Radní diskutovali s občany na Zálabí

5. červen 2019, 15:52

Kolín – Další ze série výjezdních zasedání Rady města Kolín se uskutečnilo v pondělí 3. června na Zálabí. Diskuze s občany se vedla především na téma uskutečněných a plánovaných investic v této oblasti. 

Na ZŠ Mnichovická proběhlo veřejné setkání s občany. Starosta Vít Rakušan informoval o investicích a opravách, které se za poslední rok realizovaly - např. rekonstrukce ul. Okružní, úsek Mnichovická – Tovární, revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká, kanalizace ul. Oldřišská, revitalizace areálu MŠ Chelčického, dostavba MŠ Chelčického, veřejné osvětlení ul. Okružní, mlatová cesta v Borkách u Stapu, zhotovení nájezdu k rampě ZŠ Ovčárecká (na základě požadavku ZŠ), 2x nová lavička „U kostelíčka“ + nové lavičky výměnou za stažené staré betonové,  4x nová lavička ulice Spojovací u Vinice, nové pítko u cykloodpočívadla v Brankovické ulici, Nátěr „domečku“ u cykloodpočívadla – opakovaně (vandalismus), nátěr laviček + stolu, umístění závory pod kopec Vinice + umístění značek se zákazem vjezdu, nový herní prvek na hřiště U Stapu, bové cvičební prvky na Workoutové hřiště v Brankovické ulici (hrazda, bradla, kruhy, fitness lavice), nový basketbalový koš na hřiště „Na skále“ – „Za Baštou“ aj. 

Hovořil rovněž o opravách, které budou k realizaci v tomto roce, a to:  rozšíření ul. K Vinici, realizace 8-12/2019, kanalizace ul. Horského, dokončení 7/2019, kanalizace ul. Písečná, realizace 6-11/2019, přístavba ZŠ Mnichovická, realizace 7/2018-2/2020, či revitalizace Zálabské skály, realizace 7-9/2019.

Místostarosta Michael Kašpar zmínil informace k výstavbě sportovní haly, kdy termín dokončení je plánován v roce 2021.

Místostarosta Michal Najbrt hovořil např. o opravách v areálu městského hřbitova, k městské autobusové dopravě a zlepšení obslužnosti oblasti Vinice.

Diskutována pak byla problematika opravy ulice Třídvorská, úklid komunikací, revitalizace Jiráskova náměstí či oprava "starého" Masarykova mostu.

Tisková zpráva, JS
AVE_CZ
Reklama
Radní diskutovali s občany na Zálabí

Radní diskutovali s občany na Zálabí

5. červen 2019

Kolín – Další ze série výjezdních zasedání Rady města Kolín se uskutečnilo v pondělí 3. června na Zálabí. Diskuze s občany se vedla především na téma uskutečněných a plánovaných investic v této oblasti. 

Na ZŠ Mnichovická proběhlo veřejné setkání s občany. Starosta Vít Rakušan informoval o investicích a opravách, které se za poslední rok realizovaly - např. rekonstrukce ul. Okružní, úsek Mnichovická – Tovární, revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká, kanalizace ul. Oldřišská, revitalizace areálu MŠ Chelčického, dostavba MŠ Chelčického, veřejné osvětlení ul. Okružní, mlatová cesta v Borkách u Stapu, zhotovení nájezdu k rampě ZŠ Ovčárecká (na základě požadavku ZŠ), 2x nová lavička „U kostelíčka“ + nové lavičky výměnou za stažené staré betonové,  4x nová lavička ulice Spojovací u Vinice, nové pítko u cykloodpočívadla v Brankovické ulici, Nátěr „domečku“ u cykloodpočívadla – opakovaně (vandalismus), nátěr laviček + stolu, umístění závory pod kopec Vinice + umístění značek se zákazem vjezdu, nový herní prvek na hřiště U Stapu, bové cvičební prvky na Workoutové hřiště v Brankovické ulici (hrazda, bradla, kruhy, fitness lavice), nový basketbalový koš na hřiště „Na skále“ – „Za Baštou“ aj. 

Hovořil rovněž o opravách, které budou k realizaci v tomto roce, a to:  rozšíření ul. K Vinici, realizace 8-12/2019, kanalizace ul. Horského, dokončení 7/2019, kanalizace ul. Písečná, realizace 6-11/2019, přístavba ZŠ Mnichovická, realizace 7/2018-2/2020, či revitalizace Zálabské skály, realizace 7-9/2019.

Místostarosta Michael Kašpar zmínil informace k výstavbě sportovní haly, kdy termín dokončení je plánován v roce 2021.

Místostarosta Michal Najbrt hovořil např. o opravách v areálu městského hřbitova, k městské autobusové dopravě a zlepšení obslužnosti oblasti Vinice.

Diskutována pak byla problematika opravy ulice Třídvorská, úklid komunikací, revitalizace Jiráskova náměstí či oprava "starého" Masarykova mostu.

Tisková zpráva, JS