vv auto
Reklama

Kraj doporučil dvě varianty pro modernizaci železniční trati u Kolína

12. srpen 2019, 15:09

Praha/Kolín - Středočeští radní dostali k posouzení v rámci řízení EIA na stůl tři varianty řešení problematického úseku železniční trati u Kolína (přesněji mezi Kolínem a odbočkou na Babín, včetně tzv. Libické spojky). Dvě z nich doporučili k realizaci s ohledem na dopad na životní prostředí.

„Každý, kdo jezdí vlakem mezi Kolínem a Lysou nad Labem, ví, že si tento úsek trati modernizaci zaslouží. Jde přitom o velmi frekventované spojení. Proto je v zájmu kraje projekt maximálně urychlit,“ zdůrazňuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. 

„Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů doporučujeme v navržené lokalitě realizaci buď ve variantě 2, nebo variantě 4. Realizace varianty 1 není vhodná, jelikož může narušit migračně významné území a dálkový migrační koridor velkých savců. Dále má varianta 1 významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ zdůvodnil rozhodnutí radních náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera

Délka modernizace traťového úseku Kolín – odb. Babín, včetně Libické spojky je zhruba 19 kilometrů. Je umístěn na stávající železniční trati č. 231 Kolín – Lysá nad Labem a dále trati č. 020 Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou, Sendražice u Kolína, Hradišťko I, Veltruby, Ovčáry u Kolína, Velký Osek, Kanín, Libice nad Cidlinou, Choťánky, Poděbrady, Velké Zboží, Sány, Opolany, Opolánky a Dobšice u Žehuně. „Modernizace povede k zajištění vyšší bezpečnosti, zvýšení rychlostí na trati a zvýšení komfortu pro cestující,“ vyzdvihuje dále Miloš Petera. 

Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku a spodku, bude provedena rekonstrukce mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových mostních objektů na nové části trati. V celé délce tratí bude rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Bude také například vybudována traťová a místní kabelizace, přenosové systémy, rozhlasové a informační zařízení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dojde k rušení řady železničních přejezdů. Přejezdy budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Přejezdy, které zůstanou zachovány, budou rekonstruovány. V rámci stavby jsou uvažovány přeložky některých pozemních komunikací (především komunikace III/3281, III/3283). Návrh je zpracován ve třech variantách.

aktuality.jpg

JS, www.stredocech.cz
AVE_CZ
Reklama
Kraj doporučil dvě varianty pro modernizaci železniční trati u Kolína

Kraj doporučil dvě varianty pro modernizaci železniční trati u Kolína

12. srpen 2019

Praha/Kolín - Středočeští radní dostali k posouzení v rámci řízení EIA na stůl tři varianty řešení problematického úseku železniční trati u Kolína (přesněji mezi Kolínem a odbočkou na Babín, včetně tzv. Libické spojky). Dvě z nich doporučili k realizaci s ohledem na dopad na životní prostředí.

„Každý, kdo jezdí vlakem mezi Kolínem a Lysou nad Labem, ví, že si tento úsek trati modernizaci zaslouží. Jde přitom o velmi frekventované spojení. Proto je v zájmu kraje projekt maximálně urychlit,“ zdůrazňuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. 

„Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů doporučujeme v navržené lokalitě realizaci buď ve variantě 2, nebo variantě 4. Realizace varianty 1 není vhodná, jelikož může narušit migračně významné území a dálkový migrační koridor velkých savců. Dále má varianta 1 významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ zdůvodnil rozhodnutí radních náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera

Délka modernizace traťového úseku Kolín – odb. Babín, včetně Libické spojky je zhruba 19 kilometrů. Je umístěn na stávající železniční trati č. 231 Kolín – Lysá nad Labem a dále trati č. 020 Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou, Sendražice u Kolína, Hradišťko I, Veltruby, Ovčáry u Kolína, Velký Osek, Kanín, Libice nad Cidlinou, Choťánky, Poděbrady, Velké Zboží, Sány, Opolany, Opolánky a Dobšice u Žehuně. „Modernizace povede k zajištění vyšší bezpečnosti, zvýšení rychlostí na trati a zvýšení komfortu pro cestující,“ vyzdvihuje dále Miloš Petera. 

Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku a spodku, bude provedena rekonstrukce mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových mostních objektů na nové části trati. V celé délce tratí bude rekonstruováno, případně vybudováno nové staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Bude také například vybudována traťová a místní kabelizace, přenosové systémy, rozhlasové a informační zařízení. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dojde k rušení řady železničních přejezdů. Přejezdy budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Přejezdy, které zůstanou zachovány, budou rekonstruovány. V rámci stavby jsou uvažovány přeložky některých pozemních komunikací (především komunikace III/3281, III/3283). Návrh je zpracován ve třech variantách.

aktuality.jpg

JS, www.stredocech.cz