Mezinárodní projekty na kolínské ZŠ Mnichovická pokračují

5. březen 2018, 10:35

Kolín - Od 4. do 10. února proběhla druhá mobilita v rámci projektu Borders in Europe: Ancient Limits, New Opportunities programu Erasmus+, ve kterém je kolínská ZŠ Mnichovická zapojena od října 2017. Pět zástupců školy – Karolína Čížková (6. A), Kateřina Kukalová (8. B), Karel Vašák (7. A), Mgr. Tereza Kronusová a Mgr. Kateřina Novotná - prožili v portugalském Mogadouru  sedm úžasných dní. Úkolem žáků bylo odprezentovat ostatním účastnícím se zemím (Slovinsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko) nejen svou zemi, ale také získané informace ze slovinské a portugalské literatury a umění.

Během pobytu žáci i učitelé poznali každodenní realitu portugalské školy, navštívili mnoho zajímavých míst souvisejících s tématem projektu, tedy evropské hranice a jejich proměny. Projeli se lodí po řece Douro, která je přírodní dělicí čárou Španělska a Portugalska, v pohraničním městečku Miranda do Douro navštívili historická muzea, pro odreagování se (včetně paní učitelek) projeli na oslech, kteří jsou chováni v místní záchranné stanici.

Do společného programu jsme přispěli svými prezentacemi, ve kterých jsme představili nejen naši školu, ale především město Kolín, ale i zábavným kvízem, který máme pro velký úspěch připravit i na příští výjezd. Den před odletem domů byl věnován návštěvě druhého největšího města Portugalska, Porta, které je zajímavé svou architekturou.

Vzhledem k tomu, že naše škola je velmi aktivní, hned po příjezdu (tedy od 11. února) nás navštívila slovenská delegace – dvě paní učitelky a pět žáčků prvního stupně. Tato návštěva proběhla v rámci projektu Folk Traditions – United in Diversity, který je zaměřen na lidové tradice účastnických zemí (Česká republika, Slovensko, Španělsko). I tohoto projektu se účastníme od října 2017.

Slovenští žáci poznali, jak to chodí u nás ve škole, předvedli nám lidové krojované tance, společně se třídou 4. A pod vedením Mgr. Lindy Čechové navštívili Prahu a s Mgr. Danou Tvrzníkovou Kutnou Horu. My jsme jim předvedli své taneční číslo, které připravily děti ze 4. A se svou paní učitelkou. Vrcholem návštěvy byl společný lidový tanec, který české a slovenské děti spolu secvičily. Ten pak předvedly na školní talentové soutěži Schoolmania. Zpátky na Slovensko naši noví známí odjížděli 16. února unavení, ale nadšení.

Již nyní se těšíme na další plánované pobyty, které proběhnou v květnu v Polsku a na Slovensku.

Pokud se chcete podívat, co jsme v Portugalsku viděli a zažili, fotografie naleznete na stránce http://borders.si/photos/portugal/

Mgr. Tereza Kronusová

GASK
Reklama
Mezinárodní projekty na kolínské ZŠ Mnichovická pokračují

Mezinárodní projekty na kolínské ZŠ Mnichovická pokračují

5. březen 2018

Kolín - Od 4. do 10. února proběhla druhá mobilita v rámci projektu Borders in Europe: Ancient Limits, New Opportunities programu Erasmus+, ve kterém je kolínská ZŠ Mnichovická zapojena od října 2017. Pět zástupců školy – Karolína Čížková (6. A), Kateřina Kukalová (8. B), Karel Vašák (7. A), Mgr. Tereza Kronusová a Mgr. Kateřina Novotná - prožili v portugalském Mogadouru  sedm úžasných dní. Úkolem žáků bylo odprezentovat ostatním účastnícím se zemím (Slovinsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Polsko) nejen svou zemi, ale také získané informace ze slovinské a portugalské literatury a umění.

Během pobytu žáci i učitelé poznali každodenní realitu portugalské školy, navštívili mnoho zajímavých míst souvisejících s tématem projektu, tedy evropské hranice a jejich proměny. Projeli se lodí po řece Douro, která je přírodní dělicí čárou Španělska a Portugalska, v pohraničním městečku Miranda do Douro navštívili historická muzea, pro odreagování se (včetně paní učitelek) projeli na oslech, kteří jsou chováni v místní záchranné stanici.

Do společného programu jsme přispěli svými prezentacemi, ve kterých jsme představili nejen naši školu, ale především město Kolín, ale i zábavným kvízem, který máme pro velký úspěch připravit i na příští výjezd. Den před odletem domů byl věnován návštěvě druhého největšího města Portugalska, Porta, které je zajímavé svou architekturou.

Vzhledem k tomu, že naše škola je velmi aktivní, hned po příjezdu (tedy od 11. února) nás navštívila slovenská delegace – dvě paní učitelky a pět žáčků prvního stupně. Tato návštěva proběhla v rámci projektu Folk Traditions – United in Diversity, který je zaměřen na lidové tradice účastnických zemí (Česká republika, Slovensko, Španělsko). I tohoto projektu se účastníme od října 2017.

Slovenští žáci poznali, jak to chodí u nás ve škole, předvedli nám lidové krojované tance, společně se třídou 4. A pod vedením Mgr. Lindy Čechové navštívili Prahu a s Mgr. Danou Tvrzníkovou Kutnou Horu. My jsme jim předvedli své taneční číslo, které připravily děti ze 4. A se svou paní učitelkou. Vrcholem návštěvy byl společný lidový tanec, který české a slovenské děti spolu secvičily. Ten pak předvedly na školní talentové soutěži Schoolmania. Zpátky na Slovensko naši noví známí odjížděli 16. února unavení, ale nadšení.

Již nyní se těšíme na další plánované pobyty, které proběhnou v květnu v Polsku a na Slovensku.

Pokud se chcete podívat, co jsme v Portugalsku viděli a zažili, fotografie naleznete na stránce http://borders.si/photos/portugal/

Mgr. Tereza Kronusová

Prohlédnout galerii