Jednatel společnosti KH Tebis Tomáš Pilc žaluje svého předchůdce Karla Koubského

8. září 2017, 08:15

Kutná Hora - Debatu kutnohorských radních o prázdninách vyvolala žaloba na nevýhodnost smlouvy městské společnosti KH Tebis s EC Kutná Hora o dodávkách tepla do centrálního systému. Jednatel společnosti Tebis v souladu s usnesením rady tuto žalobu podal, ovšem potom se ji rozhodl stáhnout.

"Soudní spor s EC Kutná Hora zastavený nebyl, pouze jsem na základě nových poznatků změnil strategii vedení tohoto sporu," upozornil jednatel společnosti KH Tebis Tomáš Pilc. "V únoru jsem na základě expertízy externí firmy dospěl k tomu, že zřejmě dochází k chybnému účtování ceny dodávaného tepla, a to v neprospěch Tebisu. Proto jsem podal žalobu na náhradu částky zhruba 1,8 milionů korun, která byla v letech 2014 - 2016 městem zaplacená zřejmě v rozporu s uzavřenou smlouvou. Žalobu jsem podat musel, protože hrozilo promlčení tohoto nároku," vysvětlil podání druhé žaloby Tomáš Pilc.

"Podáním druhé žaloby vznikla situace, kdy by soud otázku platnosti či neplatnosti smlouvy musel posuzovat duplicitně v každém sporu zvlášť. To bylo zbytečné, proto jsem místo dvou duplicitně vedených sporů zvolil jeden spor a druhý zastavil," doplnil.

A v čem je dle Tomáše Pilce podstata druhé žaloby? "Smlouva o dodávkách tepla mezi EC Kutná Hora a městem obsahuje tzv. inflační doložku, která cenu tepla každoročně navyšuje. Dle závěrů rozboru, který mám k dispozici, byla cena tepla stanovena od samého počátku špatně, protože byla zvýšena o inflaci ještě dříve, než inflační doložka vešla v platnost. Od špatně nastavené počáteční ceny se pak odvíjejí chybné kalkulace v dalších letech," poukázal na fakt, který je předmětem poslední žaloby.

"Smlouvu s EC Kutná Hora podepsal a cenu tepla vypočtenou dle neúčinné doložky schválil a proplatil Karel Koubský ml., který jakoukoli odpovědnost odmítá. Proto mi nezbylo než škodu, která dle mého názoru společnosti KH Tebis vznikla, vymáhat soudně. Doplňuji, že v obou případech hrozilo nevratné nebezpečí promlčení nároků a proto jsem podání žalob nemohl odkládat," vysvětlil poslední krok jednatel KH Tebis Tomáš Pilc.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Jednatel společnosti KH Tebis Tomáš Pilc žaluje svého předchůdce Karla Koubského

Jednatel společnosti KH Tebis Tomáš Pilc žaluje svého předchůdce Karla Koubského

8. září 2017

Kutná Hora - Debatu kutnohorských radních o prázdninách vyvolala žaloba na nevýhodnost smlouvy městské společnosti KH Tebis s EC Kutná Hora o dodávkách tepla do centrálního systému. Jednatel společnosti Tebis v souladu s usnesením rady tuto žalobu podal, ovšem potom se ji rozhodl stáhnout.

"Soudní spor s EC Kutná Hora zastavený nebyl, pouze jsem na základě nových poznatků změnil strategii vedení tohoto sporu," upozornil jednatel společnosti KH Tebis Tomáš Pilc. "V únoru jsem na základě expertízy externí firmy dospěl k tomu, že zřejmě dochází k chybnému účtování ceny dodávaného tepla, a to v neprospěch Tebisu. Proto jsem podal žalobu na náhradu částky zhruba 1,8 milionů korun, která byla v letech 2014 - 2016 městem zaplacená zřejmě v rozporu s uzavřenou smlouvou. Žalobu jsem podat musel, protože hrozilo promlčení tohoto nároku," vysvětlil podání druhé žaloby Tomáš Pilc.

"Podáním druhé žaloby vznikla situace, kdy by soud otázku platnosti či neplatnosti smlouvy musel posuzovat duplicitně v každém sporu zvlášť. To bylo zbytečné, proto jsem místo dvou duplicitně vedených sporů zvolil jeden spor a druhý zastavil," doplnil.

A v čem je dle Tomáše Pilce podstata druhé žaloby? "Smlouva o dodávkách tepla mezi EC Kutná Hora a městem obsahuje tzv. inflační doložku, která cenu tepla každoročně navyšuje. Dle závěrů rozboru, který mám k dispozici, byla cena tepla stanovena od samého počátku špatně, protože byla zvýšena o inflaci ještě dříve, než inflační doložka vešla v platnost. Od špatně nastavené počáteční ceny se pak odvíjejí chybné kalkulace v dalších letech," poukázal na fakt, který je předmětem poslední žaloby.

"Smlouvu s EC Kutná Hora podepsal a cenu tepla vypočtenou dle neúčinné doložky schválil a proplatil Karel Koubský ml., který jakoukoli odpovědnost odmítá. Proto mi nezbylo než škodu, která dle mého názoru společnosti KH Tebis vznikla, vymáhat soudně. Doplňuji, že v obou případech hrozilo nevratné nebezpečí promlčení nároků a proto jsem podání žalob nemohl odkládat," vysvětlil poslední krok jednatel KH Tebis Tomáš Pilc.

René Svoboda