V Kolíně začíná oprava Ratibořské ulice

14. únor 2018, 12:31

Kolín - V měsíci lednu proběhla rekonstrukce vodovodu v ul. Ratibořská, kterou zajištovalo Vodohospodářské sdružení Kolín. Nyní je rekonstrukce vodovodu hotova a následují stavební úpravy, které zajišťuje pro město Kolín společnost AVE Kolín s.r.o. 

V rámci stavebních úprav místní komunikace v ul. Ratibořská dojde k rekonstrukci mezi křižovatkou s ulicí Vávrova a křižovatkou s ul. Prokopa Velikého. Celková délka úprav je 125,16 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace o šířce jízdního pruhu 3,5 m. Vozovka bude provedena s krytem z betonové dlažby. Chodníčky a vjezdy k nemovitostem budou provedeny v asfaltovém krytu.

Odvodnění bude zajištěno pomocí příčných a podélných spádů do stávajících uličních vpustí a částečně bude dešťová voda vsakována v okolní zeleni. Vzhledem k nízkým podélným spádům bude doplněn mikroštěrbinový odvodňovací žlab. Projekt počítá i s rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Opravou ulice dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýší se i bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulice bude dokončena do konce měsíce dubna 2018.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
V Kolíně začíná oprava Ratibořské ulice

V Kolíně začíná oprava Ratibořské ulice

14. únor 2018

Kolín - V měsíci lednu proběhla rekonstrukce vodovodu v ul. Ratibořská, kterou zajištovalo Vodohospodářské sdružení Kolín. Nyní je rekonstrukce vodovodu hotova a následují stavební úpravy, které zajišťuje pro město Kolín společnost AVE Kolín s.r.o. 

V rámci stavebních úprav místní komunikace v ul. Ratibořská dojde k rekonstrukci mezi křižovatkou s ulicí Vávrova a křižovatkou s ul. Prokopa Velikého. Celková délka úprav je 125,16 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace o šířce jízdního pruhu 3,5 m. Vozovka bude provedena s krytem z betonové dlažby. Chodníčky a vjezdy k nemovitostem budou provedeny v asfaltovém krytu.

Odvodnění bude zajištěno pomocí příčných a podélných spádů do stávajících uličních vpustí a částečně bude dešťová voda vsakována v okolní zeleni. Vzhledem k nízkým podélným spádům bude doplněn mikroštěrbinový odvodňovací žlab. Projekt počítá i s rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Opravou ulice dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýší se i bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulice bude dokončena do konce měsíce dubna 2018.

TZ