žádost o zelené autíčko, tři oříšky a sedm korun. Všechna přání budou tematicky roztříděna a předána příslušným odborům, které se jimi budou zabývat. Podnětům, které byly opatřeny podpisem a adresou, bude jednotlivě odpovězeno. Vrátíme se k nim také ve Zpravodaji města Kolína.

TZ
%gallery%