Kutná Hora zřejmě nemá zájem o profesionály ze soukromého sektoru

4. březen 2021, 08:02

Kutná Hora – Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí samostatného oddělení personálního a krizového řízení Městského úřadu Kutná Hora“. Kromě standardních a zákonných podmínek pro práci ve státní správě si mezi další požadavky zařadilo kromě vysokoškolského vzdělání také podmínku minimálně tříleté praxe v personální a platové oblasti ve veřejné správě.

Tím značně omezilo okruh uchazečů a vyvolalo diskusi. Ve výběrovém řízení kvůli této podmínce totiž mají smůlu například personalisté s dlouholetou zkušeností ze soukromých firem.

Na podmínce tříleté praxe na obdobné pozici ve veřejné správě tajemník Martin Suchánek nevidí nic špatného. „Personální a platová oblast ve veřejné správě je značně odlišná od personální a mzdové oblasti v soukromém sektoru,“ upozornil a dodal: „Podobné podmínky nejsou ničím neobvyklé a jsou v praxi MěÚ Kutná Hora používány zcela běžně – viz dřívější výběrová řízení na různé pracovní pozice. Snahou zaměstnavatele je vždy získat nejlépe zaměstnance, který už má v podobné oblasti zkušenosti a je schopný okamžitě vykonávat danou pracovní pozici. Výběrové řízení bylo zasláno na Úřad práce a ten toto VŘ zveřejnil po celé ČR.“

Dalším argumentem Martina Suchánka pro uvedenou podmínku je nezastupitelnost: „Jedná se o pozici, která nemá na úřadě žádnou zastupitelnost, a tedy je třeba, aby od svého nástupu do funkce byl zaměstnanec schopen tuto agendu vykonávat,“ uvedl.

Tvrzení, že podobné podmínky jsou běžnou praxí v Kutné Hoře, odporuje například výběrové řízení z 28. listopadu 2019 na obsazení pozice „vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství“, které zvláštní požadavek na praxi specifikuje jako výhodu - ve znění: „Vítána praxe z automobilového nebo stavebního průmyslu, z řízení silniční veřejně dopravy z oboru ekonomiky či práva“ a výhodou (nikoliv podmínkou) je „praxe ve veřejné správě na obdobných pracovních pozicích a praxe na pozici vedoucího úředníka (zaměstnance)“.

Praxi vedoucího úřadu řeší zákon

Kvalifikační předpoklady ve výběrových řízeních na obsazení pracovní pozice vedoucího zaměstnance – úředníka územního samosprávného celku definuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tento zákon upravuje také kromě jiného požadavky na praxi:

Podle § 5 zákona o úřednících se vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle ustanovení § 4 a má nejméně tříletou praxi

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Tato část zákona se týkala také loňského výběrového řízení na pozici kutnohorského „tajemníka“ - město si ale v dalších požadavcích nad rámec těch zákonných vymínilo pouze vysokoškolské vzdělání, řidičské oprávnění pro skupinu B a ochotu řídit referentské vozidlo. Otázku praxe nad rámec požadavků zákona už vůbec neřešilo. „Ve výběrovém řízení na funkci tajemníka bylo ze zákona nutno splnit podmínku třech let praxe. Toto jednoznačně bylo ve výběrovém řízení na tajemníka MěÚ Kutná Hora uvedeno,“ uvedl Martin Suchánek.

Nového šéfa vedoucí samostatného oddělení personálního a krizového řízení už vybrali

Do výběrového řízení se podle Martina Suchánka přihlásili tři uchazeči, vyhodnocení jejich přihlášek proběhlo 25. února.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Kutná Hora zřejmě nemá zájem o profesionály ze soukromého sektoru

Kutná Hora zřejmě nemá zájem o profesionály ze soukromého sektoru

4. březen 2021

Kutná Hora – Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí samostatného oddělení personálního a krizového řízení Městského úřadu Kutná Hora“. Kromě standardních a zákonných podmínek pro práci ve státní správě si mezi další požadavky zařadilo kromě vysokoškolského vzdělání také podmínku minimálně tříleté praxe v personální a platové oblasti ve veřejné správě.

Tím značně omezilo okruh uchazečů a vyvolalo diskusi. Ve výběrovém řízení kvůli této podmínce totiž mají smůlu například personalisté s dlouholetou zkušeností ze soukromých firem.

Na podmínce tříleté praxe na obdobné pozici ve veřejné správě tajemník Martin Suchánek nevidí nic špatného. „Personální a platová oblast ve veřejné správě je značně odlišná od personální a mzdové oblasti v soukromém sektoru,“ upozornil a dodal: „Podobné podmínky nejsou ničím neobvyklé a jsou v praxi MěÚ Kutná Hora používány zcela běžně – viz dřívější výběrová řízení na různé pracovní pozice. Snahou zaměstnavatele je vždy získat nejlépe zaměstnance, který už má v podobné oblasti zkušenosti a je schopný okamžitě vykonávat danou pracovní pozici. Výběrové řízení bylo zasláno na Úřad práce a ten toto VŘ zveřejnil po celé ČR.“

Dalším argumentem Martina Suchánka pro uvedenou podmínku je nezastupitelnost: „Jedná se o pozici, která nemá na úřadě žádnou zastupitelnost, a tedy je třeba, aby od svého nástupu do funkce byl zaměstnanec schopen tuto agendu vykonávat,“ uvedl.

Tvrzení, že podobné podmínky jsou běžnou praxí v Kutné Hoře, odporuje například výběrové řízení z 28. listopadu 2019 na obsazení pozice „vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství“, které zvláštní požadavek na praxi specifikuje jako výhodu - ve znění: „Vítána praxe z automobilového nebo stavebního průmyslu, z řízení silniční veřejně dopravy z oboru ekonomiky či práva“ a výhodou (nikoliv podmínkou) je „praxe ve veřejné správě na obdobných pracovních pozicích a praxe na pozici vedoucího úředníka (zaměstnance)“.

Praxi vedoucího úřadu řeší zákon

Kvalifikační předpoklady ve výběrových řízeních na obsazení pracovní pozice vedoucího zaměstnance – úředníka územního samosprávného celku definuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tento zákon upravuje také kromě jiného požadavky na praxi:

Podle § 5 zákona o úřednících se vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle ustanovení § 4 a má nejméně tříletou praxi

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Tato část zákona se týkala také loňského výběrového řízení na pozici kutnohorského „tajemníka“ - město si ale v dalších požadavcích nad rámec těch zákonných vymínilo pouze vysokoškolské vzdělání, řidičské oprávnění pro skupinu B a ochotu řídit referentské vozidlo. Otázku praxe nad rámec požadavků zákona už vůbec neřešilo. „Ve výběrovém řízení na funkci tajemníka bylo ze zákona nutno splnit podmínku třech let praxe. Toto jednoznačně bylo ve výběrovém řízení na tajemníka MěÚ Kutná Hora uvedeno,“ uvedl Martin Suchánek.

Nového šéfa vedoucí samostatného oddělení personálního a krizového řízení už vybrali

Do výběrového řízení se podle Martina Suchánka přihlásili tři uchazeči, vyhodnocení jejich přihlášek proběhlo 25. února.

René Svoboda