V Kolíně i jeho příměstských částech probíhají rozsáhlejší práce spojené s ošetřením stromů

7. březen 2021, 06:11

Kolín - Do konce března budou v Kolíně i jeho příměstských částech probíhat rozsáhlejší práce spojené s ošetřením stromům (ořez javorových alejí) a také kácení provozně nebezpečných, neperspektivních dřevin.

Práce budou prováděny v rámci běžné péče a údržby stromů a vychází z plánu péče stanoveného na základě zhodnocení stromů v systému Stromy pod kontrolou, s přihlédnutím na aktuální stav stromů a požadavky veřejnosti. Stromy pod kontrolou jsou aplikací veřejně přístupnou na adrese www.stromypodkontrolou.cz, kdy veřejně přístupné jsou základní informace o stromech. V případě potřeby podrobnějších informací se můžete obrátit na oddělení správy městské zeleně, emailem na sarka.benesova@mukolin.cz nebo telefonicky na 321 748 307. 

„Zároveň Vás informujeme, že naše oddělení má kompetenci k pracím týkajících se veřejné zeleně na nelesních pozemcích ve vlastnictví (či jinak zasmluvněném vztahu) města Kolína. Arboristické práce na veřejné zeleni zajišťuje pro město Kolín, na základě rámcové smlouvy, společnost AVE Kolín s.r.o. a jejich subdodavatelé,“ uvádí zástupci Oddělení správy městské zeleně v Kolíně.

„Tímto žádáme občany, aby respektovali pokyny pracovníků zajišťujících dané práce. Zejména jim nevstupovali do vymezeného pracovního prostoru a dodržovali bezpečnou vzdálenost od místa prací. Rovněž prosíme, aby respektovali žádosti o přeparkování automobilů, které brání provedení prací a kácení dřevin, tak, aby nebylo nutné přistupovat k odtahu aut, odkládání prací, atd. Závěrem uvádíme, že oddělení správy městské zeleně dbá na kladnou bilanci, co se týká poměru kácených dřevin a dřevin nově vysazených, to znamená, že více je, v dlouhodobém horizontu, dřevin vysazených. Současně se snažíme o zajištění i patřičné následné péče o nově vysazené stromy,“ doplňují pracovníci oddělení správy městské zeleně.

TZ, JS, mukolin.cz
AVE_CZ
Reklama
V Kolíně i jeho příměstských částech probíhají rozsáhlejší práce spojené s ošetřením stromů

V Kolíně i jeho příměstských částech probíhají rozsáhlejší práce spojené s ošetřením stromů

7. březen 2021

Kolín - Do konce března budou v Kolíně i jeho příměstských částech probíhat rozsáhlejší práce spojené s ošetřením stromům (ořez javorových alejí) a také kácení provozně nebezpečných, neperspektivních dřevin.

Práce budou prováděny v rámci běžné péče a údržby stromů a vychází z plánu péče stanoveného na základě zhodnocení stromů v systému Stromy pod kontrolou, s přihlédnutím na aktuální stav stromů a požadavky veřejnosti. Stromy pod kontrolou jsou aplikací veřejně přístupnou na adrese www.stromypodkontrolou.cz, kdy veřejně přístupné jsou základní informace o stromech. V případě potřeby podrobnějších informací se můžete obrátit na oddělení správy městské zeleně, emailem na sarka.benesova@mukolin.cz nebo telefonicky na 321 748 307. 

„Zároveň Vás informujeme, že naše oddělení má kompetenci k pracím týkajících se veřejné zeleně na nelesních pozemcích ve vlastnictví (či jinak zasmluvněném vztahu) města Kolína. Arboristické práce na veřejné zeleni zajišťuje pro město Kolín, na základě rámcové smlouvy, společnost AVE Kolín s.r.o. a jejich subdodavatelé,“ uvádí zástupci Oddělení správy městské zeleně v Kolíně.

„Tímto žádáme občany, aby respektovali pokyny pracovníků zajišťujících dané práce. Zejména jim nevstupovali do vymezeného pracovního prostoru a dodržovali bezpečnou vzdálenost od místa prací. Rovněž prosíme, aby respektovali žádosti o přeparkování automobilů, které brání provedení prací a kácení dřevin, tak, aby nebylo nutné přistupovat k odtahu aut, odkládání prací, atd. Závěrem uvádíme, že oddělení správy městské zeleně dbá na kladnou bilanci, co se týká poměru kácených dřevin a dřevin nově vysazených, to znamená, že více je, v dlouhodobém horizontu, dřevin vysazených. Současně se snažíme o zajištění i patřičné následné péče o nově vysazené stromy,“ doplňují pracovníci oddělení správy městské zeleně.

TZ, JS, mukolin.cz