Villa Romantica
Reklama

Na trávě v ulici Lipanská v Kolíně se váleli tři bezdomovci

27. květen 2020, 16:49

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 18. května - 24. května.

18. 5. 2020 – pondělí

V čase 5:25 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od ostrahy nádraží ČD, která uvedla, že zde mají dva hlučné muže, kteří nechtějí opustit nádražní prostor. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že se jedná o dva problémové narkomany (okres Kolín a okres Nymburk). Muži byli strážníky důrazně vykázáni z místa.  

V dopoledních hodinách prováděli okrskoví strážníci kontrolní činnost v ulici Sokolská, kde zjistili pobíhajícího hnědého psa. Hlídka psa odchytila, vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl přivolanou autohlídkou MP Kolín převezen do městského útulku.    

V čase 11:53 hodin oznámil občan, na linku 156, že u nádraží, v prostoru zastávek autobusů, žebrá nějaký bezdomovec peníze po cestujících, kteří čekají na spoj. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která muže (okres Břeclav) poučila o chování zde ve městě a z místa vykázala. 

V čase 12:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že u myčky vozidel, která se nachází v ulici Sladkovského, našli zaběhnutého pejska. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o čivavu, která neměla žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jejího majitele. Pes byl strážníky převezen do městského útulku.

19. 5. 2020 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla okrskovými strážníky prováděna na Karlově náměstí, byla zjištěna nedostačující viditelnost vodorovného dopravního značení DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. Provedena fotodokumentace události, která byla předána Odboru dopravy při MěÚ Kolín.

20. 5. 2020 - středa

Hlídka okrskových strážníků, která prováděla kontrolu dětského hřiště v ulici Chelčického, zde nalezla mobilní telefon. Strážníci, prostřednictvím tohoto telefonu, vyrozuměli majitele, který si ztracenou věc, po provedení nezbytné administrativy, osobně vyzvedl na služebně MP Kolín. 

V čase 10:29 hodin oznámil na linku 156 řidič autobusu, že na autobusovém nádraží (ulice Rorejcova) sedí parta bezdomovců a obtěžují cestující svým vzhledem, chováním a žebráním finančním hotovosti. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o jim známou partu problémových závislých osob. Strážníci vykázali narkomany z tohoto prostoru.

21. 5. 2020 - čtvrtek

V čase 12:53 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že na autobusovém nádraží (u informační tabule) leží pod lavičkou nějaká žena. Hlídka MP Kolín na místě zjistila podnapilou ženu, která zde vyspávala. Problémová závislá žena byla probuzena a vykázána z místa.

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market – ulice V Opletkách. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby + lustrace prostřednictvím policie. Narkoman z okresu Kolín (adresa pobytu na ohlašovně OÚ jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Penny Marketu odcizil 2x mléčnou čokoládu v celkové hodnotě 25,80 Kč. Zboží si uschoval v kapse kalhot, poté prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Za pokladnami byl zastaven bezpečnostním pracovníkem ostrahy, zde setrval do příjezdu hlídky MP Kolín. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že se jedná o opakované jednání muže s pestrým „rejstříkem přestupků“, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou nejvyšší možné hodnoty. 

V čase 16:54 hodin si telefonicky stěžovali občané, prostřednictvím linky 156, na chování zanedbaných osob. Uvedli, že se na trávě v ulici Lipanská válí tři bezdomovci, otravují kolemjdoucí, řvou a nevhodně se chovají. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémovou partu narkomanů, které vykázala důrazně z místa s tím, že si jejich přítomnost zde občané nepřejí.  Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, byla v prostoru 1. nástupiště zjištěna injekční stříkačka. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu a provedli fotodokumentaci události. Při následných kontrolách, které jsou pravidelně prováděny v průběhu dne také autohlídkou MP Kolín, byla z prostoru 1. nástupiště vykázána parta místních feťáků, která se zde v zadní části utábořila.  Strážníci MP Kolín provedli, na žádost HZS, asistenci při usměrňování provozu na křižovatce ulic Jateční a Polepská, z důvodu dopravní nehody.  

V čase 17:44 hodin bylo přijato telefonické oznámení na linku 156, kde bylo uvedeno, že jsou poblíž ulic Plynárenská a Tylova pohozené dvě injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, na místě se k ní přihlásila oznamovatelka, která infekční nález označila. Strážníci stříkačky odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.   

V čase 17:59 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na ulici V Zídkách pobíhá nějaký pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla fenku beagla a převezla ji do psího útulku. 

V čase 23:39 hodin volali občané z ulice Polepská a uvedli, že je před ubytovnou ve Spojích nějaká parta lidí, kteří svým hlasitým hovorem ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde provedla kontrolu. Na místě se nacházela skupina kouřících cizinců, kteří se hlasitě bavili. Všichni byli upozorněni na to, že je od 22. hodiny nutné zachovávat noční klid a na to, že jejich hlasitý hovor ruší zde bydlící občany. Skupina, po domluvě, odešla na ubytovnu.  

22. 5. 2020 - pátek

V poslední době si velmi často, jako „místo zaslouženého odpočinku“, vybírají problémové závislé osoby prostor u nádraží a jeho okolí. Vzhledem k tomu, že přítomnost těchto osob na uvedených místech provází nevhodné vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky, jsou v této lokalitě prováděny, z důvodu stížností občanů, každodenní kontroly. V pátek zde byly vykázány dvě osoby – v dopoledních hodinách to byl  muž z okresu Kolín, který se válel na lavičce. Ve večerních hodinách poté závislý muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ KH), který si ustlal poblíž cyklověže. Oba byli poté, co je strážníci poučili o nevhodnosti jejich jednání a chování, z místa vykázáni.

23. 5. 2020 - sobota

V čase 21:42 hodin požádala strážníky o pomoc, prostřednictvím linky 156, pracovnice ostrahy nádražní haly. Uvedla, že se v hale utábořili nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně, řvou, zapáchají a na výzvu k opuštění haly reagují vulgárně. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místní narkomany a jednoho bezdomovce. Muži byli, po důrazné domluvě, vykázáni z haly ČD. 

24. 5. 2020 - neděle

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně malého psa, kterého odchytila oznamovatelka poblíž restaurace v ulici Okružní. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku. V čase 22:30 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení, že v Rorejcově ulici (u č. p. 656) leží, s holým pozadím, nějaký muž na zemi. Na místě strážníci zjistili jim dobře známého bezdomovce, kterého opět „zradily kalhoty“.  Strážníci muže zvedli ze země, ten byl poté, co si upravil oděv, vykázán z místa  a přilehlého okolí.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Na trávě v  ulici Lipanská v Kolíně se váleli tři bezdomovci

Na trávě v ulici Lipanská v Kolíně se váleli tři bezdomovci

27. Květen 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 18. května - 24. května.

18. 5. 2020 – pondělí

V čase 5:25 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od ostrahy nádraží ČD, která uvedla, že zde mají dva hlučné muže, kteří nechtějí opustit nádražní prostor. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že se jedná o dva problémové narkomany (okres Kolín a okres Nymburk). Muži byli strážníky důrazně vykázáni z místa.  

V dopoledních hodinách prováděli okrskoví strážníci kontrolní činnost v ulici Sokolská, kde zjistili pobíhajícího hnědého psa. Hlídka psa odchytila, vzhledem k tomu, že pes neměl žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jeho majitele, byl přivolanou autohlídkou MP Kolín převezen do městského útulku.    

V čase 11:53 hodin oznámil občan, na linku 156, že u nádraží, v prostoru zastávek autobusů, žebrá nějaký bezdomovec peníze po cestujících, kteří čekají na spoj. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která muže (okres Břeclav) poučila o chování zde ve městě a z místa vykázala. 

V čase 12:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že u myčky vozidel, která se nachází v ulici Sladkovského, našli zaběhnutého pejska. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o čivavu, která neměla žádnou identifikaci, dle které by bylo možno zjistit jejího majitele. Pes byl strážníky převezen do městského útulku.

19. 5. 2020 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla okrskovými strážníky prováděna na Karlově náměstí, byla zjištěna nedostačující viditelnost vodorovného dopravního značení DZ V 10f – „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“. Provedena fotodokumentace události, která byla předána Odboru dopravy při MěÚ Kolín.

20. 5. 2020 - středa

Hlídka okrskových strážníků, která prováděla kontrolu dětského hřiště v ulici Chelčického, zde nalezla mobilní telefon. Strážníci, prostřednictvím tohoto telefonu, vyrozuměli majitele, který si ztracenou věc, po provedení nezbytné administrativy, osobně vyzvedl na služebně MP Kolín. 

V čase 10:29 hodin oznámil na linku 156 řidič autobusu, že na autobusovém nádraží (ulice Rorejcova) sedí parta bezdomovců a obtěžují cestující svým vzhledem, chováním a žebráním finančním hotovosti. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o jim známou partu problémových závislých osob. Strážníci vykázali narkomany z tohoto prostoru.

21. 5. 2020 - čtvrtek

V čase 12:53 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že na autobusovém nádraží (u informační tabule) leží pod lavičkou nějaká žena. Hlídka MP Kolín na místě zjistila podnapilou ženu, která zde vyspávala. Problémová závislá žena byla probuzena a vykázána z místa.

V čase 15:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market – ulice V Opletkách. Uvedli, že v OC zastavili osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby + lustrace prostřednictvím policie. Narkoman z okresu Kolín (adresa pobytu na ohlašovně OÚ jedné z obcí) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Penny Marketu odcizil 2x mléčnou čokoládu v celkové hodnotě 25,80 Kč. Zboží si uschoval v kapse kalhot, poté prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Za pokladnami byl zastaven bezpečnostním pracovníkem ostrahy, zde setrval do příjezdu hlídky MP Kolín. Podezřelý z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že se jedná o opakované jednání muže s pestrým „rejstříkem přestupků“, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou nejvyšší možné hodnoty. 

V čase 16:54 hodin si telefonicky stěžovali občané, prostřednictvím linky 156, na chování zanedbaných osob. Uvedli, že se na trávě v ulici Lipanská válí tři bezdomovci, otravují kolemjdoucí, řvou a nevhodně se chovají. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémovou partu narkomanů, které vykázala důrazně z místa s tím, že si jejich přítomnost zde občané nepřejí.  Při kontrolní činnosti okrskových strážníků, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrolu míst, kde se vyskytují problémové závadové osoby, byla v prostoru 1. nástupiště zjištěna injekční stříkačka. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu a provedli fotodokumentaci události. Při následných kontrolách, které jsou pravidelně prováděny v průběhu dne také autohlídkou MP Kolín, byla z prostoru 1. nástupiště vykázána parta místních feťáků, která se zde v zadní části utábořila.  Strážníci MP Kolín provedli, na žádost HZS, asistenci při usměrňování provozu na křižovatce ulic Jateční a Polepská, z důvodu dopravní nehody.  

V čase 17:44 hodin bylo přijato telefonické oznámení na linku 156, kde bylo uvedeno, že jsou poblíž ulic Plynárenská a Tylova pohozené dvě injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, na místě se k ní přihlásila oznamovatelka, která infekční nález označila. Strážníci stříkačky odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.   

V čase 17:59 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že na ulici V Zídkách pobíhá nějaký pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla fenku beagla a převezla ji do psího útulku. 

V čase 23:39 hodin volali občané z ulice Polepská a uvedli, že je před ubytovnou ve Spojích nějaká parta lidí, kteří svým hlasitým hovorem ruší noční klid. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde provedla kontrolu. Na místě se nacházela skupina kouřících cizinců, kteří se hlasitě bavili. Všichni byli upozorněni na to, že je od 22. hodiny nutné zachovávat noční klid a na to, že jejich hlasitý hovor ruší zde bydlící občany. Skupina, po domluvě, odešla na ubytovnu.  

22. 5. 2020 - pátek

V poslední době si velmi často, jako „místo zaslouženého odpočinku“, vybírají problémové závislé osoby prostor u nádraží a jeho okolí. Vzhledem k tomu, že přítomnost těchto osob na uvedených místech provází nevhodné vulgární chování, žebrání a poházené injekční stříkačky, jsou v této lokalitě prováděny, z důvodu stížností občanů, každodenní kontroly. V pátek zde byly vykázány dvě osoby – v dopoledních hodinách to byl  muž z okresu Kolín, který se válel na lavičce. Ve večerních hodinách poté závislý muž z Kutné Hory (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ KH), který si ustlal poblíž cyklověže. Oba byli poté, co je strážníci poučili o nevhodnosti jejich jednání a chování, z místa vykázáni.

23. 5. 2020 - sobota

V čase 21:42 hodin požádala strážníky o pomoc, prostřednictvím linky 156, pracovnice ostrahy nádražní haly. Uvedla, že se v hale utábořili nějací bezdomovci, kteří se chovají nevhodně, řvou, zapáchají a na výzvu k opuštění haly reagují vulgárně. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místní narkomany a jednoho bezdomovce. Muži byli, po důrazné domluvě, vykázáni z haly ČD. 

24. 5. 2020 - neděle

V odpoledních hodinách bylo přijato telefonické oznámení ohledně malého psa, kterého odchytila oznamovatelka poblíž restaurace v ulici Okružní. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku. V čase 22:30 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení, že v Rorejcově ulici (u č. p. 656) leží, s holým pozadím, nějaký muž na zemi. Na místě strážníci zjistili jim dobře známého bezdomovce, kterého opět „zradily kalhoty“.  Strážníci muže zvedli ze země, ten byl poté, co si upravil oděv, vykázán z místa  a přilehlého okolí.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín