PM
Reklama

V kolínské ulici Horského opraví kanalizaci

25. březen 2019, 13:33

Kolín - Od 1. dubna začne rekonstrukce kanalizace v ulici Horského. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační stoky a rekonstrukce uličních vpustí. 

Jedná se o výměnu potrubí v délce 130 m. Rekonstruovaný úsek bude začínat v Š5 a bude zaústěn do stoky Alla v ulici Okružní. Povrch místní komunikace bude v celé šíři opatřen novou živičnou vrstvou.

Omlouváme se za dočasné zhoršení dopravní situace, omezení průjezdnosti, možnosti parkování a přístupu k nemovitostem. Věříme, že nová komunikace bude dobře sloužit ke spokojenosti občanů.

Děkujeme Vám za pochopení.

 
Městský úřad Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
V kolínské ulici Horského opraví kanalizaci

V kolínské ulici Horského opraví kanalizaci

25. březen 2019

Kolín - Od 1. dubna začne rekonstrukce kanalizace v ulici Horského. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační stoky a rekonstrukce uličních vpustí. 

Jedná se o výměnu potrubí v délce 130 m. Rekonstruovaný úsek bude začínat v Š5 a bude zaústěn do stoky Alla v ulici Okružní. Povrch místní komunikace bude v celé šíři opatřen novou živičnou vrstvou.

Omlouváme se za dočasné zhoršení dopravní situace, omezení průjezdnosti, možnosti parkování a přístupu k nemovitostem. Věříme, že nová komunikace bude dobře sloužit ke spokojenosti občanů.

Děkujeme Vám za pochopení.

 
Městský úřad Kolín