Poslední setkání s občany před prázdninami se uskutečnilo v Sendražicích

19. červen 2018, 14:33

Kolín/Sendražice - V pondělí 18. června navštívili členové rady města Kolína spolu s vedoucími odborů městského úřadu další příměstskou část Kolína a to Sendražice. Setkání s občany se konalo od 17 hodin v tělocvičně základní školy. Zájem ze strany občanů Sendražic byl velký, sešlo se zde téměř 70 lidí. 

V úvodu starosta Vít Rakušan zrekapituloval investice provedené v průběhu roku 2017 a první poloviny roku 2018 např. rekonstrukce ulice Na Kopečku (komunikace, vodovod), ul. V Zahradách, veřejné osvětlení ul. Nové, předláždění chodníků u ZŠ nebo vytvoření parkovacích míst u MŠ v ul. Školní a mnoho dalších menších lokálních oprav povrchů dalších komunikací a chodníků.

Další velké rekonstrukce např. odstranění sedimentu a stavební úpravy rybníku Haltýř, rekonstrukce povrchů ul. Kolínská, komplexnější oprava nerovností v ul. Ke Sportovištím, předláždění prostoru před ZŠ nebo nový herní prvek na hřišti v ulici Hlavní dle výběru komise se plánují na druhou polovinu roku 2018. Občané ochotně diskutovali a sami přišli s několika konkrétními podněty, kterými se město Kolín bude ihned zabývat. Jednalo se také o vybudování zpomalovacích pásů, ostrůvků v ulici Kolínská, kde často dochází k nerespektování povolené rychlosti.

Další setkání s občany se uskuteční 17. září na Zálabí.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Poslední setkání s občany před prázdninami se uskutečnilo v Sendražicích

Poslední setkání s občany před prázdninami se uskutečnilo v Sendražicích

19. červen 2018

Kolín/Sendražice - V pondělí 18. června navštívili členové rady města Kolína spolu s vedoucími odborů městského úřadu další příměstskou část Kolína a to Sendražice. Setkání s občany se konalo od 17 hodin v tělocvičně základní školy. Zájem ze strany občanů Sendražic byl velký, sešlo se zde téměř 70 lidí. 

V úvodu starosta Vít Rakušan zrekapituloval investice provedené v průběhu roku 2017 a první poloviny roku 2018 např. rekonstrukce ulice Na Kopečku (komunikace, vodovod), ul. V Zahradách, veřejné osvětlení ul. Nové, předláždění chodníků u ZŠ nebo vytvoření parkovacích míst u MŠ v ul. Školní a mnoho dalších menších lokálních oprav povrchů dalších komunikací a chodníků.

Další velké rekonstrukce např. odstranění sedimentu a stavební úpravy rybníku Haltýř, rekonstrukce povrchů ul. Kolínská, komplexnější oprava nerovností v ul. Ke Sportovištím, předláždění prostoru před ZŠ nebo nový herní prvek na hřišti v ulici Hlavní dle výběru komise se plánují na druhou polovinu roku 2018. Občané ochotně diskutovali a sami přišli s několika konkrétními podněty, kterými se město Kolín bude ihned zabývat. Jednalo se také o vybudování zpomalovacích pásů, ostrůvků v ulici Kolínská, kde často dochází k nerespektování povolené rychlosti.

Další setkání s občany se uskuteční 17. září na Zálabí.

TZ