vv auto
Reklama

V Kolíně začíná rekonstrukce mostu přes Pekelský potok na Pražské ulici

1. červen 2020, 14:46

Kolín - Ředitelství silnic a dálnic provede opravu mostu přes Pekelský potok na silnici I/38H (Pražská ulice) z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu mostu a budoucího předání novému správci. Stavba byla zahájena 1. června a v průběhu rekonstrukce bude odstraněna vegetace v okolí mostu, opraveny mostní podpěry a křídla, dojde k očištění a sanaci říms, opravě izolace a zádržných systémů. 

Samotná rekonstrukce v ceně 11,8 miliónu korun bez DPH bude probíhat ve dvou etapách, kdy v každé z nich bude prováděna rekonstrukce jedné poloviny mostu. Práce budou probíhat za provozu, čímž dojde k částečné uzavírce v úseku pracovního místa v délce cca. 100 metrů a omezení jízdních pruhů ze stávajících 4 na 2. Provoz tak bude veden vždy ve volné polovině provizorními jízdními pruhy vymezenými svodidly a vodícími prahy v režimu 1+1.

Dopravní omezení v tomto místě bude trvat pravděpodobně do poloviny prosince 2020, na kdy je plánované předání mostu do užívání. Zhotovitelem je společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.

omezeni.PNG

TZ, JS, mukolin.cz
AVE_CZ
Reklama
V Kolíně začíná rekonstrukce mostu přes Pekelský potok na Pražské ulici

V Kolíně začíná rekonstrukce mostu přes Pekelský potok na Pražské ulici

1. červen 2020

Kolín - Ředitelství silnic a dálnic provede opravu mostu přes Pekelský potok na silnici I/38H (Pražská ulice) z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu mostu a budoucího předání novému správci. Stavba byla zahájena 1. června a v průběhu rekonstrukce bude odstraněna vegetace v okolí mostu, opraveny mostní podpěry a křídla, dojde k očištění a sanaci říms, opravě izolace a zádržných systémů. 

Samotná rekonstrukce v ceně 11,8 miliónu korun bez DPH bude probíhat ve dvou etapách, kdy v každé z nich bude prováděna rekonstrukce jedné poloviny mostu. Práce budou probíhat za provozu, čímž dojde k částečné uzavírce v úseku pracovního místa v délce cca. 100 metrů a omezení jízdních pruhů ze stávajících 4 na 2. Provoz tak bude veden vždy ve volné polovině provizorními jízdními pruhy vymezenými svodidly a vodícími prahy v režimu 1+1.

Dopravní omezení v tomto místě bude trvat pravděpodobně do poloviny prosince 2020, na kdy je plánované předání mostu do užívání. Zhotovitelem je společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.

omezeni.PNG

TZ, JS, mukolin.cz