Založením spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko chtějí zvýšit turistický ruch v regionu

3. květen 2019, 11:15

Kolín -  V pondělí 29. dubna proběhla ustavující schůze nově zakládaného spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s., spolek je založen jako oblastní organizace destinačního managementu. Spolek vzniká z iniciativy měst Kutná Hora a Kolín, zakládajícími členy jsou dále zástupci obcí, MAS, podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů. 

Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v destinaci,  ve své činnosti bude zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity obou regionů. Konkrétně se bude zaměřovat na spolupráci všech subjektů cestovního ruchu, vytváření společných produktů cestovního ruchu, vydávání informačních materiálů a realizaci dalších marketingových aktivit. 

Po zapsání spolku do spolkového rejstříku a obsazení pozice produktového manažera se naplno rozběhne činnost spolku, do plánovaných aktivit dle strategie spolku budou zapojeni všichni členové, vítáni jsou i další nové subjekty a partneři.

Na společných jednáních partnerů budou řešeny potřeby regionu, společná propagace oblasti a její nabídky, aby bylo dosaženo společného zájmu – zvýšení turistického ruchu v oblasti a zkvalitnění služeb a nabídky v cestovním ruchu.   

JS, Tisková zpráva
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Založením spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko chtějí zvýšit turistický ruch v regionu

Založením spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko chtějí zvýšit turistický ruch v regionu

3. Květen 2019

Kolín -  V pondělí 29. dubna proběhla ustavující schůze nově zakládaného spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s., spolek je založen jako oblastní organizace destinačního managementu. Spolek vzniká z iniciativy měst Kutná Hora a Kolín, zakládajícími členy jsou dále zástupci obcí, MAS, podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů. 

Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v destinaci,  ve své činnosti bude zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity obou regionů. Konkrétně se bude zaměřovat na spolupráci všech subjektů cestovního ruchu, vytváření společných produktů cestovního ruchu, vydávání informačních materiálů a realizaci dalších marketingových aktivit. 

Po zapsání spolku do spolkového rejstříku a obsazení pozice produktového manažera se naplno rozběhne činnost spolku, do plánovaných aktivit dle strategie spolku budou zapojeni všichni členové, vítáni jsou i další nové subjekty a partneři.

Na společných jednáních partnerů budou řešeny potřeby regionu, společná propagace oblasti a její nabídky, aby bylo dosaženo společného zájmu – zvýšení turistického ruchu v oblasti a zkvalitnění služeb a nabídky v cestovním ruchu.   

JS, Tisková zpráva