vv auto
Reklama

NZDM Klubus funguje v Kutné Hoře již jeden rok

28. říjen 2015, 11:22

Kutná Hora -

Je tomu již rok, co poprvé zavítal do sociálně vyloučených lokalit na Kutnohorsku „autobus“, který svým určením a vybavením poskytuje zázemí nízkoprahového klubu pro dospívající a mladé dospělé ve věku od 15 do 26 let.                                                                                  

Tato služba je do konce měsíce září tohoto roku finančně podporována v rámci projektu: OPLZZ „Rozvoj služeb a podpora a sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ reg. č.: cz 1.04/3.2.00/55.00016.

Co se za tu dobu událo? Po prvních měsících „rozjezdu“ služby, navazování kontaktů a budování atmosféry důvěry došlo k ustálení provozu v lokalitách Lorec, Sedlec a Neškaredice. I přes počáteční ostych se služba dobře zapracovala a začala nabízet širokou škálu volnočasových aktivit, pomoci, podpory, poradenství, které jsou do dnešního dne plně využívány cílovou skupinou.      

Změna ve vytíženosti služby nastala v obci Neškaredice, kde došlo během roku k odlivu uživatelů služby – mnozí se odstěhovali, ale naproti tomu je klub plně využíván v lokalitách Lorec a Sedlec. Mobilní zařízení může snadno reagovat a pokrýt poptávku po službě, tam kde je třeba. Některé dny i přejíždí z jedné lokality do druhé, aby kontakt s cílovou skupinou byl kontinuální a co nejčastější. S klienty NZDM se zaměřujeme se na prevenci sociálně patologického chování, společně s nimi hledáme řešení aktuálních potřeb a problémů, pracovníci inspirují návštěvníky klubu k smysluplnému trávení volného času, posilují osobnostní rozvoj a kompetence, jak se postavit výzvám, které s sebou dospívání přináší (škola, vztahy, zaměstnání apod.).                                                            

Na jaře tohoto roku zažil NZDM Klubus a jeho klienti velký úspěch, když získali druhé místo v celostátní soutěži Jom ha-šoa, kterou každoročně vyhlašuje Institut terezínské iniciativy. „Uspěli díky svým muzikálním a výtvarným schopnostem. I my jsme byli překvapeni, s jakým zapálením se do tématu soutěže „Návraty“ ponořili, stali se odborníky na téma ve svém okolí, zapojili i své rodinné příslušníky, pamětníky války, jejichž příběh byl pak obsahem práce“ vzpomínají na letošní jarní aktivity pracovníci klubu. Klienti Klubusu se pak zúčastnili také veřejného čtení jmen obětí války na náměstí v Kutné Hoře. V souvislosti s účastí v této soutěži se objevila nabídka výjezdu na setkání česko-německé mládeže v Německu, kterou Institut terezínské iniciativy zaštiťuje.

 Ke konci školního roku bylo hlavním tématem Klubusu opakování školního učivo a po prázdninách v doučování pokračuje. Léto jsme si užili také, témata byla odlehčená – cestovatelská, plno volnočasových aktivit. Témata se začátkem školního roku jsou: jak se udržet ve škole, jak dobře prospívat. Těm, kteří již školní docházku ukončili, poskytujeme poradenství na téma zaměstnanost. Klubus se po roce dobře „rozjel“ a věříme v další možnosti provozování (snížení věkové hranice cílové skupiny až na 6 let, rozšíření do nové lokality v Kutné Hoře, chceme realizovat „školní klub“ a další aktivity pro plnění cílů NZDM Klubus).              

K prvnímu výročí provozu NZDM Klubus vyšel v celorepublikovém nezávislém týdeníku Respekt č. 37 inzerát o našich aktivitách. Kutná Hora může být právem pyšná, že podporuje zprvu kritizovaný projekt. Nyní se stává příkladem pro další regiony, kde se vyloučené lokality vyskytují. 

Monika Březinová Seifertová
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
NZDM Klubus funguje v Kutné Hoře již jeden rok

NZDM Klubus funguje v Kutné Hoře již jeden rok

28. říjen 2015

Kutná Hora -

Je tomu již rok, co poprvé zavítal do sociálně vyloučených lokalit na Kutnohorsku „autobus“, který svým určením a vybavením poskytuje zázemí nízkoprahového klubu pro dospívající a mladé dospělé ve věku od 15 do 26 let.                                                                                  

Tato služba je do konce měsíce září tohoto roku finančně podporována v rámci projektu: OPLZZ „Rozvoj služeb a podpora a sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ reg. č.: cz 1.04/3.2.00/55.00016.

Co se za tu dobu událo? Po prvních měsících „rozjezdu“ služby, navazování kontaktů a budování atmosféry důvěry došlo k ustálení provozu v lokalitách Lorec, Sedlec a Neškaredice. I přes počáteční ostych se služba dobře zapracovala a začala nabízet širokou škálu volnočasových aktivit, pomoci, podpory, poradenství, které jsou do dnešního dne plně využívány cílovou skupinou.      

Změna ve vytíženosti služby nastala v obci Neškaredice, kde došlo během roku k odlivu uživatelů služby – mnozí se odstěhovali, ale naproti tomu je klub plně využíván v lokalitách Lorec a Sedlec. Mobilní zařízení může snadno reagovat a pokrýt poptávku po službě, tam kde je třeba. Některé dny i přejíždí z jedné lokality do druhé, aby kontakt s cílovou skupinou byl kontinuální a co nejčastější. S klienty NZDM se zaměřujeme se na prevenci sociálně patologického chování, společně s nimi hledáme řešení aktuálních potřeb a problémů, pracovníci inspirují návštěvníky klubu k smysluplnému trávení volného času, posilují osobnostní rozvoj a kompetence, jak se postavit výzvám, které s sebou dospívání přináší (škola, vztahy, zaměstnání apod.).                                                            

Na jaře tohoto roku zažil NZDM Klubus a jeho klienti velký úspěch, když získali druhé místo v celostátní soutěži Jom ha-šoa, kterou každoročně vyhlašuje Institut terezínské iniciativy. „Uspěli díky svým muzikálním a výtvarným schopnostem. I my jsme byli překvapeni, s jakým zapálením se do tématu soutěže „Návraty“ ponořili, stali se odborníky na téma ve svém okolí, zapojili i své rodinné příslušníky, pamětníky války, jejichž příběh byl pak obsahem práce“ vzpomínají na letošní jarní aktivity pracovníci klubu. Klienti Klubusu se pak zúčastnili také veřejného čtení jmen obětí války na náměstí v Kutné Hoře. V souvislosti s účastí v této soutěži se objevila nabídka výjezdu na setkání česko-německé mládeže v Německu, kterou Institut terezínské iniciativy zaštiťuje.

 Ke konci školního roku bylo hlavním tématem Klubusu opakování školního učivo a po prázdninách v doučování pokračuje. Léto jsme si užili také, témata byla odlehčená – cestovatelská, plno volnočasových aktivit. Témata se začátkem školního roku jsou: jak se udržet ve škole, jak dobře prospívat. Těm, kteří již školní docházku ukončili, poskytujeme poradenství na téma zaměstnanost. Klubus se po roce dobře „rozjel“ a věříme v další možnosti provozování (snížení věkové hranice cílové skupiny až na 6 let, rozšíření do nové lokality v Kutné Hoře, chceme realizovat „školní klub“ a další aktivity pro plnění cílů NZDM Klubus).              

K prvnímu výročí provozu NZDM Klubus vyšel v celorepublikovém nezávislém týdeníku Respekt č. 37 inzerát o našich aktivitách. Kutná Hora může být právem pyšná, že podporuje zprvu kritizovaný projekt. Nyní se stává příkladem pro další regiony, kde se vyloučené lokality vyskytují. 

Monika Březinová Seifertová