PM
Reklama

V březnu si Kolín připomíná několik osobností spjatých s jeho historií

2. březen 2018, 09:50

Kolín - V březnu si připomínáme výročí několika osobností spojených s naším městem.

Josef Hlávka (1831 Přeštice  1908 Praha)

Dne 11.03. před 110 lety zemřel Josef Hlávka, český architekt, stavební podnikatel, politik a mecenáš. Stavitel významných budov ve Vídni (Dvorní opera) i v Praze (Zemská porodnice, obchodní domy). Podílel se také na dostavbě chrámu sv. Víta, rekonstrukci Karlova mostu. Majitel zámku Lužany. Byl rovněž poslancem říšské rady za Staročechy a doživotním členem Panské sněmovny. Podporoval a financoval rozvoj české vědy, školství a kultury. Zasloužil se o založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění Fr. Josefa I. (byl jejím prvním prezidentem) a dalších institucí. Z jeho majetku byla založena Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která podporuje vědeckou, literární, uměleckou a hospodářskou činnost. Hlávka žil v Kolíně letech 1844-1848 (toto období doloženo, je možné, že se přistěhoval i dříve, odstěhoval se pravděpodobně v druhé polovině roku 1848. ),kde byl jeho otec Antonín magistrátním radou pro právní záležitosti a navštěvoval novokolínskou hlavní školu.

 

Otokar Fischer (1883 Kolín - 1938 Praha)

Dne 12.03 před 80 lety zemřel kolínský rodák Otokar Fischer. Literární historik, divadelní teoretik a kritik, básník, překladatel, dramatik a publicista. Pedagog UK, dramaturg a šéf činohry ND. Překladatel z němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Zakladatel nové české překladatelské školy. Od roku 1909 vyučoval na FF UK /od 1917 mimořádný, od 1927 řádný profesor/. V letech 1911-1912 dramaturg, 1935-38 šéf činohry ND. Jeho literární činnost zahrnuje vedle germanistických studií eseje, studie a kritiky o české literatuře a divadle i překlady a vlastní tvorbu. Charakteristickými rysy jeho monografií a esejů je úsilí proniknout ke zdrojům básnického tvoření, zájem o rozporné složky tvůrčích osobností, výstižné analýzy stylu. Těmito rysy se vyznačují i práce věnované divadlu. Jeho beletristická tvorba navazuje na tradice evropského romantismu jak v lyrice, tak v dramatu. Studoval na kolínském gymnáziu.

 

Svatý Prokop (985 Chotouň u Kolína - 1053 Sázava)

Dne 25.03. to bude 965 let od doby, kdy zemřel původně světský kněz, později poustevník Svatý Prokop. Spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Podle legend pocházel ze zemanské rodiny, přesné datum narození neznáme (asi kolem r. 985). Vzdělání získal při vyšehradském kostele, kde se seznámil se staroslověnským a řeckým bohoslužebným ritem. Původně působil jako pražský kanovník, byl ženatý a měl syna Jimrama. Později se rozhodl pro poustevnický život a po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po období stráveném též v benediktinském klášteře v Břevnově, v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Zde prý Prokop sepsal evangeliář, který se údajně dostal do Francie, kde na něj skládali přísahu francouzští králové. Posléze se Prokop přesunul do Posázaví, kde praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával takto získanou půdu. Legenda praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem (zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou). Od r. 1009 žil poustevnickým životem v sázavských lesích. Později se k němu přidali další mniši a založili u jeskyně nejprve kapli Panny Marie a později (kolem r. 1032) klášter se slovanskou liturgií. Prokop byl jeho prvním opatem. Po jeho smrti se stal sázavský hrob poutním místem. Kanonizován byl za Přemysla Otakara I. (4.7.1204), v r. 1588 byly přeneseny jeho ostatky do kostela Všech svatých na Pražský hrad.


Karel Mrzílek (1902 Praha – 1988 Kolín)

Dne 28.03. uplyne 30 let od úmrtí Karla Mrzílka, středoškolského pedagoga, kronikáře, regionálního historika a archiváře. V letech 1943-1947 vedoucí kolínského archivu, v letech 1959 - 1979 působil jako městský kronikář, v letech 1945 - 1961 učil na kolínském gymnáziu. Významnou měrou se podílel na kulturním dění v Kolíně. Publikační činnost.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
V březnu si Kolín připomíná několik osobností spjatých s jeho historií

V březnu si Kolín připomíná několik osobností spjatých s jeho historií

2. březen 2018

Kolín - V březnu si připomínáme výročí několika osobností spojených s naším městem.

Josef Hlávka (1831 Přeštice  1908 Praha)

Dne 11.03. před 110 lety zemřel Josef Hlávka, český architekt, stavební podnikatel, politik a mecenáš. Stavitel významných budov ve Vídni (Dvorní opera) i v Praze (Zemská porodnice, obchodní domy). Podílel se také na dostavbě chrámu sv. Víta, rekonstrukci Karlova mostu. Majitel zámku Lužany. Byl rovněž poslancem říšské rady za Staročechy a doživotním členem Panské sněmovny. Podporoval a financoval rozvoj české vědy, školství a kultury. Zasloužil se o založení České akademie pro vědy, slovesnost a umění Fr. Josefa I. (byl jejím prvním prezidentem) a dalších institucí. Z jeho majetku byla založena Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která podporuje vědeckou, literární, uměleckou a hospodářskou činnost. Hlávka žil v Kolíně letech 1844-1848 (toto období doloženo, je možné, že se přistěhoval i dříve, odstěhoval se pravděpodobně v druhé polovině roku 1848. ),kde byl jeho otec Antonín magistrátním radou pro právní záležitosti a navštěvoval novokolínskou hlavní školu.

 

Otokar Fischer (1883 Kolín - 1938 Praha)

Dne 12.03 před 80 lety zemřel kolínský rodák Otokar Fischer. Literární historik, divadelní teoretik a kritik, básník, překladatel, dramatik a publicista. Pedagog UK, dramaturg a šéf činohry ND. Překladatel z němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Zakladatel nové české překladatelské školy. Od roku 1909 vyučoval na FF UK /od 1917 mimořádný, od 1927 řádný profesor/. V letech 1911-1912 dramaturg, 1935-38 šéf činohry ND. Jeho literární činnost zahrnuje vedle germanistických studií eseje, studie a kritiky o české literatuře a divadle i překlady a vlastní tvorbu. Charakteristickými rysy jeho monografií a esejů je úsilí proniknout ke zdrojům básnického tvoření, zájem o rozporné složky tvůrčích osobností, výstižné analýzy stylu. Těmito rysy se vyznačují i práce věnované divadlu. Jeho beletristická tvorba navazuje na tradice evropského romantismu jak v lyrice, tak v dramatu. Studoval na kolínském gymnáziu.

 

Svatý Prokop (985 Chotouň u Kolína - 1053 Sázava)

Dne 25.03. to bude 965 let od doby, kdy zemřel původně světský kněz, později poustevník Svatý Prokop. Spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Podle legend pocházel ze zemanské rodiny, přesné datum narození neznáme (asi kolem r. 985). Vzdělání získal při vyšehradském kostele, kde se seznámil se staroslověnským a řeckým bohoslužebným ritem. Původně působil jako pražský kanovník, byl ženatý a měl syna Jimrama. Později se rozhodl pro poustevnický život a po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po období stráveném též v benediktinském klášteře v Břevnově, v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Zde prý Prokop sepsal evangeliář, který se údajně dostal do Francie, kde na něj skládali přísahu francouzští králové. Posléze se Prokop přesunul do Posázaví, kde praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával takto získanou půdu. Legenda praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem (zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi Chotouní a Sázavou). Od r. 1009 žil poustevnickým životem v sázavských lesích. Později se k němu přidali další mniši a založili u jeskyně nejprve kapli Panny Marie a později (kolem r. 1032) klášter se slovanskou liturgií. Prokop byl jeho prvním opatem. Po jeho smrti se stal sázavský hrob poutním místem. Kanonizován byl za Přemysla Otakara I. (4.7.1204), v r. 1588 byly přeneseny jeho ostatky do kostela Všech svatých na Pražský hrad.


Karel Mrzílek (1902 Praha – 1988 Kolín)

Dne 28.03. uplyne 30 let od úmrtí Karla Mrzílka, středoškolského pedagoga, kronikáře, regionálního historika a archiváře. V letech 1943-1947 vedoucí kolínského archivu, v letech 1959 - 1979 působil jako městský kronikář, v letech 1945 - 1961 učil na kolínském gymnáziu. Významnou měrou se podílel na kulturním dění v Kolíně. Publikační činnost.

TZ