Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

16. leden 2018, 11:55

Kolín - Důležitou investiční akci z oblasti zdravotnictví mimořádně zařadili v pondělí 15. ledna 2018 středočeští radní do Plánu investic na rok 2018 a zastupitelům doporučili její financování projednat v už v lednovém zastupitelstvu. Jde o rekonstrukci porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče v kolínské nemocnici.

Důležitá investiční akce si vyžádá mnohamilionové náklady a radní usilují o to, aby s ní plán investic počítal co nejdříve. Zastupitelům kraje proto doporučili takto doplněný a aktualizovaný Plán investic schválit, najít na něj finanční prostředky a pomoci tak krajskému úřadu i poskytovatelům akci zahájit, resp. začít realizovat.

Dlouho očekáváná a potřebná rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační v kolínské nemocnici patří pro letošní rok k našim investičním prioritám. Považujeme ji z hlediska nutnosti zajištění evropského standardu moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou, a rozhodně chceme se stavebními pracemi začít ještě v průběhu letošního roku,“ komentoval rozhodnutí Rady kraje radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk, který je radou pověřen řízením resortu zdravotnictví po rezignaci Jaroslavy Němcové na funkci v měsíci prosinci (oba ANO 2011).

Jak radní Robert Bezděk upřesnil, v posledních pěti letech počet porodů v kolínské nemocnici přesahuje 1 200 porodů ročně. Ovšem péče o rodičky probíhá v prostředí, které již dispozičně ani vybavením neodpovídá požadavkům na důstojné a moderní dispozice i vybavení, což některé pacientky z města a celého regionu dokonce odrazuje rodit právě v této nemocnici. Plánované celkové náklady na rekonstrukci dosahují cca 99,3 milionu korun.

Ze strany investora je tato investice již zcela projekčně i stavebně připravenou investiční akcí, kterou kraj hodlá realizovat v letech 2018-2019. V běhu jsou dokonce již i veřejné zakázky na rekonstrukci výtahů a spojovacího krčku.

Zajištěny a připraveny má nemocnice také náhradní prostory, kde bude po dobu stavebních prací probíhat denní provoz rekonstruovaných oddělení,“ upřesnil radní Robert Bezděk s tím, že na vybudování tohoto zázemí poskytl kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun.

TZ
Komentáře
vv auto
Reklama
GASK
Reklama
Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

Pavilon kolínské porodnice se dočká rekonstrukce

16. leden 2018

Kolín - Důležitou investiční akci z oblasti zdravotnictví mimořádně zařadili v pondělí 15. ledna 2018 středočeští radní do Plánu investic na rok 2018 a zastupitelům doporučili její financování projednat v už v lednovém zastupitelstvu. Jde o rekonstrukci porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče v kolínské nemocnici.

Důležitá investiční akce si vyžádá mnohamilionové náklady a radní usilují o to, aby s ní plán investic počítal co nejdříve. Zastupitelům kraje proto doporučili takto doplněný a aktualizovaný Plán investic schválit, najít na něj finanční prostředky a pomoci tak krajskému úřadu i poskytovatelům akci zahájit, resp. začít realizovat.

Dlouho očekáváná a potřebná rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační v kolínské nemocnici patří pro letošní rok k našim investičním prioritám. Považujeme ji z hlediska nutnosti zajištění evropského standardu moderní a špičkové zdravotní péče za zcela nezbytnou, a rozhodně chceme se stavebními pracemi začít ještě v průběhu letošního roku,“ komentoval rozhodnutí Rady kraje radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk, který je radou pověřen řízením resortu zdravotnictví po rezignaci Jaroslavy Němcové na funkci v měsíci prosinci (oba ANO 2011).

Jak radní Robert Bezděk upřesnil, v posledních pěti letech počet porodů v kolínské nemocnici přesahuje 1 200 porodů ročně. Ovšem péče o rodičky probíhá v prostředí, které již dispozičně ani vybavením neodpovídá požadavkům na důstojné a moderní dispozice i vybavení, což některé pacientky z města a celého regionu dokonce odrazuje rodit právě v této nemocnici. Plánované celkové náklady na rekonstrukci dosahují cca 99,3 milionu korun.

Ze strany investora je tato investice již zcela projekčně i stavebně připravenou investiční akcí, kterou kraj hodlá realizovat v letech 2018-2019. V běhu jsou dokonce již i veřejné zakázky na rekonstrukci výtahů a spojovacího krčku.

Zajištěny a připraveny má nemocnice také náhradní prostory, kde bude po dobu stavebních prací probíhat denní provoz rekonstruovaných oddělení,“ upřesnil radní Robert Bezděk s tím, že na vybudování tohoto zázemí poskytl kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun.

TZ
%gallery%