Villa Romantica
Reklama

Partnerství Foxconnu a středních škol na Kutnohorsku bylo zpečetěno. Studenti se mohou těšit na významnou podporu firmy

4. březen 2016, 12:18

Kutná Hora – Zástupci dvou významných škol v regionu a jednatel společnosti Foxconn podepsali 18. února Memorandum o vzájemné spolupráci. Dokument zpečetil jejich dlouhodobé partnerství a přislíbil významější spolupůsobení na Kutnohorsku v budoucnu.

Dohodu o prohloubení vzájemného působení na svých pracovištích sepsala Věra Szabová, ředitelka VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi a Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře s Alanem Macintyrem, jednatelem společnosti Foxconn Technology v Kutné Hoře.

„SOŠ a SOU řemesel vítá tuto spolupráci s významným zaměstnavatelem v regionu hned z několika důvodů. Škola tímto získává důležitého sociálního partnera pro připomínkování školních vzdělávacích programů (ŠVP) vyučovaných oborů. Žáci se díky němu dostanou do reálné praxe, tolik potřebné při výchově dobrých řemeslníků.“ Komentuje podpis memoranda Antonín Hasík.

Studenti se tak mohou těšit na větší podporu jednoho z významných zaměstnavatelů v kraji v podobě brigád, praxí, odborných stáží a přednášek. Prohlubovat jejich znalosti budou také významní specialisté v oboru z firmy Foxconn, kteří budou docházet do škol a prezentovat nové trendy v oblasti IT technologií, personalistiky a ekonomiky.

Věra Szabová dodává: „Spolupráce s firmou Foxconn si velmi vážím. Umožnění odborných praxí ve výrobních i administrativních provozech je pro naše studenty velkým přínosem. Také si cením realizace přednášek od firemních specialistů, které studentům rozšiřují odborné znalosti. Velkou výhodou pro studenty je též komunikace v anglickém jazyce. Studenti tak mají možnost si v praxi ověřit své jazykové dovednosti. Vnitropodniková komunikace v angličtině je rovněž výhodou pro naše zahraniční studenty a partnery, kterým firma nabízí možnost vykonání odborných stáží v rámci mezinárodního programu ERASMUS plus. Při této příležitosti bych ráda firmě Foxconn poděkovala za finanční příspěvek na realizaci volnočasových aktivit pro žáky základních škol, které se konají u nás ve škole v rámci podpory technického vzdělávání. Těším se na další společné aktivity a věřím, že toto Memorandum o spolupráci deklaruje vzdělávání pro praxi.“

Nově zpečetěné partnerství může mít významný dopad na vzdělání mladých lidí, kteří potřebují ke svému rozvoji především praxi. Na stážích ve firmě Foxconn mohou vyzkoušet své teoretické znalosti přímo ve výrobě a tím pádem zásadním způsobem ovlivnit svou budoucí kariéru.

PR
AVE_CZ
Reklama
Partnerství Foxconnu a středních škol na Kutnohorsku bylo zpečetěno. Studenti se mohou těšit na významnou podporu firmy

Partnerství Foxconnu a středních škol na Kutnohorsku bylo zpečetěno. Studenti se mohou těšit na významnou podporu firmy

4. březen 2016

Kutná Hora – Zástupci dvou významných škol v regionu a jednatel společnosti Foxconn podepsali 18. února Memorandum o vzájemné spolupráci. Dokument zpečetil jejich dlouhodobé partnerství a přislíbil významější spolupůsobení na Kutnohorsku v budoucnu.

Dohodu o prohloubení vzájemného působení na svých pracovištích sepsala Věra Szabová, ředitelka VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi a Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře s Alanem Macintyrem, jednatelem společnosti Foxconn Technology v Kutné Hoře.

„SOŠ a SOU řemesel vítá tuto spolupráci s významným zaměstnavatelem v regionu hned z několika důvodů. Škola tímto získává důležitého sociálního partnera pro připomínkování školních vzdělávacích programů (ŠVP) vyučovaných oborů. Žáci se díky němu dostanou do reálné praxe, tolik potřebné při výchově dobrých řemeslníků.“ Komentuje podpis memoranda Antonín Hasík.

Studenti se tak mohou těšit na větší podporu jednoho z významných zaměstnavatelů v kraji v podobě brigád, praxí, odborných stáží a přednášek. Prohlubovat jejich znalosti budou také významní specialisté v oboru z firmy Foxconn, kteří budou docházet do škol a prezentovat nové trendy v oblasti IT technologií, personalistiky a ekonomiky.

Věra Szabová dodává: „Spolupráce s firmou Foxconn si velmi vážím. Umožnění odborných praxí ve výrobních i administrativních provozech je pro naše studenty velkým přínosem. Také si cením realizace přednášek od firemních specialistů, které studentům rozšiřují odborné znalosti. Velkou výhodou pro studenty je též komunikace v anglickém jazyce. Studenti tak mají možnost si v praxi ověřit své jazykové dovednosti. Vnitropodniková komunikace v angličtině je rovněž výhodou pro naše zahraniční studenty a partnery, kterým firma nabízí možnost vykonání odborných stáží v rámci mezinárodního programu ERASMUS plus. Při této příležitosti bych ráda firmě Foxconn poděkovala za finanční příspěvek na realizaci volnočasových aktivit pro žáky základních škol, které se konají u nás ve škole v rámci podpory technického vzdělávání. Těším se na další společné aktivity a věřím, že toto Memorandum o spolupráci deklaruje vzdělávání pro praxi.“

Nově zpečetěné partnerství může mít významný dopad na vzdělání mladých lidí, kteří potřebují ke svému rozvoji především praxi. Na stážích ve firmě Foxconn mohou vyzkoušet své teoretické znalosti přímo ve výrobě a tím pádem zásadním způsobem ovlivnit svou budoucí kariéru.

PR
Prohlédnout galerii