Starkl zahradník
Reklama

Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

16. leden 2018, 11:55

Kolín - Důležitou investiční akci z oblasti zdravotnictví mimořádně zařadili v pondělí 15. ledna 2018 středočeští radní do Plánu investic na rok 2018 a zastupitelům doporučili její financování projednat v už v lednovém zastupitelstvu. Jde o rekonstrukci porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče v kolínské nemocnici.

Důležitá investiční akce si vyžádá mnohamilionové náklady a radní usilují o to, aby s ní plán investic počítal co nejdříve. Zastupitelům kraje proto doporučili takto doplněný a aktualizovaný Plán investic schválit, najít na něj finanční prostředky a pomoci tak krajskému úřadu i poskytovatelům akci zahájit, resp. začít realizovat.

Dlouho očekáváná a potřebná rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační v kolínské nemocnici patří pro letošní rok k našim investičním prioritám. Považujeme ji z hlediska nutnosti zajištění evropského standardu moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou, a rozhodně chceme se stavebními pracemi začít ještě v průběhu letošního roku,“ komentoval rozhodnutí Rady kraje radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk, který je radou pověřen řízením resortu zdravotnictví po rezignaci Jaroslavy Němcové na funkci v měsíci prosinci (oba ANO 2011).

Jak radní Robert Bezděk upřesnil, v posledních pěti letech počet porodů v kolínské nemocnici přesahuje 1 200 porodů ročně. Ovšem péče o rodičky probíhá v prostředí, které již dispozičně ani vybavením neodpovídá požadavkům na důstojné a moderní dispozice i vybavení, což některé pacientky z města a celého regionu dokonce odrazuje rodit právě v této nemocnici. Plánované celkové náklady na rekonstrukci dosahují cca 99,3 milionu korun.

Ze strany investora je tato investice již zcela projekčně i stavebně připravenou investiční akcí, kterou kraj hodlá realizovat v letech 2018-2019. V běhu jsou dokonce již i veřejné zakázky na rekonstrukci výtahů a spojovacího krčku.

Zajištěny a připraveny má nemocnice také náhradní prostory, kde bude po dobu stavebních prací probíhat denní provoz rekonstruovaných oddělení,“ upřesnil radní Robert Bezděk s tím, že na vybudování tohoto zázemí poskytl kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

16. leden 2018

Kolín - Důležitou investiční akci z oblasti zdravotnictví mimořádně zařadili v pondělí 15. ledna 2018 středočeští radní do Plánu investic na rok 2018 a zastupitelům doporučili její financování projednat v už v lednovém zastupitelstvu. Jde o rekonstrukci porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče v kolínské nemocnici.

Důležitá investiční akce si vyžádá mnohamilionové náklady a radní usilují o to, aby s ní plán investic počítal co nejdříve. Zastupitelům kraje proto doporučili takto doplněný a aktualizovaný Plán investic schválit, najít na něj finanční prostředky a pomoci tak krajskému úřadu i poskytovatelům akci zahájit, resp. začít realizovat.

Dlouho očekáváná a potřebná rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační v kolínské nemocnici patří pro letošní rok k našim investičním prioritám. Považujeme ji z hlediska nutnosti zajištění evropského standardu moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou, a rozhodně chceme se stavebními pracemi začít ještě v průběhu letošního roku,“ komentoval rozhodnutí Rady kraje radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk, který je radou pověřen řízením resortu zdravotnictví po rezignaci Jaroslavy Němcové na funkci v měsíci prosinci (oba ANO 2011).

Jak radní Robert Bezděk upřesnil, v posledních pěti letech počet porodů v kolínské nemocnici přesahuje 1 200 porodů ročně. Ovšem péče o rodičky probíhá v prostředí, které již dispozičně ani vybavením neodpovídá požadavkům na důstojné a moderní dispozice i vybavení, což některé pacientky z města a celého regionu dokonce odrazuje rodit právě v této nemocnici. Plánované celkové náklady na rekonstrukci dosahují cca 99,3 milionu korun.

Ze strany investora je tato investice již zcela projekčně i stavebně připravenou investiční akcí, kterou kraj hodlá realizovat v letech 2018-2019. V běhu jsou dokonce již i veřejné zakázky na rekonstrukci výtahů a spojovacího krčku.

Zajištěny a připraveny má nemocnice také náhradní prostory, kde bude po dobu stavebních prací probíhat denní provoz rekonstruovaných oddělení,“ upřesnil radní Robert Bezděk s tím, že na vybudování tohoto zázemí poskytl kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun.

TZ