3A.CZ s.r.o.
Reklama

Emotivně spontánní Carmen opět na scéně

10. říjen 2018, 07:15

Kutná Hora - Karel Bican si připravil další "Operní večer", který se uskuteční v úterý 16. října od 18 hodin v posluchárně kutnohorské průmyslové školy. Tentokrát se můžete seznámit s tvorbou Georgese Bizeta:

Vedle proslulých operních komponistů italské provenience, s jejichž tvorbou se průběžně i v rámci našich setkání necháváme pravidelně duchovně obohacovat, nelze opominout originální uměleckou invenci i dalších světově proslulých skladatelů, kteří svým hlubinně inspirujícím odkazem živě promlouvají přes průnik času také  k současné generaci svých nadšených obdivovatelů.
A tak velice rád nám všem připomenu jméno jedné z nejvýraznějších osobností v bohatém rejstříku světově renomovaných operních gigantů, a to sice francouzského skladatele Georgese Bizeta (1838 - 1875). Autor více než dvaceti opusů - např. Lovci perel (1863), Dívka z Perthu (1867), Džamilé (1872) - se do srdcích i myslích operních fanoušků nesmrtelně fixuje prioritně svým hudebně a dramaticky excelentním dílem, jímž bezesporu zůstává jeho Carmen (premiéra 1875, Paříž). Právě v této partituře, která byla motivována novelou Carmen, francouzského spisovatele a básníka Prospera Meriméea (1803 - 1870),  prezentoval Bizet svůj nesporný cit pro operní divadlo, znělou kantilénu i exotický hudební kolorit. Vytváří tak dokonalou synopsi hektického španělského temperamentu a něžné francouzské melodiky. A ještě malá zajímavost: byla to právě Carmen, která se v roce 1884 stala prvním zahraničním dílem na scéně znovu obnoveného Národního divadla v Praze.

Upřímně proto chci pozvat naše věrné příznivce na velkoplošnou DVD projekci Bizetovy Carmen v jistě vokálně  výjimečném představení, které  bylo osnováno na scéně pařížské Národní opery (1980). Jména sólistů, kteří se ujali stěžejních partů logicky garantují opětovně umělecky podnětný zážitek: mezzosopranistka Teresa Berganza (Carmen), Plácido Domingo (Don Jóse),  barytonista Ruggero Raimondi (Escamillo) či sopranistka Katia Ricciarelli (Micaela). Dirigentem večera byl Pierre Dervaux.

K této, jak věřím, příjemné kulturní aktivitě se sejdeme v úterý 16. října 2018 (od 18 hod.),  a to opět v interiéru kutnohorské Střední průmyslové školy, Masarykova 197.

Karel Bican

vv auto
Reklama
GASK
Reklama
Emotivně spontánní Carmen opět na scéně

Emotivně spontánní Carmen opět na scéně

10. říjen 2018

Kutná Hora - Karel Bican si připravil další "Operní večer", který se uskuteční v úterý 16. října od 18 hodin v posluchárně kutnohorské průmyslové školy. Tentokrát se můžete seznámit s tvorbou Georgese Bizeta:

Vedle proslulých operních komponistů italské provenience, s jejichž tvorbou se průběžně i v rámci našich setkání necháváme pravidelně duchovně obohacovat, nelze opominout originální uměleckou invenci i dalších světově proslulých skladatelů, kteří svým hlubinně inspirujícím odkazem živě promlouvají přes průnik času také  k současné generaci svých nadšených obdivovatelů.
A tak velice rád nám všem připomenu jméno jedné z nejvýraznějších osobností v bohatém rejstříku světově renomovaných operních gigantů, a to sice francouzského skladatele Georgese Bizeta (1838 - 1875). Autor více než dvaceti opusů - např. Lovci perel (1863), Dívka z Perthu (1867), Džamilé (1872) - se do srdcích i myslích operních fanoušků nesmrtelně fixuje prioritně svým hudebně a dramaticky excelentním dílem, jímž bezesporu zůstává jeho Carmen (premiéra 1875, Paříž). Právě v této partituře, která byla motivována novelou Carmen, francouzského spisovatele a básníka Prospera Meriméea (1803 - 1870),  prezentoval Bizet svůj nesporný cit pro operní divadlo, znělou kantilénu i exotický hudební kolorit. Vytváří tak dokonalou synopsi hektického španělského temperamentu a něžné francouzské melodiky. A ještě malá zajímavost: byla to právě Carmen, která se v roce 1884 stala prvním zahraničním dílem na scéně znovu obnoveného Národního divadla v Praze.

Upřímně proto chci pozvat naše věrné příznivce na velkoplošnou DVD projekci Bizetovy Carmen v jistě vokálně  výjimečném představení, které  bylo osnováno na scéně pařížské Národní opery (1980). Jména sólistů, kteří se ujali stěžejních partů logicky garantují opětovně umělecky podnětný zážitek: mezzosopranistka Teresa Berganza (Carmen), Plácido Domingo (Don Jóse),  barytonista Ruggero Raimondi (Escamillo) či sopranistka Katia Ricciarelli (Micaela). Dirigentem večera byl Pierre Dervaux.

K této, jak věřím, příjemné kulturní aktivitě se sejdeme v úterý 16. října 2018 (od 18 hod.),  a to opět v interiéru kutnohorské Střední průmyslové školy, Masarykova 197.

Karel Bican

%gallery%