vv auto
Reklama

Havarijní stav sochy sv. Prokopa vyžaduje náročný restaurátorský zákrok

4. březen 2021, 07:50

Sedlec - Z důvodu havarijního stavu musela být v srpnu roku 2020 sejmuta socha sv. Prokopa z morového sousoší sv. Jana Nepomuckého v Zámecké ulici před kostelem Všech svatých s kostnicí.

Po sejmutí a ohledání sochy restaurátorem bylo zjištěno, že se socha nachází v podstatně horším stavu, než se původně předpokládalo a její zpětné umístění v exteriéru není s ohledem na za-chování originálu vhodné. Socha sv. Prokopa bude zrestaurována a následně umístěna do interi-éru (pravděpodobně do katedrály Nanebevzetí Panny Marie či do nově vznikajících expozic v kostele Všech svatých). Protože navzdory restaurátorskému zásahu není návrat originálu na původní místo doporučen, bylo památkovým dohledem odsouhlaseno vysekání kopie sochy z kamene, která bude umístěna na místo původní sochy. Ostatní sochy (sv. Florián, sv. Václav a sv. Vojtěch) nemají dle restaurátora tak zásadní poškození, jako socha sv. Prokopa, ale bude nutné i u nich provést podrobnější průzkum s následným restaurátorským zásahem, aby se předešlo jejich rozsáhlejšímu poškození.

Správce památečního morového sloupu v Zámecké ulici – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec v tuto chvíli bohužel nemá dostatek finančních prostředků na opravu původní sochy i vý-robu kopie, proto bude hledat možnosti spolufinancování opravy z vypsaných dotačních titulů. Kamenný podstavec patřící soše sv. Prokopa tedy v tuto chvíli zůstane prázdný až do vytvoření sochy nové.

202103035.JPG

tz
AVE_CZ
Reklama
Havarijní stav sochy sv. Prokopa vyžaduje náročný restaurátorský zákrok

Havarijní stav sochy sv. Prokopa vyžaduje náročný restaurátorský zákrok

4. březen 2021

Sedlec - Z důvodu havarijního stavu musela být v srpnu roku 2020 sejmuta socha sv. Prokopa z morového sousoší sv. Jana Nepomuckého v Zámecké ulici před kostelem Všech svatých s kostnicí.

Po sejmutí a ohledání sochy restaurátorem bylo zjištěno, že se socha nachází v podstatně horším stavu, než se původně předpokládalo a její zpětné umístění v exteriéru není s ohledem na za-chování originálu vhodné. Socha sv. Prokopa bude zrestaurována a následně umístěna do interi-éru (pravděpodobně do katedrály Nanebevzetí Panny Marie či do nově vznikajících expozic v kostele Všech svatých). Protože navzdory restaurátorskému zásahu není návrat originálu na původní místo doporučen, bylo památkovým dohledem odsouhlaseno vysekání kopie sochy z kamene, která bude umístěna na místo původní sochy. Ostatní sochy (sv. Florián, sv. Václav a sv. Vojtěch) nemají dle restaurátora tak zásadní poškození, jako socha sv. Prokopa, ale bude nutné i u nich provést podrobnější průzkum s následným restaurátorským zásahem, aby se předešlo jejich rozsáhlejšímu poškození.

Správce památečního morového sloupu v Zámecké ulici – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec v tuto chvíli bohužel nemá dostatek finančních prostředků na opravu původní sochy i vý-robu kopie, proto bude hledat možnosti spolufinancování opravy z vypsaných dotačních titulů. Kamenný podstavec patřící soše sv. Prokopa tedy v tuto chvíli zůstane prázdný až do vytvoření sochy nové.

202103035.JPG

tz