O popelnice na plast je možné žádat do 30. listopadu, distribuce již probíhá.

18. říjen 2018, 16:00

Kolín - V těchto dnech probíhá distribuce sběrných nádob o objemu 240 l na tříděný odpad – plasty. Rozváží se po jednotlivých ulicích a obyvatelé jsou o plánovaném rozvozu vždy s předstihem informováni. Nádoby se rozváží těm obyvatelům, kteří o ně některou z možných cest požádali. 

Rozvozový vůz má vždy cca 10-20 ks nádob navíc, aby bylo možné předat nádobu také těm osobám, kteří dříve nepožádali, mají na ni nárok a požádají až při samotném rozvozu.

Pokud nebude nádoba předána v den rozvozu z důvodu nepřítomnosti evidovaného žadatele nebo se nedostane na dodatečné zájemce v den rozvozu, i tak bude možné „žlutou popelnici“ získat a vyzvednout si ji v místě uskladnění v termínu od 19.10.2018 každé úterý a pátek v časovém rozmezí 9-14 hod. – v areálu provozovny AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, kontaktní osoba: Karel Kozdera, 728 769 575, až do konce února 2019.

Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 × za 21 dnů.

V první a druhé vlně bylo doručeno cca 1.520 žádostí. Kapacita je omezená. V tuto chvíli zbylých cca 980 ks sběrných nádob bude rozdána dle automaticky generovaného seznamu do vyčerpání sběrných nádob.

Prosíme proto občany, kteří by měli zájem o tuto sběrnou nádobu ve třetím poptávkovém kole, aby registrační formulář vyplnili do 30.11.2018 na webovém odkaze: https://goo.gl/forms/r9liHrlg3CdLZt4Q2,  který bude umístěn na oficiálních stránkách města Kolín: www.mukolin.cz. S občany, kteří odevzdali své žádosti emailovou formou, odevzdali vyplněný ústřižek na podatelnu či se přihlásili elektronicky na webových stránkách města je počítáno.

Nádoby budou pořízeny na základě obdržené dotace z Operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
O popelnice na plast je možné žádat do 30. listopadu,  distribuce již probíhá.

O popelnice na plast je možné žádat do 30. listopadu, distribuce již probíhá.

18. říjen 2018

Kolín - V těchto dnech probíhá distribuce sběrných nádob o objemu 240 l na tříděný odpad – plasty. Rozváží se po jednotlivých ulicích a obyvatelé jsou o plánovaném rozvozu vždy s předstihem informováni. Nádoby se rozváží těm obyvatelům, kteří o ně některou z možných cest požádali. 

Rozvozový vůz má vždy cca 10-20 ks nádob navíc, aby bylo možné předat nádobu také těm osobám, kteří dříve nepožádali, mají na ni nárok a požádají až při samotném rozvozu.

Pokud nebude nádoba předána v den rozvozu z důvodu nepřítomnosti evidovaného žadatele nebo se nedostane na dodatečné zájemce v den rozvozu, i tak bude možné „žlutou popelnici“ získat a vyzvednout si ji v místě uskladnění v termínu od 19.10.2018 každé úterý a pátek v časovém rozmezí 9-14 hod. – v areálu provozovny AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, kontaktní osoba: Karel Kozdera, 728 769 575, až do konce února 2019.

Žadatelem může být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém domě (s celkovým počtem max. 8 bytových jednotek). Svoz tříděného odpadu bude probíhat 1 × za 21 dnů.

V první a druhé vlně bylo doručeno cca 1.520 žádostí. Kapacita je omezená. V tuto chvíli zbylých cca 980 ks sběrných nádob bude rozdána dle automaticky generovaného seznamu do vyčerpání sběrných nádob.

Prosíme proto občany, kteří by měli zájem o tuto sběrnou nádobu ve třetím poptávkovém kole, aby registrační formulář vyplnili do 30.11.2018 na webovém odkaze: https://goo.gl/forms/r9liHrlg3CdLZt4Q2,  který bude umístěn na oficiálních stránkách města Kolín: www.mukolin.cz. S občany, kteří odevzdali své žádosti emailovou formou, odevzdali vyplněný ústřižek na podatelnu či se přihlásili elektronicky na webových stránkách města je počítáno.

Nádoby budou pořízeny na základě obdržené dotace z Operačního programu Životního prostředí, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127.

TZ