Oprava stropu v kutnohorském dole si vyžádá přes šest milionů korun

10. září 2019, 15:14

Kutná Hora - Odstranění havarijního stavu stropu výstupní části starého dolu v Kutné Hoře, který je ve správě Českého muzea stříbra, p. o, vyjde na 6,193 milionů korun. Rada Středočeského kraje schválila Rozpočtové opatření na převod této částky z kapitoly Ostatní z prostředků na havárie do rozpočtu kapitoly Kultura a památková péče. 

Při kontrolním dni, v rámci výměny schodiště do důlního díla, začátkem února, byl zjištěn havarijní stav stropu v bezprostřední blízkosti prohlídkové trasy, s tím, že hrozilo jeho zřícení a provalení. Strop, který je tvořený betonovou a ocelovou výztuží, byl okamžitě provizorně zajištěn, aby se zachoval bezpečný provoz důlního díla pro veřejnost. Následně bylo možné provést odborný průzkum a celkové posouzení vzniklého stavu a určit další postup trvalého zabezpečení šachtice. 

„K havarijnímu stavu došlo pravděpodobně kvůli dožití materiálu a pohybu a poklesu nadloží. Na základě následně zpracovaného odborného posudku byly stanoveny opatření k opravě, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů této stavby,“ řekl náměstek hejtmanky Středočeského kraje Karel Horčička

V návaznosti na přijaté opatření dojde k preventivním opatřením u všech podobných institucí ve Středočeském kraji: „Provedeme kontrolu a vyhodnocení podobných důlních staveb, abychom s  náklady na jejich opravy mohli případně předem počítat a nepřekvapilo by nás to. Jde o poměrně velké částky,“ uvedla k tomuto bodu hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

TZ
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Oprava stropu v kutnohorském dole si vyžádá přes šest milionů korun

Oprava stropu v kutnohorském dole si vyžádá přes šest milionů korun

10. září 2019

Kutná Hora - Odstranění havarijního stavu stropu výstupní části starého dolu v Kutné Hoře, který je ve správě Českého muzea stříbra, p. o, vyjde na 6,193 milionů korun. Rada Středočeského kraje schválila Rozpočtové opatření na převod této částky z kapitoly Ostatní z prostředků na havárie do rozpočtu kapitoly Kultura a památková péče. 

Při kontrolním dni, v rámci výměny schodiště do důlního díla, začátkem února, byl zjištěn havarijní stav stropu v bezprostřední blízkosti prohlídkové trasy, s tím, že hrozilo jeho zřícení a provalení. Strop, který je tvořený betonovou a ocelovou výztuží, byl okamžitě provizorně zajištěn, aby se zachoval bezpečný provoz důlního díla pro veřejnost. Následně bylo možné provést odborný průzkum a celkové posouzení vzniklého stavu a určit další postup trvalého zabezpečení šachtice. 

„K havarijnímu stavu došlo pravděpodobně kvůli dožití materiálu a pohybu a poklesu nadloží. Na základě následně zpracovaného odborného posudku byly stanoveny opatření k opravě, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů této stavby,“ řekl náměstek hejtmanky Středočeského kraje Karel Horčička

V návaznosti na přijaté opatření dojde k preventivním opatřením u všech podobných institucí ve Středočeském kraji: „Provedeme kontrolu a vyhodnocení podobných důlních staveb, abychom s  náklady na jejich opravy mohli případně předem počítat a nepřekvapilo by nás to. Jde o poměrně velké částky,“ uvedla k tomuto bodu hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

TZ