Oprava kolínských Spojů musí být dokončena jaře

26. prosinec 2017, 12:25

Kolín - I přes veškeré úsilí se Středočeskému kraji nepodařilo ke konci letošního roku dokončit veškeré stavební práce související se snížením energetické náročnosti u budov kolínské Střední odborné školy informatiky a spojů a budovy internátu tamního Středního odborného učiliště. Opoždění způsobily problémy dodavatele stavby SDRUŽENÍ MAMUT-THERM&CALIPSUM.

Rada Středočeského kraje po projednání žádosti zhotovitele stavby o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce internátu o šest měsíců, kdy žáci musejí být ubytováni v náhradních prostorách v Kutné Hoře, v pondělí 18. prosince rozhodla, že dodavateli umožní prodloužit termín dokončení díla pouze o tři měsíce, tj. do 31. 3. 2018.

Rozhodně jsme odmítli akceptovat požadavek zhotovitele na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. června příštího roku. Na jaře musí být objekt domova mládeže hotov tak, aby zde mohla škola zahájit běžný provoz. Není možné, aby studenti a jejich rodiče žili dále v nejistotě, kdy budou stavební práce dokončeny a kdy se každodenní školní život opět vrátí do svých kolejí,“ komentovala včerejší rozhodnutí rady kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Radní pro oblast investic Josef Řihák připomněl, že ke skluzu stavebních prací ze strany dodavatele stavby docházelo u rekonstrukce internátu již od samého počátku.

Stavba mu byla předána na počátku července letošního roku a během následujících měsíců byl zhotovitel několikrát upozorňován, že dochází ke skluzu termínů oproti původně přijatému harmonogramu stavebních prací. Protože se situace na stavbě nelepšila, Odbor krajského investora dokonce zhotoviteli zaslal vytýkací dopis a žádal o okamžité zjednání nápravy tak, aby bylo dílo dokončeno do konce roku,“ upřesnil radní J. Řihák.

Středočeský kraj poté svoláním společného jednání vyvinul na firmu tlak, aby urgentně přijala nápravná opatření a zabránila škodám vzniklým zpožďováním stavby a vzniku provozních vícenákladů. Razantního zlepšení se však u dodavatele stavby nepodařilo zcela zajistit. Svůj vliv sehrál i devastující orkán Hervart, který se rovněž na zpoždění dodavatele s pracemi na opláštění budovy podepsal.

V Kutné Hoře jsou v tuto chvíli ubytovány cca tři desítky žáků v domově mládeže při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole v Kutné Hoře v Kvapilově ulici a musí za výukou do Kolína dojíždět. Rada kraje ve snaze usnadnit tento každodenní přesun studentů do Kolína kraje dále rozhodla, že přímo v Kolíně dočasně zprovozní bývalý domov mládeže Střední zdravotnické školy v Kolíně, Na Petříně, kam by se měli studenti v co nejbližším termínu přestěhovat, a to do doby dokončení oprava domova mládeže jejich školy. Do oprav a revize elektroinstalací a malování tohoto náhradního objektu vloží kraj zhruba 350 tisíc korun.

Celkové předpokládané náklady na opravu domova mládeže SOŠIS a SOU Kolín byly vyčísleny na 28,1 milionu korun bez DPH.  Po zhotoviteli stavby však budou podle rozhodnutí radních vymáhány veškeré škody, které byly způsobeny jeho neodbornou činností včetně nákladů na nestandardní provoz školy. 

TZ
Komentáře
GASK
Reklama
vv auto
Reklama
Oprava kolínských Spojů musí být dokončena jaře

Oprava kolínských Spojů musí být dokončena jaře

26. prosinec 2017

Kolín - I přes veškeré úsilí se Středočeskému kraji nepodařilo ke konci letošního roku dokončit veškeré stavební práce související se snížením energetické náročnosti u budov kolínské Střední odborné školy informatiky a spojů a budovy internátu tamního Středního odborného učiliště. Opoždění způsobily problémy dodavatele stavby SDRUŽENÍ MAMUT-THERM&CALIPSUM.

Rada Středočeského kraje po projednání žádosti zhotovitele stavby o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce internátu o šest měsíců, kdy žáci musejí být ubytováni v náhradních prostorách v Kutné Hoře, v pondělí 18. prosince rozhodla, že dodavateli umožní prodloužit termín dokončení díla pouze o tři měsíce, tj. do 31. 3. 2018.

Rozhodně jsme odmítli akceptovat požadavek zhotovitele na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. června příštího roku. Na jaře musí být objekt domova mládeže hotov tak, aby zde mohla škola zahájit běžný provoz. Není možné, aby studenti a jejich rodiče žili dále v nejistotě, kdy budou stavební práce dokončeny a kdy se každodenní školní život opět vrátí do svých kolejí,“ komentovala včerejší rozhodnutí rady kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Radní pro oblast investic Josef Řihák připomněl, že ke skluzu stavebních prací ze strany dodavatele stavby docházelo u rekonstrukce internátu již od samého počátku.

Stavba mu byla předána na počátku července letošního roku a během následujících měsíců byl zhotovitel několikrát upozorňován, že dochází ke skluzu termínů oproti původně přijatému harmonogramu stavebních prací. Protože se situace na stavbě nelepšila, Odbor krajského investora dokonce zhotoviteli zaslal vytýkací dopis a žádal o okamžité zjednání nápravy tak, aby bylo dílo dokončeno do konce roku,“ upřesnil radní J. Řihák.

Středočeský kraj poté svoláním společného jednání vyvinul na firmu tlak, aby urgentně přijala nápravná opatření a zabránila škodám vzniklým zpožďováním stavby a vzniku provozních vícenákladů. Razantního zlepšení se však u dodavatele stavby nepodařilo zcela zajistit. Svůj vliv sehrál i devastující orkán Hervart, který se rovněž na zpoždění dodavatele s pracemi na opláštění budovy podepsal.

V Kutné Hoře jsou v tuto chvíli ubytovány cca tři desítky žáků v domově mládeže při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole v Kutné Hoře v Kvapilově ulici a musí za výukou do Kolína dojíždět. Rada kraje ve snaze usnadnit tento každodenní přesun studentů do Kolína kraje dále rozhodla, že přímo v Kolíně dočasně zprovozní bývalý domov mládeže Střední zdravotnické školy v Kolíně, Na Petříně, kam by se měli studenti v co nejbližším termínu přestěhovat, a to do doby dokončení oprava domova mládeže jejich školy. Do oprav a revize elektroinstalací a malování tohoto náhradního objektu vloží kraj zhruba 350 tisíc korun.

Celkové předpokládané náklady na opravu domova mládeže SOŠIS a SOU Kolín byly vyčísleny na 28,1 milionu korun bez DPH.  Po zhotoviteli stavby však budou podle rozhodnutí radních vymáhány veškeré škody, které byly způsobeny jeho neodbornou činností včetně nákladů na nestandardní provoz školy. 

TZ