Osadní výbor Kaňk reaguje na článek „Rekonstrukce se dočkají další ulice na Kaňku“

8. říjen 2019, 06:30

Kaňk - Obyvatele na Kaňku pálí neutěšený stav veřejných komunikací v péči města, k problematice se vyjádřil Osadní výbor Kaňk:
Naprostá většina Kaňkováků a nejen jich věří, že i další ulice na Kaňku se rekonstrukce dočkají. Jen nevíme kdy. Dne 10. září 2019 předali zástupci osadního výboru (dále OsV) do rukou pana starosty petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“, k datu vydání bez odpovědi. Následující řádky shrnují důvody k této iniciativě.

Asfaltový povrch komunikací, ne samozřejmě všech, byl zhotoven před téměř 50 lety. Od té doby na komunikacích zapracoval nejen „zub času“, ale povrchy byly rozkopány a následně záplatovány při instalaci veřejného osvětlení, rozvodů plynu, splaškové kanalizace, rozvodů elektřiny. A komunikace, které nebyly vyasfaltovány tehdy, nejsou vyasfaltovány dodnes.

V minulém volebním období byla zahájena „Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - dolní část“. Rekonstrukce se dočkaly některé komunikace v oblasti od kostela sv. Vavřince k restauraci Na Baště. Práce byly přerušeny koncem minulého roku. Přesto, že z tohoto záměru je hotova cca polovina a dle informace ze stavebního odboru je na celou akci vydáno stavební povolení, nebyly v rozpočtu města na pokračování v letošním roce vyčleněny žádné finanční prostředky a v rekonstrukci nebylo pokračováno. Těší nás, že dosud zrekonstruované komunikace jsou řešeny komplexně vč. chodníků a odtoku dešťových vod.

Od počátku letošního roku se OsV Kaňk snaží o komunikaci s vedením města, která by další pokračování rekonstrukce komunikací řešila. Vybudování zpevněných povrchů je doporučováno i v Analýze rizik (AR) z roku 2018 a je zahrnuto v Harmonogramu realizace opatření k dokumentaci AR. Na popud obyvatel Kaňku byla od února 2019 připravována petice za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“. Její příprava nebyla žádným tajemstvím. Týden po přijetí usnesení Rady města byla petice odevzdána, podpořilo ji 688 obyvatel, z toho 499 Kaňkováků, tj. 77% obyvatel Kaňku starších 18 let.

Snad i veškerá letošní snaha OsV přispěla k přijetí usnesení Rady města na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na vybrané komunikace s prašným povrchem. K přijetí usnesení možná přispěla i možnost, že na historicky velmi zatíženou lokalitu by byla možnost získat dotační prostředky ze SFŽP. Předběžně se jedná o čtyři komunikace v různých částech Kaňku. Věříme, že projektová dokumentace a následná realizace bude řešit i odtok dešťové vody, veřejné osvětlení atd. Přesto bychom uvítali, kdyby bylo pokračováno v rekonstrukci komunikací v dolní části Kaňku a zároveň byla zahájena příprava na rekonstrukci páteřní komunikace vnitřní částí Kaňku od Elsabu ke kostelu sv. Vavřince.

Jedná se o bezejmenné ulice. O pojmenování ulic se OsV snaží již minimálně 10 let i za přispění minulého vedení města. V loňském roce jsme tento záměr znovu oprášili. Aktualizovali jsme návrhy názvů ulic vycházejících z historických názvů středověkého dobývání i ustálených místních názvů. Vedení města tuto informaci má. Vyjádřilo se k ní tak, že není možné pominout zákonem danou lhůtu nutnou k výměně všech dokladů a ohlášení změny v adrese všem úřadům.

Z tohoto důvodu OsV od záměru upustil, ale rádi bychom v něm za přispění vedení města pokračovali.

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Osadní výbor Kaňk reaguje na článek „Rekonstrukce se dočkají další ulice na Kaňku“

Osadní výbor Kaňk reaguje na článek „Rekonstrukce se dočkají další ulice na Kaňku“

8. říjen 2019

Kaňk - Obyvatele na Kaňku pálí neutěšený stav veřejných komunikací v péči města, k problematice se vyjádřil Osadní výbor Kaňk:
Naprostá většina Kaňkováků a nejen jich věří, že i další ulice na Kaňku se rekonstrukce dočkají. Jen nevíme kdy. Dne 10. září 2019 předali zástupci osadního výboru (dále OsV) do rukou pana starosty petici za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“, k datu vydání bez odpovědi. Následující řádky shrnují důvody k této iniciativě.

Asfaltový povrch komunikací, ne samozřejmě všech, byl zhotoven před téměř 50 lety. Od té doby na komunikacích zapracoval nejen „zub času“, ale povrchy byly rozkopány a následně záplatovány při instalaci veřejného osvětlení, rozvodů plynu, splaškové kanalizace, rozvodů elektřiny. A komunikace, které nebyly vyasfaltovány tehdy, nejsou vyasfaltovány dodnes.

V minulém volebním období byla zahájena „Rekonstrukce místních komunikací Kutná Hora, Kaňk - dolní část“. Rekonstrukce se dočkaly některé komunikace v oblasti od kostela sv. Vavřince k restauraci Na Baště. Práce byly přerušeny koncem minulého roku. Přesto, že z tohoto záměru je hotova cca polovina a dle informace ze stavebního odboru je na celou akci vydáno stavební povolení, nebyly v rozpočtu města na pokračování v letošním roce vyčleněny žádné finanční prostředky a v rekonstrukci nebylo pokračováno. Těší nás, že dosud zrekonstruované komunikace jsou řešeny komplexně vč. chodníků a odtoku dešťových vod.

Od počátku letošního roku se OsV Kaňk snaží o komunikaci s vedením města, která by další pokračování rekonstrukce komunikací řešila. Vybudování zpevněných povrchů je doporučováno i v Analýze rizik (AR) z roku 2018 a je zahrnuto v Harmonogramu realizace opatření k dokumentaci AR. Na popud obyvatel Kaňku byla od února 2019 připravována petice za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“. Její příprava nebyla žádným tajemstvím. Týden po přijetí usnesení Rady města byla petice odevzdána, podpořilo ji 688 obyvatel, z toho 499 Kaňkováků, tj. 77% obyvatel Kaňku starších 18 let.

Snad i veškerá letošní snaha OsV přispěla k přijetí usnesení Rady města na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na vybrané komunikace s prašným povrchem. K přijetí usnesení možná přispěla i možnost, že na historicky velmi zatíženou lokalitu by byla možnost získat dotační prostředky ze SFŽP. Předběžně se jedná o čtyři komunikace v různých částech Kaňku. Věříme, že projektová dokumentace a následná realizace bude řešit i odtok dešťové vody, veřejné osvětlení atd. Přesto bychom uvítali, kdyby bylo pokračováno v rekonstrukci komunikací v dolní části Kaňku a zároveň byla zahájena příprava na rekonstrukci páteřní komunikace vnitřní částí Kaňku od Elsabu ke kostelu sv. Vavřince.

Jedná se o bezejmenné ulice. O pojmenování ulic se OsV snaží již minimálně 10 let i za přispění minulého vedení města. V loňském roce jsme tento záměr znovu oprášili. Aktualizovali jsme návrhy názvů ulic vycházejících z historických názvů středověkého dobývání i ustálených místních názvů. Vedení města tuto informaci má. Vyjádřilo se k ní tak, že není možné pominout zákonem danou lhůtu nutnou k výměně všech dokladů a ohlášení změny v adrese všem úřadům.

Z tohoto důvodu OsV od záměru upustil, ale rádi bychom v něm za přispění vedení města pokračovali.