Villa Romantica
Reklama

Komentář petičního výboru k vyjádření vedení města k petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“

10. říjen 2019, 07:58

Kaňk - Na zářijovém jednání kutnohorského zastupitelstva předala Jana Červená vedení města petici k tématu "Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku".

Při předání petice sdělil pan starosta, že je to pro něho velká výzva a velký příkaz a že se vynasnaží, seč mu budou síly stačit. V tiskové zprávě vedení města pak pan starosta informoval, že připomínky byly předány příslušnému odboru města, který se celou situací intenzivně zabývá a probíhá příprava analýzy ke stavu komunikací, která má za cíl určit další postup k nápravě celé situace. Vyjádření k petici podepsané panem starostou obdrželi zástupci petičního výboru v pátek 4. října 2019.

Petice obecně je písemná žádost podepsaná občany určená nejvyššímu představiteli a týkající se zásadní otázky. Uvedenou petici podpořilo celkem 688 obyvatel, z toho 499 obyvatel Kaňku. Petiční výbor je přesvědčen, že s vyjádřením mají právo se seznámit nejen ti, kteří petici podpořili, ale i široká veřejnost. Vyjádření bylo předáno ke zveřejnění, názor si může samozřejmě každý vytvořit sám.

A jaký je výsledek? Co se občané ve vyjádření k petici dozvěděli? Že vypracování dalších projektů na prašné komunikace je schváleno, v letech 2015 – 2018 byla provedena rekonstrukce některých komunikací  pod kostelem, ve které bude pokračováno, byla vybudována cyklostezka a hlavně je potřeba získat cca 220 mil. Kč. Zpracování dopravního řešení ulic na Kaňku bude zadáno v nejbližší době.

K tomu si vytvořil svůj názor i petiční výbor. Vyjádření k petici je pravděpodobně z největší části dílem odboru investic, vůči kterému byla kritika havarijního stavu komunikací namířena.

Zadání projektů na prašné komunikace požadoval OsV od května, čtyři komunikace bez zpevněného povrchu byly odborem investic vytipovány v červnu. Zároveň bylo tímto odborem sděleno, že je nedostatek projekčních kapacit, takže o vypracování projektů si nedělají velké iluze. Schválení usnesení k vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace těchto čtyř komunikací pouhý týden před avizovaným předáním petice je náhoda? Jaký bude osud rekonstrukce těchto ulic, pokud nebude získána dotace? Kterých a kolika „více ulic“ se bude týkat rekonstrukce v případě získání dotace?

Rekonstrukce několika ulic ve spodní části Kaňku v letech 2015 – 2018 za celkové náklady 11,5 mil. Kč je známá a Kaňkováky oceňovaná. Dle vyjádření je zpracován projekt pro stavební povolení i na ostatní komunikace. Pro další pokračování rekonstrukcí je nutno zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, které budou zadány v nejbližší době. Proč ne dříve? Rekonstrukce komunikací mohly plynule pokračovat i po malých částech. Nehledě na to, že počátkem července byla odborem investic OsV zaslána situace spodní části Kaňku s poznámkou, že stavební povolení je na vše a hlavní komunikace jsou z této části Kaňku v podstatě hotové.

Cyklostezka Kaňk – Sedlec se sice havarijního stavu komunikací na Kaňku netýká, ale v odpovědi pana starosty je zdůrazněna bezpečnost a náklady na její vybudování. Přitom cyklostezka není dosud zkolaudovaná, chodci a cyklisté se pohybují po cyklostezce v režimu stavby, její okolí je z tohoto důvodu neupravené a zarostlé nálety zasahujícími do profilu cyklostezky, chybí bezpečný přechod na cyklostezku na Kaňku. Domníváme se, že na nezkolaudované cyklostezce se nemají žádné osoby ani pohybovat.

Celkový odhad nákladů potřebných na aktuální obnovu komunikací na Kaňku je 220 mil. Kč, což představuje pětinásobek financí, které je město schopno celkem za rok na investice do místních komunikací uvolnit. Z toho vyplývá, že roční částka je cca 44 mil. Kč. V letech 2015 – 2018 činily náklady na rekonstrukci komunikací ve spodní části Kaňku 11,5 mil. Kč, tj. necelé 3 mil. Kč ročně. To představuje necelých 7% z ročního rozpočtu města na investice do místních komunikací.

Přesto jsme optimisté a věříme, že když město dokázalo získat finanční prostředky na jiné akce, např. zádlažbu historické části, stavbu sportovní haly, rekonstrukci Dačického nebo Spolkového domu i na stavbu cyklostezky, dokáže je po částech získat i na realizaci úprav ke zlepšení současného nevyhovujícího stavu komunikací na Kaňku. Snad zpracování dopravního řešení ulic na Kaňku společně se studií úprav páteřních komunikací a následného projektu celkového řešení místních komunikací pro část „nad kostelem“ bude tím správným vodítkem. Technické problémy budou nejen se starými důlními díly, jejichž projevy jsou vlivem absence dešťové kanalizace nevyzpytatelné, ale  i s inženýrskými sítěmi. Plyn byl na Kaňk zaveden před cca 16 lety, splašková kanalizace před 13 lety, rekonstrukce komunikací ve spodní části Kaňku byla zahájena před 4 roky.

Pevně věříme, že vyjádření pana starosty k petici je pouze začátek a další jednání povedou nejen ke zlepšení havarijního stavu kaňkovských komunikací, ale budou respektovány i další požadavky, připomínky a náměty OsV Kaňk.

Za petiční výbor Jana Červená

starosta1.jpg

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Komentář petičního výboru k vyjádření vedení města k petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“

Komentář petičního výboru k vyjádření vedení města k petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“

10. říjen 2019

Kaňk - Na zářijovém jednání kutnohorského zastupitelstva předala Jana Červená vedení města petici k tématu "Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku".

Při předání petice sdělil pan starosta, že je to pro něho velká výzva a velký příkaz a že se vynasnaží, seč mu budou síly stačit. V tiskové zprávě vedení města pak pan starosta informoval, že připomínky byly předány příslušnému odboru města, který se celou situací intenzivně zabývá a probíhá příprava analýzy ke stavu komunikací, která má za cíl určit další postup k nápravě celé situace. Vyjádření k petici podepsané panem starostou obdrželi zástupci petičního výboru v pátek 4. října 2019.

Petice obecně je písemná žádost podepsaná občany určená nejvyššímu představiteli a týkající se zásadní otázky. Uvedenou petici podpořilo celkem 688 obyvatel, z toho 499 obyvatel Kaňku. Petiční výbor je přesvědčen, že s vyjádřením mají právo se seznámit nejen ti, kteří petici podpořili, ale i široká veřejnost. Vyjádření bylo předáno ke zveřejnění, názor si může samozřejmě každý vytvořit sám.

A jaký je výsledek? Co se občané ve vyjádření k petici dozvěděli? Že vypracování dalších projektů na prašné komunikace je schváleno, v letech 2015 – 2018 byla provedena rekonstrukce některých komunikací  pod kostelem, ve které bude pokračováno, byla vybudována cyklostezka a hlavně je potřeba získat cca 220 mil. Kč. Zpracování dopravního řešení ulic na Kaňku bude zadáno v nejbližší době.

K tomu si vytvořil svůj názor i petiční výbor. Vyjádření k petici je pravděpodobně z největší části dílem odboru investic, vůči kterému byla kritika havarijního stavu komunikací namířena.

Zadání projektů na prašné komunikace požadoval OsV od května, čtyři komunikace bez zpevněného povrchu byly odborem investic vytipovány v červnu. Zároveň bylo tímto odborem sděleno, že je nedostatek projekčních kapacit, takže o vypracování projektů si nedělají velké iluze. Schválení usnesení k vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace těchto čtyř komunikací pouhý týden před avizovaným předáním petice je náhoda? Jaký bude osud rekonstrukce těchto ulic, pokud nebude získána dotace? Kterých a kolika „více ulic“ se bude týkat rekonstrukce v případě získání dotace?

Rekonstrukce několika ulic ve spodní části Kaňku v letech 2015 – 2018 za celkové náklady 11,5 mil. Kč je známá a Kaňkováky oceňovaná. Dle vyjádření je zpracován projekt pro stavební povolení i na ostatní komunikace. Pro další pokračování rekonstrukcí je nutno zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, které budou zadány v nejbližší době. Proč ne dříve? Rekonstrukce komunikací mohly plynule pokračovat i po malých částech. Nehledě na to, že počátkem července byla odborem investic OsV zaslána situace spodní části Kaňku s poznámkou, že stavební povolení je na vše a hlavní komunikace jsou z této části Kaňku v podstatě hotové.

Cyklostezka Kaňk – Sedlec se sice havarijního stavu komunikací na Kaňku netýká, ale v odpovědi pana starosty je zdůrazněna bezpečnost a náklady na její vybudování. Přitom cyklostezka není dosud zkolaudovaná, chodci a cyklisté se pohybují po cyklostezce v režimu stavby, její okolí je z tohoto důvodu neupravené a zarostlé nálety zasahujícími do profilu cyklostezky, chybí bezpečný přechod na cyklostezku na Kaňku. Domníváme se, že na nezkolaudované cyklostezce se nemají žádné osoby ani pohybovat.

Celkový odhad nákladů potřebných na aktuální obnovu komunikací na Kaňku je 220 mil. Kč, což představuje pětinásobek financí, které je město schopno celkem za rok na investice do místních komunikací uvolnit. Z toho vyplývá, že roční částka je cca 44 mil. Kč. V letech 2015 – 2018 činily náklady na rekonstrukci komunikací ve spodní části Kaňku 11,5 mil. Kč, tj. necelé 3 mil. Kč ročně. To představuje necelých 7% z ročního rozpočtu města na investice do místních komunikací.

Přesto jsme optimisté a věříme, že když město dokázalo získat finanční prostředky na jiné akce, např. zádlažbu historické části, stavbu sportovní haly, rekonstrukci Dačického nebo Spolkového domu i na stavbu cyklostezky, dokáže je po částech získat i na realizaci úprav ke zlepšení současného nevyhovujícího stavu komunikací na Kaňku. Snad zpracování dopravního řešení ulic na Kaňku společně se studií úprav páteřních komunikací a následného projektu celkového řešení místních komunikací pro část „nad kostelem“ bude tím správným vodítkem. Technické problémy budou nejen se starými důlními díly, jejichž projevy jsou vlivem absence dešťové kanalizace nevyzpytatelné, ale  i s inženýrskými sítěmi. Plyn byl na Kaňk zaveden před cca 16 lety, splašková kanalizace před 13 lety, rekonstrukce komunikací ve spodní části Kaňku byla zahájena před 4 roky.

Pevně věříme, že vyjádření pana starosty k petici je pouze začátek a další jednání povedou nejen ke zlepšení havarijního stavu kaňkovských komunikací, ale budou respektovány i další požadavky, připomínky a náměty OsV Kaňk.

Za petiční výbor Jana Červená

starosta1.jpg