Rada odvolala ředitelku Školních jídelen a na její pozici vypsala výběrové řízení

29. říjen 2020, 07:59

Kutná Hora - Kutnohorská rada na svém zasedání 23. září odvolala ředitelku příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora Irenu Kloudovou s účinností od 15. října 2020. Současně místostarostu Víta Šnajdra (Piráti) pověřila přípravou výběrového řízení na nového ředitele této organizace a zajištěním dočasného řízení organizace do jmenování nového ředitele.

O čtrnáct dní později, 7. října rada také vyhlásila konkursní řízení na ředitele Školní jídelny, které ale o dalších čtrnáct dní později, 21. října zrušila a vyhlásila konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. Přihlášky do tohoto řízení lze podat do 9. listopadu a podrobnosti najdete zde.

Na začátku byly stížnosti dětí a rodičů na kvalitu stravy v kutnohorských školních jídelnách a výsledky dotazníkového šetření ve školách v roce 2018. Rada města vytvořila Kontrolní stravovací skupinu ve složení Dana Vepřková, Jana Červená, Soňa Zuchová a Karel Polívka a skupina začala pracovat. "Komise rovedla místní šetření, vedla rozhovory s personálem jídelen, kontrolovala nabídku a skladbu jídelníčků, prostory jídelen i kuchyní. Ze zjištěných informací zpracovala rozsáhlý materiál, který předala vedení města," píše se v tiskové zprávě.

Na základě předložených informací "vedení města" zadalo provedení auditu nezávislému auditorovi s cílem prověřit dodržování obecné povinnosti péče řádného hospodáře vedením organizace, porovnání a vykázání nákladů na pořizované potraviny. "Výsledky auditu budeme znát do konce července," uvedl na opakovaný dotaz svoboda.info na výsledky kontroly a auditu místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) s tím, že o výsledcích auditu bude nejprve seznámena ředitelka a potom až veřenost. K tomu ale došlo až prostřednictvím tzv. "tiskové zprávy" s obecnými závěry: "Na  všech třech pracovištích byly prokázány nedostatky. Neprobíhalo poptávkové řízení na koupi potravin, neprobíhala školení kuchařek tak, aby mohly být v jídelníčcích uplatňovány nejnovější trendy ve stravování. Ředitelka školních jídelen nevykonávala svoji činnost tak, aby zajistila bezproblémový chod na všech třech pracovištích, nepečovala o pozitivní klima na jednom z pracovišť."

Co bude následovat dál? Všechna tři pracoviště mají své vedoucí, které budou nadále zodpovědné za chod jídelen. Dne 16. října byl pověřen vedením  jídelen Jiří Lázňovský. Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele či ředitelku organizace, který by se podle plánu měl ujmout své funkce 1. ledna 2021.

René Svoboda s využitím tiskové zprávy
AVE_CZ
Reklama
Rada odvolala ředitelku Školních jídelen a na její pozici vypsala výběrové řízení

Rada odvolala ředitelku Školních jídelen a na její pozici vypsala výběrové řízení

29. říjen 2020

Kutná Hora - Kutnohorská rada na svém zasedání 23. září odvolala ředitelku příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora Irenu Kloudovou s účinností od 15. října 2020. Současně místostarostu Víta Šnajdra (Piráti) pověřila přípravou výběrového řízení na nového ředitele této organizace a zajištěním dočasného řízení organizace do jmenování nového ředitele.

O čtrnáct dní později, 7. října rada také vyhlásila konkursní řízení na ředitele Školní jídelny, které ale o dalších čtrnáct dní později, 21. října zrušila a vyhlásila konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. Přihlášky do tohoto řízení lze podat do 9. listopadu a podrobnosti najdete zde.

Na začátku byly stížnosti dětí a rodičů na kvalitu stravy v kutnohorských školních jídelnách a výsledky dotazníkového šetření ve školách v roce 2018. Rada města vytvořila Kontrolní stravovací skupinu ve složení Dana Vepřková, Jana Červená, Soňa Zuchová a Karel Polívka a skupina začala pracovat. "Komise rovedla místní šetření, vedla rozhovory s personálem jídelen, kontrolovala nabídku a skladbu jídelníčků, prostory jídelen i kuchyní. Ze zjištěných informací zpracovala rozsáhlý materiál, který předala vedení města," píše se v tiskové zprávě.

Na základě předložených informací "vedení města" zadalo provedení auditu nezávislému auditorovi s cílem prověřit dodržování obecné povinnosti péče řádného hospodáře vedením organizace, porovnání a vykázání nákladů na pořizované potraviny. "Výsledky auditu budeme znát do konce července," uvedl na opakovaný dotaz svoboda.info na výsledky kontroly a auditu místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) s tím, že o výsledcích auditu bude nejprve seznámena ředitelka a potom až veřenost. K tomu ale došlo až prostřednictvím tzv. "tiskové zprávy" s obecnými závěry: "Na  všech třech pracovištích byly prokázány nedostatky. Neprobíhalo poptávkové řízení na koupi potravin, neprobíhala školení kuchařek tak, aby mohly být v jídelníčcích uplatňovány nejnovější trendy ve stravování. Ředitelka školních jídelen nevykonávala svoji činnost tak, aby zajistila bezproblémový chod na všech třech pracovištích, nepečovala o pozitivní klima na jednom z pracovišť."

Co bude následovat dál? Všechna tři pracoviště mají své vedoucí, které budou nadále zodpovědné za chod jídelen. Dne 16. října byl pověřen vedením  jídelen Jiří Lázňovský. Bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele či ředitelku organizace, který by se podle plánu měl ujmout své funkce 1. ledna 2021.

René Svoboda s využitím tiskové zprávy