Villa Romantica
Reklama

Galerie Středočeského kraje chystá na sobotu vernisáž dvou výstav

4. únor 2020, 06:45

Kutná Hora - Kutnohorská Galerie Středočeského kraje (GASK) připravuje na sobotu 8. února vernisáž výstav Jaroslavy Severová - Nejisté skutečnosti a Srdce velkoměsta II. Výstavy kurátora Richarda Druryho začnou v 15 hodin.

Jaroslava Severová (1942) je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění. Celou rozsáhlou oblast její tvorby, zahrnující grafiku, malbu, objekty a instalace, spojuje zásadní snaha ovlivnit vzájemnou závislost faktorů (viditelných i neviditelných), které se mísí a vytvářejí mnohovrstevnou osu toho, co nazýváme realitou.Autorka se zabývá tvůrčí rekonstrukcí vesmíru, jenž nás obklopuje – jeho daných bodů a spojujících sil –, za použití jazyka primárních prvků (základních tvarů, pohybu, světla, barvy) a pečlivě sledovaného procesu fragmentace. Prostřednictvím variací a kombinací vytváří otevřené příběhy, nebo lépe řečeno významové situace, které vycházejí z osobní reflexe, ale stávají se univerzálním tématem umění a branou k porozumění jevům, které nás obklopují.

Jestliže se Jaroslava Severová od šedesátých let věnovala tradičním grafickým technikám leptu a akvatinty, v devadesátých letech se jí otevřela nová, zásadní kapitola, umožněná a jistě také inspirovaná jejím tehdejším pedagogickým působením na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tou kapitolou, která dodnes zůstává hlavním polem jejího tvůrčího zkoumání, je počítačová grafika. Přesun od tradičních grafických technik k digitálním médiím jí sice přinesl mnoho čerstvých podnětů, přitom však plynule navazovala na problematiku a tematiku celé své předchozí tvorby.

Při úvaze nad grafickou tvorbou Jaroslavy Severové nelze opomenout její prostorové realizace, ve kterých paralelně a integrálně řeší podobný okruh otázek jako ve své grafice. V nich je patrný autorčin stálý záměr: usilování o spoluúčast vnímatele na reflexi výtvarného díla a čtení jeho možných významů.

Jaroslava Severová se na výstavě Nejisté skutečnosti, konané v rámci programu Přesahy grafiky, představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou. V průběhu konání výstavy vychází – za finanční podpory Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové, kde autorka působí od roku 2005 – publikace mapující její tvorbu posledních sedmi let.

GASK20200208.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Galerie Středočeského kraje chystá na sobotu vernisáž dvou výstav

Galerie Středočeského kraje chystá na sobotu vernisáž dvou výstav

4. únor 2020

Kutná Hora - Kutnohorská Galerie Středočeského kraje (GASK) připravuje na sobotu 8. února vernisáž výstav Jaroslavy Severová - Nejisté skutečnosti a Srdce velkoměsta II. Výstavy kurátora Richarda Druryho začnou v 15 hodin.

Jaroslava Severová (1942) je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění. Celou rozsáhlou oblast její tvorby, zahrnující grafiku, malbu, objekty a instalace, spojuje zásadní snaha ovlivnit vzájemnou závislost faktorů (viditelných i neviditelných), které se mísí a vytvářejí mnohovrstevnou osu toho, co nazýváme realitou.Autorka se zabývá tvůrčí rekonstrukcí vesmíru, jenž nás obklopuje – jeho daných bodů a spojujících sil –, za použití jazyka primárních prvků (základních tvarů, pohybu, světla, barvy) a pečlivě sledovaného procesu fragmentace. Prostřednictvím variací a kombinací vytváří otevřené příběhy, nebo lépe řečeno významové situace, které vycházejí z osobní reflexe, ale stávají se univerzálním tématem umění a branou k porozumění jevům, které nás obklopují.

Jestliže se Jaroslava Severová od šedesátých let věnovala tradičním grafickým technikám leptu a akvatinty, v devadesátých letech se jí otevřela nová, zásadní kapitola, umožněná a jistě také inspirovaná jejím tehdejším pedagogickým působením na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tou kapitolou, která dodnes zůstává hlavním polem jejího tvůrčího zkoumání, je počítačová grafika. Přesun od tradičních grafických technik k digitálním médiím jí sice přinesl mnoho čerstvých podnětů, přitom však plynule navazovala na problematiku a tematiku celé své předchozí tvorby.

Při úvaze nad grafickou tvorbou Jaroslavy Severové nelze opomenout její prostorové realizace, ve kterých paralelně a integrálně řeší podobný okruh otázek jako ve své grafice. V nich je patrný autorčin stálý záměr: usilování o spoluúčast vnímatele na reflexi výtvarného díla a čtení jeho možných významů.

Jaroslava Severová se na výstavě Nejisté skutečnosti, konané v rámci programu Přesahy grafiky, představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou. V průběhu konání výstavy vychází – za finanční podpory Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové, kde autorka působí od roku 2005 – publikace mapující její tvorbu posledních sedmi let.

GASK20200208.jpg

tz